www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] "Debates & Credits" - een Nederlands-Russisch Kunst / Media
Eric Kluitenberg on Sat, 31 Aug 2002 00:31:02 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] "Debates & Credits" - een Nederlands-Russisch Kunst / Media /Project"Debates & Credits"

Media Art in Public Domain

Een Nederlands-Russisch Kunst / Media / Project

http://www.balie.nl/d&c

Amsterdam 11-22 September <-> Moskou 7-13 Oktober
Yekaterinburg Sept 26-29
2002


Debates & Credits is een zoektocht naar de mogelijkheden om een 
dialoog te openen met een massapubliek middels een serie 
kunstenaarsprojecten die interveniŽren in de publieke ruimte. Het 
gaat daarbij zowel om de fysieke publieke ruimte als om de media als 
publieke ruimte. Het project wil het creatieve en kritische 
potentieel van kunst mobiliseren, om geŽigende instrumenten te vinden 
waarmee actuele problemen van het leven in de hedendaagse 
maatschappij aan de orde worden gesteld met behulp van elektronische 
media.

Voor Debates & Credits zijn vier kunstenaars / collectieven uit 
Nederland en vier uit de Russische Federatie uitgenodigd om 
kunstprojecten te ontwikkelen die zich afspelen op het snijvlak van 
media en de publieke ruimte. Deze kunstenaars vertegenwoordigen een 
nieuwe jonge generatie die niet langer geÔnteresseerd is in de 
erfenis van de voormalige "underground" in het oosten, of in de 
bloedeloze neo-conceptuele kunstruimtes van het westen. De nieuwe 
generatie richt zich veel liever op de media, op de overwoekering van 
het straatbeeld door agressieve reclamecampagnes, die vooral in 
Moskou een geheel "eigen kwaliteit" hebben gekregen. Deze generatie 
is niet langer tevreden met klinische van de buitenwereld afgesloten 
kunstruimtes en zoekt nieuwe plekken om zich te manifesteren: De 
elektronische media - televisie en internet - reclameborden, 
advertentie campagnes, affiches, de publieke ruimte en de stedelijke 
architectuur worden getransformeerd tot een nieuw oppervlak en medium 
voor hun geŽngageerde boodschap.

De elektronische media zijn zodanig verweven geraakt met vrijwel alle 
aspecten van het maatschappelijk leven, dat zij in feite functioneren 
als de aderen, de bloedsomloop van de hedendaagse samenleving. De 
dagelijkse mix van eenvoudig consumeerbare en verdovende 
mediadigestieven, nieuws, entertainment en reclame in deze 
mediakanalen is echter niet het enige mogelijke aanbod. De media 
kunnen ook worden voorzien van ontregelende, wezensvreemde 
ingrediŽnten, die als (media-)virussen of wellicht juist als een 
vitaal tegengif in het omloopsysteem van de media worden geÔnjecteerd.

Kunstenaars zijn tegenwoordig uitgerust met een zeer uitgebreid 
instrumentarium, dat zich niet alleen beperkt tot nieuwe media 
technologie, maar juist ook haar kritische en creatieve potentieel 
omvat en een hoog ontwikkeld conceptueel instrumentarium. De fusie 
van vele verschillende mediavormen, massacommunicatie in de vorm van 
reclame campagnes en propaganda en de elektronische media en 
stedelijke ruimte als publiek domein vormen het krachtenveld 
waarbinnen Debates & Credits zich afspeelt. Bewust is gekozen om 
buiten het beschermde domein van de traditionele kunstruimtes te 
treden en voorbij het kunstpubliek te gaan dat bereidwillig de 
grillen van de kunstenaar volgt. D&C wil de vormtaal van massamedia 
gebruiken om in de publieke ruimte een totaal andere stem te laten 
horen; persoonlijk, poŽtisch, absurd, politiek, geŽngageerd en/of 
confronterend. Het project wil die publieke ruimte terugveroveren met 
de geavanceerde communicatiemiddelen van nu, als de sociale ruimte 
die de publieke ruimte behoort te zijn.

