www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] The Pleasure of Language
Marieke Istha on Tue, 20 Aug 2002 16:38:01 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] The Pleasure of Language


The Pleasure of Language
24 augustus - 28 september 2002
opening 23 augustus, 17.00 - 19.00 uur

Brandon LaBelle, Péter Frucht, MEZ (Mary Anne Breeze), Netochka Nezvanova &
Jaine Evans, Imogen Stidworthy

Tijdens de opening: KKEP met See You

De populariteit van chatrooms op het internet en de snelheid van het
elektronisch mailen heeft geleid tot een enorme groei in de communicatie en
daarmee in de verandering van het taalgebruik en het ontstaan van talloze
subtalen. Het Nederlands Instituut voor Mediakunst organiseert van 24
augustus t/m 28 september The Pleasure of Language. In deze tentoonstelling
houden kunstenaars zich op verschillende manieren bezig met taal. Met beeld,
tekst en geluid wordt ingespeeld op een veranderend taalgebruik en
communicatieproces. In een aantal werken wordt het gedachtengoed en de
werkwijze van kunstenaars uit het begin van de vorige eeuw in een eigentijds
perspectief geplaatst.

Geluidskunstenaar Brandon LaBelle richt zich in zijn installaties op de
dynamiek van ruimtes, objecten, lichamen en/of taal. Zijn interesse gaat
voornamelijk uit naar harmonische mogelijkheden van taal: hoe vormen de
verschillende medeklinkers en klinkers gezamenlijk een architectonisch
geheel dat ons in staat stelt woorden en zinnen te vormen? En,
daaropvolgend, hoe beïnvloeden zij communicatie en brengen zij deze tot
stand? In zijn nieuwste werk Over/Hear is zijn aandacht verschoven naar
hetgeen gezegd wordt.
De Hongaars/Duitse kunstenaar Péter Frucht is gefascineerd door de
misverstanden die ontstaan in communicatie. Beïnvloed door zijn lange
aanwezigheid in chatrooms op het internet heeft Frucht in iow ianalbipootv
mmif with mftw ibn and cotlflgohaha isbt (2001) flarden van verschillende
internet gesprekken geselecteerd. Hij breekt in in gesprekken en haalt
bepaalde delen eruit, die hij vervolgnes grafisch bewerkt alvorens ze terug
te sturen in zijn virtuele 3D wereld. Het resultaat is een golf van 'live
chat' die door de interactie van de bezoeker gemixed en met elkaar verbonden
kan worden waardoor nieuwe dialogen hoorbaar zijn.
MEZ (aka Mary-Anne Breeze) maakt E-Poetry op het internet, door haar zelf
aangeduid als m[e]zang.elle. M[e]zang.elle is een spel met taal, ondersteund
door geluid, symbolen en tekst dat voortkomt uit afkortingen die gangbaar
zijn in e-mail en SMS communicatie. De woorden zijn op zo'n manier verandert
dat ze de fundamentele betekenis van het woord weerspiegelen en nieuwe
associaties oproepen. Haar taal bevat mathematische programmeertaal en
andere taalcodes om een specifieke (internet)taal te ontwikkelen.
Voor de tentoonstelling werkte Netochka Nezvanova samen met Jaine Evans aan
de interactieve installatie Hypoderm (2002). In Hypoderm kan de toeschouwer
delen tekst naar voren halen en manipuleren door in de ruimte te bewegen of
juist stil te staan. Een beschrijvende tekst groeit door het plaatsen van
woorden en zinnen die een associatieve relatie met elkaar hebben. Een
relatie die door elke bezoeker gemaakt wordt en iedere keer anders is. Zo
creëert de bezoeker een vloeiend en continue veranderend geheel van tekst.
In haar para-documentaire video Substitutes (2002) laat Imogen Stidworthy
twee jonge zangers uit Roemenië zien die zij filmde tijdens een toevallige
ontmoeting. Als zij de video laat zien aan verschillende mensen roept het
allerlei vertalingen, herinneringen en interpretaties op, die zij over de
originele opnames heen legt. De akoestische lagen van taal en muziek vormen
een hybride soundtrack die meer als een textuur begrepen wordt dan als een
tekst of een lied. Het ogenschijnlijke harmonische geheel van het lied wordt
onthuld als een lappendeken van onlogische verbanden en grammaticale
tegenstellingen.

Tijdens de opening: KKEP met See You
Onder de naam KKEP maken Selene en Stef Kolman projecten in de openbare
ruimte. KKEP is bekend vanwege hun innovatieve manier van werken waarbij ze
gebruik maken van verschillende kanalen, van televisie tot Internet en gsm.
De projecten van KKEP bestaan uit een combinatie van kunst, reclame, nieuws
en entertainment. Voor de tentoonstelling maakt KKEP gebruik van het sms
protocol, waarmee de mobiele telefoon door de gebruiker gepersonaliseerd kan
worden met een afbeelding van eigen ogen. Een txt.file wordt op de mobiel
automatisch omgezet in een afbeelding van de zojuist gefotografeerde ogen.

Naast de hedendaagse werken zal ook een aantal werken uit de begindagen van
de videokunst uit de collectie van Montevideo op monitor vertoond worden.
Performances van Laurie Anderson, Carolee Schneeman en videowerk van o.a.
Vito Acconci laten zien hoe in het verleden kunstenaars taal verwerkten in
hun werk.

Openingstijden galerie dinsdag - zaterdag van 13.00 - 18.00 uur.

WEBSITES
Brandon LaBelle 	www.kaon.org/brandon_labelle/index.php
<http://www.kaon.org/brandon_labelle/index.php>
Péter Frucht 		www.khm.de/~frucht/ <http://www.khm.de/~frucht/>
mez 			www.cddc.vt.edu/host/netwurker/
<http://www.cddc.vt.edu/host/netwurker/>
     			www.hotkey.net.au/~netwurker
<http://www.hotkey.net.au/~netwurker>
Netochka Nezvanova 	www.steim.nl <http://www.steim.nl>
KKEP 			www.kkep.com <http://www.kkep.com>Marieke Istha
Communicatie

Nederlands Instituut voor Mediakunst, Montevideo/Time Based Arts
Keizersgracht 264
1016 EV Amsterdam
T 020 6237101
F 020 6244423
E istha {AT} montevideo.nl
www.montevideo.nl


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (grootveld {AT} nrc.nl).