www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Technisch Assistent / Technical Assistant
matthew fuller on Mon, 26 Aug 2002 11:04:02 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Technisch Assistent / Technical Assistant


Title: Technisch Assistent / Technical Assistant

Technical Assistant
0.7 - 1.0 fte (fte = full-time equivalent)

Piet Zwart Institute
Centre for postgraduate study and research of the Willem de Kooning Academy, Rotterdam

Media Design Research and MA Media Design programmes

Profile
The technician will be familiar, preferably from their own practice, with the full range of software and hardware installed in the PZI Media Design facility and be able to install and configure the equipment in the most suitable way.  The post requires someone who is able to work independently and on their own initiative as well as with a team of colleagues, researchers and course participants.
The day-to-day work is to check that all computer and other media systems (ie, audio-visual equipment) of the Media Design MA  and Research facility at Piet Zwart are functional and to make good any changes to software or hardware configuration that may be required in order to bring the systems to good working order.
Additionally, the appointee will have the capacity and experience to be able to undertake, at the request of students, researchers or colleagues, an occasional teaching role on technical matters related to the MDMA course.
It is essential that the appointee be able to interact with students and researchers in a professional and friendly way.
The work will also require the willingness and ability to learn new applications, possibly new programming and mark-up languages, as required.

Sample tasks
- Configuring and maintaining Mac OS X machines, Compiling, configuring  and maintaining Linux machines.  Maintenance of all  Local Area Network devices.
- Instructing students in use of audio-visual equipment, software and hardware.
- To keep informed about relevant developments in hardware and software.
- To work with students and researchers to find the mot suitable way of realising a project.

Salary
The salary is in accordance with the CAO HBO (collective labour agreement) starting with scale 9, maximum scale ten, (euro 2204 - euro 3334 gross salary, full-time per month.)

Further Information
Foe further information, please contact Matthew Fuller, Course/ Research Director, Media Design, Piet Zwart Institute at matt {AT} axia.demon.co.uk

Application
Send: a letter of application, giving a description of your interest in the work, your areas of expertise and other suitable activities and interests; a CV; and two references, to
M.D.V. Kocken, Stafdirecteur Personeel & Organisatie, Postbus 25035, 3011 HA Rotterdam

When writing, give job reference: Technical Assistant, MA Media Design, Piet Zwart Institute.

Deadline for applications:  9 September 2002VACATURE


Het Piet Zwart Institute for postgraduate studies and research van de Willem de Kooning Academie vraagt per zo spoedig mogelijk voor haar voortgezette opleiding Media Design een
Technisch Assistent
0,7 - 1,0 fte


Profiel
De technisch assistent is -bij voorkeur door ervaring in eigen beroepspraktijk- bekend met het volledige spectrum aan hardware en software dat is ge´nstalleerd op het Piet Zwart Instituut en is in staat de aanwezige apparatuur te installeren en configureren.

Het dagelijks werk van de assistent bestaat uit het zelfstandig onderhouden van alle computer- en mediasystemen (waaronder audiovisuele apparatuur) van de voortgezette opleiding Media Design en de kenniskring Media Design Research en het waar nodig hardware- of softwareconfiguraties aanpassen zodat de werkplaatsen steeds goed functioneren.
De technische assistent zal daarnaast in staat zijn en over de ervaring te beschikken om op verzoek van studenten, begeleiders of onderzoekers technische aanwijzingen te geven en zo nu en dan software-instructies te verzorgen voor de groep studenten. Daartoe kan hij/zij op professioneel en op sociaal vlak goed overweg met zowel studenten als met onderzoekers. De functie vraagt om de bereidheid en het vermogen om nieuwe programma's te leren en zich waar nodig nieuwe programmeer- en mark-up talen eigen te maken.
Omdat de technisch assistent werkt in een internationale omgeving, is goede beheersing van de Engelse taal een vereiste.

Taken
- Het configureren en onderhouden van Mac OS X computers
- Het compileren, configureren en onderhouden van Linux computers
- Het onderhoud van lokale netwerken
- Het verzorgen van instructielessen voor studenten in het gebruik van diverse hard- en software.
- Het ondersteunen van studenten, docenten en onderzoekers bij het gebruik van de aanwezige (audiovisuele) apparatuur en softwarepakketten.
- Het verzorgen van technische ondersteuning bij presentaties en projecten.
- Het bijhouden van relevante ontwikkelingen op het vakgebied en het desgevraagd adviseren van het management ten aanzien van het up-to-date houden van hard- en software.

Salaris
Inschaling geschiedt conform CAO HBO in aanloopschaal 9 met een maximum van schaal 10 (min. e 2202, max. e 3334 bruto maandsalaris bij een volledige aanstelling).

Inlichtingen
Nadere informatie over de functie kan worden ingewonnen bij Matthew Fuller, lector Media Design, e-mail matt {AT} axia.demon.co.uk
Meer informatie over de voortgezette opleiding Media Design op http://www.pzwart.wdka.hro.nl

Sollicitaties
Uw schriftelijke sollicitatie met vermelding van het vacaturenummer, kunt u uiterlijk tot 9 september 2002 richten aan de heer mr. M.D.V. Kocken, Stafdirecteur Personeel & Organisatie, Postbus 25035, 3001 HA  Rotterdam.