De straten van Moskou zijn inmiddels overwoekerd door reclameborden 
en buiten elke proportie gegroeide commerciŽle wandschilderingen. Het 
is verbazingwekkend hoe vanzelfsprekend in Rusland en de voormalige 
Sovjet Unie de taal van massapropaganda verschillende 
transformatiefases heeft doorgemaakt: Vanaf de avant-gardistische 
AGITPROP als sociale actie, via de monumentale stijl van de 
communistische proclamaties van de "juiste weg naar de verlichtte 
toekomst", tot het absurde optimisme van de gezichten en slogans die 
de ficties van commerciŽle reclame en verkiezingscampagnes het 
publiek voorschotelen. In het westen is ondertussen 
amusementspolitiek ("entertainment politics") allang de 
standaardmodus van het politieke discours geworden (Reagan, Clinton, 
Berlusconi, Fortuyn). De vraag hoe woorden en beelden ingezet kunnen 
worden om idealen, ideologieŽn, producten of politici te verkopen, is 
gereduceerd tot een zuiver "technisch probleem", dat eenvoudig kan 
worden opgelost met behulp van intelligente PR technieken.

Onze vraag aan kunstenaars en activisten is hoe zij de geavanceerde 
communicatie instrumenten van de PR technologen kunnen heroveren, om 
deze in te kunnen zetten voor een meer onvervalst menselijke 
boodschap, of ze te gebruiken als creatieve uitlaatklep...
Wat kan de kunst bieden als alternatief voor de commerciŽle en 
politieke propaganda?

Debates & Credits onderzoekt een scala van nieuwe "hybride 
strategieŽn" van kunstenaars in het hedendaagse medialandschap, die 
voor een groot deel voorbij gaan aan de context en esthetiek van de 
beeldende kunst. Meegevoerd door de turbulente krachten in het 
hedendaagse medialandschap, blazen zij de structuur van de media en 
informatieconsumptie van binnenuit op.


-----------------------------------


De samenstellers:

Tania Gorucheva (Moskou)
e-mail: tangor {AT} redline.ru

Eric Kluitenberg (Amsterdam)
e-mail: epk {AT} xs4all.nl

Organisaties:
De Balie - Centrum voor Cultuur en Politiek, Amsterdam.
Agency for Social information, Moskou
Sverev Center for Contemporary Art, Moskou
Macros Center, Moskou


-----------------------------------


Debates & Credits in Yekaterinburg ( 26 - 29 September 2002)

Het Debates & Credits project wordt gerepresenteerd door een selectie 
van de deelnemende Nederlandse kunstenaars gedurende het festival 
"The culture of the Netherlands Kingdom in Yekaterinburg". De 
projecten zijn lokaal georganiseerd door het National Center for 
Contemporary Art - Yekaterinburg Branch en worden daar uitgevoerd in 
de periode van 26 tot en met 29 September, 2002.

Yekaterinburg coŲrdinator:
Arseni Sergeev
e-mail: agitazia_art {AT} pochtamt.ru


-----------------------------------


Debates & Credits Website en Web Journal:

Meer informatie en links zijn te vinden via de website of Debates & Credits:

http://www.balie.nl/d&c

Een web journal dat het gehele project zal documenteren zal op 
dezelfde plek verschijnen in de eerste week van September. Dit 
journal zal actuele informatie, verslagen, beeld, audio en 
video-impressies bevatten en andere relevant materiaal rond de 
individuele kunstprojecten.


-----------------------------------


* Deelnemende kunstenaars, collectieven & websites:


Archaeopteryx / .ru

Archaeopteryx, een groep jonge kunstenaars uit Izhevsk, heeft een 
serie kunstprojecten gerealiseerd rond archetypische beelden uit 
zowel de lokale volkscultuur, als de hedendaagse massacultuur. Hun 
project PACKAGE was onderdeel van het Culturele hoofdstad festival 
2001. In dit project werden
typisch Russische woonblokken - gestandaardiseerde flats in de vorm 
van negen verdiepingen tellende rechthoekige 'schoenendozen' - 
voorzien van reusachtige labels, die op de buitenmuren werden 
aangebracht: internationale symbolen die normaliter gebruikt worden 
voor het transport van breekbare goederen. Symbolen en teksten als: 
DO NOT WET, DO NOT BREAK, HANDLE WITH CARE, leken bedoeld als 
bescherming voor de bewoners van de grijze woonflats.

Deze geestige interventie in de architectuur en stedelijke ruimte van 
Izhevsk krijgt echter een sinistere lading als zij wordt gesitueerd 
in de Russische maatschappelijke context van dat moment. Het land was 
meerdere malen opgeschrikt door schijnbaar willekeurige aanslagen op 
soortgelijke woonflats, die zonder een herkenbare reden in het holst 
van de nacht werden opgeblazen. Deze terroristische aanslagen vormden 
destijds een belangrijke legitimatie voor de hervatting van Russische 
militaire operaties in de Tsjetsjeense deelrepubliek.

