www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Marieke van Diemen: "Vazen" + filmvertoning 21-8
outline on Thu, 22 Aug 2002 09:07:06 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Marieke van Diemen: "Vazen" + filmvertoning 21-8


Stichting Outline
Oetewalerstraat 73
1093 MD  Amsterdam
www.outlineamsterdam.nl
tel. 020 693 1389

open: woensdag t/m zaterdag
1e zondag v/d maand
13.00-17.00 uur

Vazen
Marieke van DiemenStichting Outline presenteert van 27 juli t/m 1 september 2002 het
project VAZEN van Marieke van Diemen. Een op de locatie ontworpen
installatie over waarnemen, geheugen en werkelijkheid.

Woensdag 21 augustus
bekroonde documentaire film "Les Glaneurs et la Glaneuse" uit 2000
van Agnès Varda. Een film over de hedendaagse arenlezer (le glaneur),
de sprokkelaar die uit de resten van de oogst naar achtergebleven
granen zoekt. In de film worden deze verzamelaars gevolgd op hun
dagelijkse zoektocht naar restanten die door de maatschappij zijn
achtergelaten. Na afloop van de film wordt onder leiding van Renée
Steenbergen een gesprek gevoerd over hedendaagse verzamelingen en
verzamelaars.
aanvang: 20.30 uur, entree _ 3,50. (zaal en tentoonstelling open om 19.30 uur).

In de ruimte van stichting Outline heeft Marieke van Diemen een
aanleiding gevonden om haar onderzoek naar de waarneming, en hoe de
waarneming beïnvloed kan raken, voort te zetten. De symmetrie van de
bestaande ruimte is door van Diemen benadrukt door het plaatsen van
drie nieuwe wanden waarmee ze als het ware een drieluik creëert. In
de twee zijruimtes staan vazen opgesteld. De centrale ruimte is de
omlijsting voor de film "Vaas". De wanden zijn zodanig geplaatst, dat
men telkens maar een onderdeel van het totale werk in zich op kan
nemen. De vazen zijn uitgesproken van vorm en decoratie, en hoewel
industrieel geproduceerd, meestal handmatig van decoratie voorzien,
zodat er uiteindelijk niet gesproken kan worden van identieke vazen.
De toeschouwer herkent aanvankelijk een voorwerp uit het verleden.
Door de abstractie waarmee de vazen staan opgesteld in reeksen van
vorm, kleur en decoratiestijlen wordt het geheugen van de toeschouwer
op de proef gesteld en de soms minieme verschillen creëren een
aangename visuele verwarring. Die verwarring wordt nog versterkt door
de vrij hangende perspexplaten, die weer andere ordeningen suggereren.
Van Diemen nodigt de toeschouwer uit de tijd te nemen om het werk in
zich op nemen. In elke ruimte plaatst zij niet alleen haar werk maar
eveneens het publiek. De chipboard banken met perspex bovenlaag zijn
in de optiek van Van Diemen de sokkels voor de toeschouwer.

Al bij binnenkomst kan de bezoeker niet om de film "Vaas" heen. Het
doordringende geluid van keramische klanken verleiden de toeschouwer
om plaats te nemen en meegezogen te worden in de opeenvolgende
beelden van vazen, veel vazen. In totaal 520 stuks komen in een vaste
volgorde voorbij. Met behulp van 4 verschillende (vaas-) klanken,
heeft elk beeld zijn eigen 'beat' gekregen. Simpele ingrepen als
tempowisselingen, versnellen, vertragen, achteruit spelen liggen
vervolgens ten grondslag aan een film, die fascineert en
hypnotiseert. Wie het volhoudt wordt gaandeweg beloond met een andere
perceptie van het voorwerp, het weet zich los te wringen uit
ingesleten vooroordelen en zet aan tot opnieuw kijken.
De totale filmduur is 27 minuten en als loop gemonteerd.
Het concept en regie is van Marieke van Diemen, de technische
realisatie van Eric Steensma.

Onderdeel van het project zijn twee avonden die in het teken staan
van waarnemen en verzamelen.
Op uitnodiging van Marieke van Diemen vinden twee ontmoetingen plaats
met achtereenvolgens Renée Steenbergen en Rob van Gerwen.

Dinsdag 27 augustus
Op dinsdag 27 augustus praat de filosoof Rob van Gerwen met de
kunstenaar en het publiek over waarnemen en hoe de kunst de
waarneming van de toeschouwer beïnvloed.
aanvang om 20.30 uur, entree gratis, zaal en tentoonstelling open om 19.30 uur.

Het project van Marieke van Diemen bij stichting Outline is mede
mogelijk gemaakt dankzij bijdragen van het Amsterdams Fonds voor de
Kunst, de Mondriaan Stichting en het stadsdeel Oost/Watergraafsmeer.

Attachment: PROJECTIE_BIG_BANG.jpg
Description: JPEG image