www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] reminder: V2_: Anarchieven: connectie-machines
Marjolein Berger on Wed, 26 Jun 2002 11:07:01 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] reminder: V2_: Anarchieven: connectie-machines


Een conferentie georganiseerd door V2_
vrijdag 5 juli 2002
Middagprogramma 14.00 uur - 18.00 uur presentaties
Avondprogramma 20.00 uur performance en muziek
Entree: € 9,- dagkaart en € 4,50 middag- of avondprogramma
Locatie: V2_, Eendrachtsstraat 10, Rotterdam
Reserveren: contact Marjolein Berger, e-mail: marjolein {AT} v2.nl of 
telefonisch: 010 206 72 72.
Pers/beeldmateriaal: contact Marije Stijkel, e-mail: marije {AT} v2.nl of 
telefonisch 010 206 72 77.

Presentaties door:
Jahrmann, Margarete (A), Peljhan, Marko (SLO), Schiphorst, Thecla (CDN), 
Schouten, Ben (NL), Smeulders, Arnold (NL).

Performance van:
Jahrmann, Margarete (A) & Moswitzer, Max (A)

Gemodereerd door:
Nigten, Anne (NL) & Punt, Michael (GB)

Anarchieven: connectie-machines
In onze informatie- en kennissamenleving kunnen archieven zich verheugen op 
een hernieuwde belangstelling van onder andere kunstenaars, 
kunstinstellingen en wetenschappers. Archieven en databases zijn de basis 
voor kennisontwikkeling geworden.

Via het ordenen en ontsluiten van archieven wordt van oudsher gereflecteerd 
op de sociale en culturele samenhang van groepen mensen en gemeenschappen 
en de rol van het individu hierin. De concepten hierover variëren van het 
Wunderkammer-model uit de 17e eeuw tot het denken over metadata in onze 
informatie- en kennissamenleving.

De huidige inzet van digitale technologie maakt een verregaande koppeling 
van een grote verscheidenheid aan informatie mogelijk, die complexe 
relaties en verbanden zichtbaar maakt. Gegevens over genen van mensen, 
dieren en planten, onze sociale of politieke voorkeur, ons gedrag op het 
internet, alles wordt als digitale informatie opgeslagen en kan aan elkaar 
gekoppeld worden. Hieruit worden allerhande economische, sociale en 
culturele scenario’s en realiteiten geconstrueerd. Hier liggen tevens grote 
maatschappelijke vragen zoals: Welke databases en archieven worden wel of 
niet gekoppeld? Welke informatie wordt wel en/of niet in databases 
opgenomen en wie bepaalt dat? En welke informatie kan alleen door 
specifieke belanghebbenden ingezet worden? En wat is het publieke belang 
van deze kennissystemen?

Deze ontwikkeling kent naast een technologische en wetenschappelijke inzet 
ook een sociale en culturele inzet waarin de gedachte prevaleert dat het 
noodzakelijk is om als individu in de complexe sociale en culturele 
(media)realiteit te kunnen interacteren en deze (media)realiteit te kunnen 
transformeren. In deze situatie ontstaat een groeiende behoefte aan 
strategische ‘tools’ en ‘agents’ om een actieve rol te spelen in zowel het 
invoeren, bewerken als ontsluiten van informatie. Een toenemend aantal 
kunstenaars en architecten ontwikkelt (software)systemen waarmee data 
ge(re)organiseerd wordt tot complexe kennissystemen die de gebruiker 
inzicht en interactie bieden. Databases, software engines en archieven zijn 
dan ook steeds meer inzet van artistieke interventies. Kunstenaars 
onderzoeken de culturele en artistieke mogelijkheden om bestaande archieven 
te herdefiniëren en/of te hergebruiken. Dit brengt, via de kunstwerken 
waarin met archieven en databases wordt gewerkt, nieuwe interpretaties en 
nieuwe archiveringsconcepten voort, maar ook nieuwe esthetische ervaringen. 
Hoe en wat voor een kortsluiting ontstaat er in de verbindingen die tussen 
archieven wel of niet gemaakt worden, en wat is het artistieke potentieel 
van deze kortsluiting?

Kunstenaars en computerwetenschappers delen in dit proces een interesse in 
de ontwikkeling van software die ingezet kan worden in de kunst- en 
cultuursector. De conferentie Anarchieven: connectie-machines laat een keur 
aan wetenschappers en kunstenaars aan het woord die hun onderzoek en 
projecten op dit gebied presenteren.

Het avondprogramma heeft vooral een uitvoerend karakter waarin de inzet van 
databases en archieven in muziek en performance centraal staat.

Meer informatie op: www.v2.nl/2002
Het programma is tevens on line te volgen op www.v2.nl/live
Anarchieven: connectie-machines wordt tevens live uitgezonden op A1, 
Bellissima (kabeltelevisie Amsterdam) tussen 14.00 uur - 19.00 uur en 
tussen 20.00 uur - 22.00 uur.

Middagprogramma
13.45 uur zaal open
14.00 uur welkomstwoord Alex Adriaansens

14.10 uur welkomstwoord Anne Nigten & Michael Punt
14.30 uur lezing Ben Schouten

15.00 uur lezing Marko Peljhan
15.30 uur lezing Margarete Jahrmann

16.00 uur pauze

16.15 uur Arnold Smeulders
16.45 uur Thecla Schiphorst

17.15 uur panel discussie
18.00 uur einde

Avondprogramma
19.30 uur zaal open
20.00 uur performance Margarete Jahrmann & Max Moswitzer 

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).