Voor Debates & Credits wordt het project PACKING voor het eerst 
uitgevoerd in Moskou. Nadat recent opnieuw twee huizenblokken door 
explosies werden vernietigd krijgt het project een onbedoelde 
actualiteit. In Amsterdam wordt onderzocht of het project ook in het 
stadsdeel Amsterdam Zuidoost kan worden gerealiseerd. Dit stadsdeel 
ondergaat in recente jaren een ongekend grootschalige reconstructie, 
waarbij meer en meer van de torenflats uit de wijken verdwijnen. Het 
nog steeds actuele trauma van de Bijlmerramp uit 1992 geeft het 
project daarbij een specifieke lokale betekenis.

* Website Archaeopteryx:
  http://i-art.udm.ru/eng.htm

* PACKAGE Project:
  http://i-art.udm.ru/packing/index.htm


-----------------------------------


Arno Coenen / .nl

Arno Coenen behoort tot een jonge generatie van Nederlandse 
mediakunstenaars die zijn 'opgegroeid' met digitale media. Maar 
Coenen beperkt zich geenszins tot dit medium. Hij heeft een 
spectaculaire reeks kunstwerken gemaakt die een dwarsdoorsnede vormen 
door een veelheid van nieuwe en traditionele media, technieken en 
vormen.

In Moskou is Coenen geÔnspireerd geraakt door de heroÔsche 
muurschilderingen, mozaÔeken en de overdadige decoraties van de 
Moskouse metro stations. Dit inspireerde hem om een update te 
ontwikkelen van deze heldenbeelden van de voormalige Sovjet Unie voor 
het hedendaagse Rusland. In Nederland creŽerde hij eerder een update 
van de folkloristische Hollandse taferelen van klompen en historische 
windmolens, die hij verving door de Rotterdamse Gabber hardcore 
techno jeugdcultuur, hyper moderne architectuur en hightech molens 
als electriciteitsopwekkers, echter zeer ambachtelijk uitgevoerd in 
traditioneel Delfts Blauw bij de Koninklijke Tichelaar in Makkum, de 
oudste Delfts Blauw aardewerkfabriek van Nederland.

De iconografische update van de helden van de "Nieuwe Russen" bracht 
hem recent op een tournee in St. Petersburg, met Alistar Overeem, ťťn 
van Nederlands meest gerenommeerde 'free-fighters'. Op Russische 
bodem werden de autochtone vechters door hem uitgedaagd in het bij de 
"Nieuwe Russen" mateloos populaire genre van het kooigevecht. De 
beelden van het vechtersgala in St. Petersburg, de vechters zelf als 
helden, het publiek, de organisatoren en hun zeer exuberante gevolg 
zijn uitvoerig door hem gedocumenteerd op foto en video. Met dit 
materiaal ontwikkelt Coenen een iconografische cyclus van digitaal 
bewerkte beelden van de "Helden van de Nieuwe Russen", in de vorm van 
een serie lichtboxen en videoanimaties. Idealiter wordt deze cyclus 
getoond als de decoratie van een metro station in Moskou en 
vervolgens ook in Amsterdam Zuidoost de thuisbasis van free-fighter 
Alistar Overeem.

* Website Arno Coenen:
  http://www.solidrocketboosters.com

* Projects overview of Arno Coenen:
http://www.solidrocketboosters.com/new_site/data/projects/projects_overview.htm


-----------------------------------


Oleg Kireev / .ru

Oleg Kyreev werkt aan projecten die zich exact op het grensgebied van 
kunst, sociale / politieke actie en straatperformances afspelen. Hij 
was eerder verbonden met het collectief Radek - Art, Theory, 
Politics, dat in de vroege jaren negentig roemruchte artistiek / 
politieke acties uitvoerde. Vervolgens was Kyreev nauw betrokken bij 
een serie publieke acties in de openbare ruimte waarin een uiterst 
geŽngageerde vorm van straattheater werd ontwikkeld, dat voortdurend 
kritiek leverde op het politieke systeem in de Russische federatie en 
vooral de manipulatie van de publieke opinie via de media.

