www.nettime.org
Nettime mailing list archives

Re: [Nettime-nl] Fwd: [Columns] Orders van Hogerhand (Het Parool, 1 okt.
Karin Spaink on Wed, 2 Oct 2002 15:12:01 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] Fwd: [Columns] Orders van Hogerhand (Het Parool, 1 okt. 2002)


On 1-10-02 at 19:19, ReindeR Rustema kindly wrote:
> At 7:01 PM +0200 10/1/02, Karin Spaink wrote:

>>ORDERS VAN HOGERHAND

> Als we dan toch ludiek bezig zijn.

Hm, ik hoopte duidelijk gemaakt te hebben dat dit initiatief
iets meer behelsde dan 'ludiek bezig zijn'.


- K -

-- 

Thoughts fly thick into my head like flies upon a plum. 
  - Edward Lear

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (grootveld {AT} nrc.nl).