www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] VN of WTO?
H S on Mon, 2 Sep 2002 21:04:01 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] VN of WTO?


Binnen enkele uren dreigt er in Johannesburg een tekst ondertekend te
worden die feitelijk de Verenigde Naties ondermijnen. Milieu- en
ontwikkelingsvraagstukken worden dan ondergeschikt gemaakt aan de
handelsbelangen zoals bepaald binnen de WTO.

NGO's hebben een emotioneel protest gehouden in de
onderhandelingsgebouwen, maar naar verwachting zal dit niet baten.
Amerika, de EU, Australie en Japan zullen waarschijnlijk hebben gewonnen.
NGOs dreigen wellicht uit de VN te stappen. Beluister dit interview:
http://www.joburgmedia.net/docs/200209020035235879.mp3 (2,3 Mb) waarin
een onderhandelaar van een grote Nederlandse NGO telefonisch een en ander
verwoord.

Kijk voor nieuws van en over Johannesburg op:
http://www.joburgmedia.net/list_event_np.phtml?intro=portal

Met vriendelijke groet, Bert Frederiks <Joburg {AT} dDH.nl>

De NPJ listserve is de interactieve mailinglijst van het Nationaal Platform
Johannesburg 2002. Verzonden  berichten worden automatisch doorgestuurd naar
alle overige leden van het Platform. Doel van de mailinglijst is om het
debat onder Platformleden te faciliteren mbt de WSSD (Johannesburg, 26
aug.-4 sept. 2002) en daaraan gerelateerde ondwerpen (de Politieke
Verklaring, het Actieprogramma, partnerships (Typ II), het werkdossier en de
prioriteiten van het Platform, relevante persberichten, enz.). De
mailinglijst dient daarnaast als informatievoorziening rond de WSSD.
Afmelden kan via c.veldhuizen {AT} ncdo.nl.

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (grootveld {AT} nrc.nl).