Deze serie publieke acties, een duidelijke culturele component van de 
roerige nadagen van de Jeltsin-era, werden afgesloten met de 
publicatie van het boek "Game Over", kort na de verkiezing van 
Vladimir Poetin tot president van de Russische Federatie. Momenteel 
is Kyreev ondermeer eindredacteur van het collectieve publicatie 
project "Ghetto", dat zich richt op culturele en politieke analyse. 
"Ghetto" bestaat uit de website www.getto.rema.ru, de mailinglijst 
mailgetto en publicaties zoals de collectieve editie "Against all 
P's", de eerste in zijn soort in Rusland.

In het "Ghetto" project wordt het internet opgevat als de laatst 
overgebleven ruimte voor vrije publicatie en artistieke expressie in 
het Russische medialandschap - een digitaal getto. Het project wil 
primair de publieke opinie beÔnvloeden, allereerst door een stelling 
te nemen tegen de oorlog in TsjetsjeniŽ - een stellingname die elders 
in de Russische media inmiddels nergens meer mogelijk is.

Kyreev wil voor Debates & Credits een straattheatermanifestatie 
organiseren in Moskou, een "people's parliament of the streets" zoals 
hij het zelf noemt. De manifestatie transformeert een druk 
straatplein in Moskou in een openbaar discussieforum, een gigantische 
speaker's corner, een viering van de publieke ruimte als 
ontmoetingsplek, als plaats voor sociale communicatie.
In Amsterdam wil Kyreev een straatperformance uitvoeren waarbij de 
alledaagse Russische realiteit tijdelijk naar Amsterdam wordt 
verplaatst.

* Ghetto project van Oleg Kyreev:
  http://www.getto.rema.ru


-----------------------------------


MACHINE (Mark Klaversteijn & Paul du Bois) / .nl

MACHINE is een bureau dat opereert op de grens van design, 
(media-)kunst, muziek en clubcultuur. Klaversteijn en Du Bois vormden 
voorheen met Leo van Munster het collectief DEPT.

Over hun beoogde project in Moskou schrijven ze: "Als grafisch 
ontwerpers zijn wij geÔnteresseerd in de publieke ruimte vanwege de 
mogelijkheden om de massa aan te spreken. In Amsterdam hebben we 
projecten gedaan waar de publieke ruimte van de stad in beslag 
genomen werd door stickers, posters, plastic tassen en andere media 
waarmee we onze persoonlijke statements naar buiten konden brengen. 
De publieke ruimte wordt steeds meer in beslag genomen door het 
monopolie van de reclame in alle beschikbare media. Ze bombarderen 
ons dagelijks ongevraagd met hun visuele geweld om ons over te halen 
tot het consumeren van hun product.

(...) De krachtige visuele stijl en het sociale karakter van de oude 
communistische propaganda inspireert ons. Daarnaast hebben we onze 
eigen culturele achtergrond, we zijn opgegroeid met vooral 
Amerikaanse invloeden. De tv series, de games, de trends en de kleren 
hadden en hebben een sterke eigen beeldtaal die universeel is 
geworden. Wij zouden het interessant vinden om een nieuwe vorm van 
propaganda voor Moskou te maken. Onze boodschappen moeten als 
tegenhanger kunnen fungeren van de commerciŽle overload die daar 
momenteel gaande is. We willen mensen aanspreken over abstracte / 
gevoelsmatige thema's als liefde en geluk en over de kleine dingen 
die het leven dragelijk maken.

Deze berichten zouden we op zoveel mogelijke manieren in de publieke 
ruimte terug laten willen komen. Hiervoor kunnen middelen als drukwerk
(posters, kranten, stickers, T-shirts) nieuwe media ( tv commercials, 
v.j. performances, internet, radio) en sociale evenementen ( 
clubnights, streetparty's, demonstraties e.d) ingezet worden. 
Hiervoor zou een visueel overkoepelende stijl ontwikkeld moeten 
worden zodat al deze verschillende uitingen een bindende factor 
krijgen. We hebben in ons werk altijd al gespeeld / geŽxperimenteerd 
met het hanteren van de 'corporate ideological & visual language' We 
hebben dezelfde middelen als de commercie om iets er overtuigend en 
goed uit te laten zien."


