www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] CASCO, Saturday 21 September 2002
agency_km on Fri, 20 Sep 2002 15:07:03 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] CASCO, Saturday 21 September 2002


CASCO
Zaterdag 21 september 2002
. . . . . . .
in het kader van het project
'Register verwarrende gebruiken van intellectueel eigendom' 
door Agentschap
. . . . . . .
een discussie omtrent intellectuele eigedom en merken:
. . . . . . .
met onderandere: Yann Moulier Boutang, Joost Smiers, Rosemary Coombe, Andrew Herman, Willem Grosheide en Karsten Gilhuis...
 . . . . . . . .
Tijd: 11.00 - 16.00 uur
Plaats: Casco Oudegracht 366, Utrecht
Taal: Engels
Toegang: gratis
Reserveren aanbevolen: 030-2319995
. . . . . . .
* YANN MOULIER BOUTANG (Université de Bretagne, Frankrijk)
Filosoof, socioloog en professor economie. Redacteur van het tijdschrift
"Multitudes" en publicist van diverse essays, o.a "De l'esclavage au
salariat. Économie historique du salariat bridé" en "Richesse, propriété,
liberté et revenu dans le capitalisme cognitif"
* JOOST SMIERS (centrum voor onderzoek a.d. Hogeschool voor de Kunsten Utrecht)
Lector politicologie van de kunsten. Auteur van het boek "Ruimte aan
verscheidenheid".
* ROSEMARY COOMBE (York University Toronto, Canada)
Professor recht, communicatie en culturele studies. Auteur van het boek
"The Cultural Life of Intellectual Properties" (1998). Coombe ontwikkelt
richtlijnen om individuen, groepen en naties te helpen en te beschermen bij
het distribueren van ideeën in de nieuwe op informatie gebaseerde economie.
* ANDREW HERMAN (Drake University, Demoines, US)
Assistent-professor sociologie en culturele studies. Andrew Herman doet
onderzoek naar kennis sociologie, cultuur en moraal, popmuziek en
technologie versus cybercultuur. Auteur van het boek "Better Angels".
* WILLEM GROSHEIDE (Universiteit Utrecht/CIER)
Professor privaatrecht en intellectueel eigendomsrecht, werkzaam als
advocaat bij Van Doorne, en adviseur van het Nederlands Ministerie van
Recht over zaken rondom copyright. Auteur van "When Ideas take the Stage"
en "Standards of Qualification for the Protection of Literary and Artistic
Property in Dutch Copyright Law". Redacteur van het tijdschrift CIER.
* KARSTEN GILHUIS
Studeerde rechten aan de Universiteit van Amsterdam, de Universiteit van
Kopenhagen en New York University School of Law. Sinds 1998 als advocaat
verbonden aan Houthoff Buruma Advocaten, Notarissen en Belastingadviseurs
in Amsterdam. Hij maakt deel uit van de sectie Intellectueel Eigendom,
Media en IT en is (mede)auteur van een aantal publicaties in juridische
vaktijdschriften, o.a. over domeinnamen.
----------------------------------------------------------------------------------------

CASCO
Saturday 21 September 2002
 . . . . . .
in context of the project 
'Register of confusing uses of Trademarks'
by agency
 . . . . . .
discussion on intellectual property and trademarks
 . . . . . .
featuring among others:
Yann Moulier Boutang, Joost Smiers, Rosemary Coombe, Andrew Herman, Willem
Grosheide en Karsten Gilhuis,...
 . . . . . .
Time: 11.00 - 16.00 hrs
Location: Casco, Oudegracht 366, Utrecht
Language: English
Admission: free
Bookings: +31-30-2319995
 . . . . . .
* YANN MOULIER BOUTANG (Université de Bretagne, France)
Philosopher, sociologist and professor economy. Editor of periodical
"Multitudes" and author of a.o. "De l'esclavage au salariat. Économie
historique du salariat bridé" en "Richesse, propriété, liberté et revenu
dans le capitalisme cognitif"
* JOOST SMIERS (research centre Academy of Art Utrecht)
Lector politicology of the arts. Author of "Ruimte aan verscheidenheid".
€ ROSEMARY COOMBE (York University Toronto, Canada)
Professor law, communication and cultural studies. Author of the book "The
Cultural Life of Intellectual Properties" (1998). Develops guidelines to
help and protect individuals, groups or nations distributing ideas in the
information economy.
* ANDREW HERMAN (Drake University, Demoines, US)
Assistant-professor sociology and cultural studies. Researches on culture
and moral, pop music, technology vs cyberculture. Author of "Better
Angels".
* WILLEM GROSHEIDE (University Utrecht/CIER)
Professor private law and intellectual property law, lawyer at Van Doorne
and advisor for the Dutch Ministery of Law. Author of "Standards of
Qualification for the Protection of Literary and Artistic Property in Dutch
Copyright Law". Editor of publication CIER.
* KARSTEN GILHUIS
Since 1998 lawyer for Houthoff Buruma Advocaten, Notarissen en
Belastingadviseurs in Amsterdam. Participates in the section Intellectual
Property, Media and IT. Co-writer on articles about a.o. domain names.


--------------------------------------------------------------------------------------
C A S C O .
P R O J E C T S . I S S U E S . S A L O N . P R E S E N T A T I O N S

for information, upcoming programme, documentation and shop go to:
http://www.cascoprojects.org

if you want to contact us:
mailto:info {AT} cascoprojects.org

if you want to visit us:
Oudegracht 366
3511 PP Utrecht
the Netherlands
phone & fax: +31 30 2319995
office hours: tue-fri 10am-6pm

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (grootveld {AT} nrc.nl).