www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Beirut/Libanon: Witte De With tentoonstelling (Rotterdam)
geert lovink on Fri, 16 Aug 2002 02:05:01 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Beirut/Libanon: Witte De With tentoonstelling (Rotterdam)


Hierbij treft u de persberichten aan over Catherine Davids project
'Contemporary Arab Representations', te weten de aankondiging van
'Contemporary Arab Representations' in Rotterdam en de publicatie van
'Tamáss 1: Beirut Lebanon'.

Met vriendelijke groet,

Erik van Ruijven
Communicatie en Publiciteit

Witte de With, center for contemporary art
Witte de Withstraat 50
3012 BR Rotterdam
t: +31 (0)10 411 01 44
f: +31 (0)10 411 79 24
e: erikr {AT} wdw.nl
i: http://www.wdw.nl

--

Beirut/Libanon: Witte De With tentoonstelling (Rotterdam)

Zondag 15 september - 24 november 2000
Opening: zaterdag 14 september, 17.00 uur

Contemporary Arab Representations is een langlopend project, geïnitieerd
door Catherine David, dat bestaat uit seminars, publicaties, performances en
presentaties van werk van beeldend kunstenaars, architecten, schrijvers en
dichters. Het project stelt zich ten doel de kunstproductie, en de
verspreiding en uitwisseling daarvan, tussen de culturele centra van de
Arabische wereld en de rest van de wereld te bevorderen. Dit betekent dat
het project zal ingaan op zeer verschillende situaties en contexten, die
soms met elkaar in strijd of zelfs antagonistisch zijn, om op die manier
gericht kennis op te doen over wat er momenteel gaande is in verschillende
delen van de Arabische wereld. Door de concentratie op de complexe dimensies
in de relatie tussen esthetiek en sociale en politieke verhoudingen, dient
het project ertoe mensen aan te zetten dieper na te denken over de rol die
culturele activiteit momenteel in onze eigen omgeving speelt.

De situatie in Libanon en het Midden-Oosten speelt een essentiële rol in het
begrip van onze hedendaagse cultuur. De nasleep van de oorlog - waarin het
'Akkoord van Taïf' geen blijvende vrede garandeert - brengt gecompliceerde
verhoudingen met zich mee die het land in deze tijd van globalisering om een
aantal redenen tot een uitzonderlijk belangrijk laboratorium maken. Libanon
kan weliswaar niet langer worden beschouwd als een model voor, of een
uitzondering binnen de Arabische wereld, maar toch zijn veel Libanese
intellectuelen zich direct na de oorlog gaan richten op de ontwikkeling en
bevordering van een experimentele en kritische hedendaagse Arabische
cultuur.

Reden genoeg om een groep kunstenaars samen te brengen die de behoefte voelt
in discussie te gaan over hoé de realiteit van de stad en de huidige
omstandigheden in de staat Libanon te 'representeren'. Daarbij realiseren ze
zich allemaal dat er geen theorieën of vormen bestaan die de
fenomenologische complexiteit van het hedendaagse Beiroet en Libanon kunnen
omvatten. Libanon moet immers, zoals Saree Makdisi schrijft in zijn artikel
'Laying Claim to Beirut: Urban Narrative and Spatial Identity in the Age of
Solidere', niet alleen worden beschouwd als postmoderne staat, maar ook als
eerste voorbeeld van een staat die volledig is uitgeleverd aan het kapitaal.
Het belang van land en regio is gediend met het vinden van nieuwe
analyse-instrumenten voor geheel nieuwe dynamische processen, snelheden en
configuraties waarvan de weerklank ook buiten het Midden-Oosten te horen.

De volgende auteurs zullen deelnemen aan het project in Rotterdam: Naji
Assi, Tony Chakar,  Khalil Hanoun, Bilal Khbeiz, Elias Khoury, Saree
Makdisi, Gema Martín Muñoz, Rabih Mroué, Walid Raad, Marwan Rechmaoui, Walid
Sadek, Ghassan Salhab, Lina Georges Saneh, Mohammed Soueid, Jalal Toufic,
Paola Yacoub / Michel Lasserre en Akram Zaatari.

De tentoonstelling werd geproduceerd door de Fundació Antoni Tàpies in
Barcelona in samenwerking met Witte de With, Universidad Internacional de
Andaluciá (UNIA), Arteleku (San Sebastián) en de Akademie Schloss Solitude
uit Stuttgart.

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (grootveld {AT} nrc.nl).