BeamMobile(tm)

Samen met Leo van Munster wil MACHINE het project BeamMobile(tm) 
realiseren, een bus of truck voorzien van een elektrische generator 
en mobiele projectieapparatuur, waarmee zij tijdelijke 
"lichtgraffiti" creŽren door op grote gebouwen, blinde gevels, 
viaducten en andere fysieke objecten in de publieke ruimte van Moskou 
en Amsterdam te projecteren. BeamMobile(tm) manifesteert zich als een 
serie straatperformances die plotseling opduiken op verschillende 
locaties in de stad. Soms in verbinding met een vooraf gepland event 
en soms ook toevallig en onaangekondigd.


* MACHINE web site:
  http://www.ourmachine.com

* Voormalige DEPT website:
  http://dept.nl


-----------------------------------


DonLeo (Leo van Munster) / .nl

Leo van Munster is een jonge kunstenaar die met een reeks van 
verschillende media werkt. Voorheen was hij deel van het bekende 
collectief DEPT (zie boven) en produceerde hij installaties, 
drukwerk, typografie, werken op internet. Recent ontwikkelde hij de 
huisstijl voor een denkbeeldige TV zender voor VPRO televisie, 
compleet met logo's, drukwerk, animaties, leaders, decors voor TV 
programma's. Recent produceerde hij een aantal werken specifiek voor 
internet, waaronder het RSI Game, een spel dat mits tot het eind en 
met volle overgave gespeeld een gegarandeerde RSI aandoening 
oplevert. Ook maakte hij de medium-specifieke internet-peepshow 
Solo-Para-Adultos. (http://www.solo-para-adultos.com )

Van Munster is momenteel zeer geÔnteresseerd in nieuwe typen sensoren 
die automatisch beweging en de aanwezigheid van personen in een 
ruimte kunnen detecteren. Deze sensoren worden tegenwoordig steeds 
kleiner en goedkoper en communiceren bovendien vaak draadloos met 
elkaar.

Van Munster wil in Moskou kleine vrijwel onzichtbare 
geluidsinstallaties maken in verschillende publieke ruimtes waar veel 
mensen passeren (gangen van de metro, open ruimtes in winkelcentra, 
etc.. De sensoren reageren op de bewegingen van mensen door de 
ruimtes en geven signalen af aan de geluidsobjecten die vervolgens 
weer middels geluid reageren op de bewegingen van de mensen in die 
ruimtes. Door deze kleinschalige interventies verandert hij de 
beleving van de ruimte, maar geeft passanten bovendien het gevoel dat 
zij geobserveerd worden, maar blijft het mechanisme van deze 
vervreemding grotendeels onzichtbaar.

BeamMobile(tm)

Samen met MACHINE wil Leo van Munster het project BeamMobile(tm) 
realiseren, een bus of truck voorzien van een elektrische generator 
en mobiele projectieapparatuur, waarmee zij tijdelijke 
"lichtgraffiti" creŽren door op grote gebouwen, blinde gevels, 
viaducten en andere fysieke objecten in de publieke ruimte van Moskou 
en Amsterdam te projecteren. BeamMobile(tm) manifesteert zich als een 
serie straatperformances die plotseling opduiken op verschillende 
locaties in de stad. Soms in verbinding met een vooraf gepland event 
en soms ook toevallig en onaangekondigd.

* DonLeo Home Page:
  http://www.donleo.org

* Voormalige DEPT home page:
  http://www.dept.nl


-----------------------------------


Galina Myznikova and Sergei Provorov / .ru

Deze kunstenaars uit Nizhny Novgorod werken binnen zeer verschillende 
genres: videokunst, installaties, geluidspoŽzie, kledingontwerp, TV 
reclames. In hun zeer uiteenlopende projecten staat de werking van 
het communicatiemechanisme als zodanig centraal: een onderzoek naar 
visuele cultuur, communicatiestructuren en representatie modellen. 
Myznikova en Provorov wisselen tamelijk moeiteloos tussen verstilde 
poŽtische videogedichten en snel gemonteerde, strak gestileerde 
reclamefilms.

Voor Debates & Credits ontwikkelen de kunstenaars twee publieke 
installatie projecten. In Moskou willen zij een publiek mediamonument 
oprichten voor het collectief geheugen. In Amsterdam zijn de 
kunstenaars uitgenodigd een installatie bestaande uit 5 schermen te 
ontwikkelen voor de facade van De Balie. De installatie verwijst 
indirect naar het 9/11 thema en zal exact een jaar na de tragische 
datum van 11 september 2001 van start gaan.

(geen URL beschikbaar)


-----------------------------------


PARK4DTV / .nl

PARK4DTV is een Amsterdamse kunstenaarsorganisatie die zich heeft 
gespecialiseerd in ťťn ding: elke nacht zend PARK 4D TV een 60 
minuten durend televisiekunstwerk uit. De werken variŽren van 
computer gegenereerde abstract werk tot ultra hardcore reality tv. 
PARK 4D TV zendt werken uit van zeer divers pluimage, soms grappig, 
soms absurd, soms poŽtisch, soms confronterend of verwarrend, maar 
altijd kunst en televisie die volgens hun eigen zeggen 'puur beeld en 
puur geluid' is

In Moskou bereidt PARK 4DTV een serie televisieprogramma's voor die 
dagelijks worden uitgezonden op de Russische cultuurzender "Kultura" 
(zie: onder), in de nachtelijke uren tussen 01.00 - 02.00 uur. Elk 
programma is een eigenzinnig televisiekunstwerk speciaal ontwikkeld 
voor het PARK formaat: ťťn uur, ťťn ding, puur geluid en puur beeld. 
De serie die minimaal 10 dagen zal beslaan wordt gestart met een 
selectie van werken uit het zeer omvangrijke PARK 4D TV archief. 
Daarnaast maken de betrokken Nederlandse kunstenaars (Kuno Terwindt, 
Jasper van den Brink, Maarten Ploeg en Sonja van Hamel) ter plekke 
werk met materiaal dat in Moskou wordt verzameld. Tenslotte zijn 
tijdens het eerste bezoek aan Moskou al contacten gelegd met jonge 
mediakunstenaars uit Rusland zelf die ook enkele werken voor PARK 4D 
TV in Moskou zullen maken.
Ook wordt onderzocht of het formaat van PARK 4D TV op een meer 
structurele manier aanwezig kan blijven in het Russische of Moskouse 
televisielandschap (zoals eerder o.a. in New York en Berlijn 
gebeurde).

Om kijkers naar het Kultura kanaal te trekken in de nachtelijke uren 
worden promotieclips gemaakt die worden uitgezonden via Kultura zelf, 
maar ook via de uiterst populaire muziekzender MUZ-TV (zie: onder). 
Daarnaast wordt een campagne ontwikkeld met flyers, advertenties en 
straatperformances die ook worden ingezet als promotie voor het 
Debates & Credits projects als geheel.

* PARK 4D TV website:
  http://www.park.nl


-----------------------------------


Arseni Sergeev / .ru

Arseni Sergeev uit Yekaterinburg behoort tot een belangrijke nieuwe 
jonge generatie kunstenaars die zowel binnen als buiten het 
traditionele kunstsysteem optreden. Zijn werk was onlangs te zien in 
de tentoonstelling Davaj! tijdens de Berliner Festspiele van dit jaar 
(www.davaj.de). Naast zijn onafhankelijke werk is Sergeev verbonden 
aan het centrum voor het State Contemporary Art Centre in 
Yekaterinburg en is hij redacteur van het tijdschrift voor 
hedendaagse kunst "Komod".

Eerder voerde hij de kunst-actie Agitazia - Agitation for Art in 
Yekaterinburg en andere steden uit. Voor dit project nodigde hij 
collega-kunstenaars uit om een serie papieren affiches die op diverse 
plekken in de stedelijke ruimte werden uitgedeeld, op muren geplakt 
en op bomen gehangen. De affiches werden een propaganda instrument 
dat "agiteerde voor de kunst". Het affiche genre bepaalde daarbij ook 
de inhoud van de pamfletten: Soms waren het advertentiecampagnes voor 
hedendaagse kunst en kunstenaars als leverancier van nuttige, 
aantrekkelijke en prestigieuze producten en diensten. Soms werd heden 
daagse kunst gepopulariseerd als life-style, als een nieuwe 
religieuze overtuiging, als partij, en de kunstenaars als nieuwe 
politieke en spirituele leiders.

Voor Debates & Credits wil Sergeev een promotiecampagne ontwikkelen 
voor een fictief bedrijf dat "The Black hand Corporation" heet. Hij 
maakt daarbij gebruik van de populaire beeldtaal en esthetiek van de 
comic strip. Het fictieve bedrijf Black Hand Corporation neemt de 
verantwoordelijkheid op zich voor alle angsten die op aarde bestaan.

* Agitazia web-site:
  http://www.gif.ru/agitazia


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (grootveld {AT} nrc.nl).