www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] easyCity lokatie geopend
ac on Tue, 8 Oct 2002 13:44:13 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] easyCity lokatie geopend


Persverklaring

EasyCity opent haar eerste filiaal in Amsterdam

Dinsdag 8 oktober 

Vanmiddag om 17.00 uur opent easyCity haar eerste filiaal in een vandaag 
gekraakt winkelpand, Kinkerstraat 332 A'dam; om 17.30 uur is er een 
presentatie voor de pers.

Als easyCity vanmiddag haar deuren voor het publiek opent, heeft haar logo 
zich al enkele dagen gevoegd tussen de andere logo's die het straatbeeld van 
Amsterdam (ont)sieren sinds het stadsbestuur de stad heeft uitgeleverd aan 
de vrije markt. Ook Amsterdam zelf is een merknaam, een logo geworden die 
zich in de internationale concurrentiestrijd met andere 'toplocaties' 
presenteert als een tolerante, dynamische, creatieve, multiculturele, high-
tech metropool. Een stad met internationale uitstraling waarin toeristen en de 
nieuwe kosmopolitische middenklasse die werkzaam is op het gebied van 
media, cultuur, kunst, vrije tijd en toerisme naar hartelust kan wonen, 
consumeren en ontspannen (loungen). Dit alles in een 'authentieke' omgeving 
van grachten, tulpen en trapgevels. Architectonische hoogstandjes, 
aangeharkte openbare ruimten en kwalitatief hoogstaande voorzieningen 
moeten de stad aantrekkelijk maken voor de werknemers, het transnationale 
bedrijfsleven en de koopkrachtige toerist. 

De gevolgen van deze overgave aan de vrije markt zijn echter verstrekkend 
voor de stad en een groot deel van haar inwoners. Internationale ketens als 
de easy-groep , Ahold, Vendex en Heineken domineren het straatbeeld. Hun 
belangen domineren de openbare ruimte en veranderden de stad in een grote 
reclamezuil. Nieuwe ontwikkelingen in Amsterdam worden vooral bepaald 
door multinationale ondernemingen. De globalisering van kapitaal en bedrijven 
eist haar tol.
De onroerend goed prijzen in de binnenstad en de negentiende eeuwse 
stadswijken zijn dramatisch gestegen waardoor minder daadkrachtige 
groepen in ras tempo zijn verdreven. Goedkope huurwoningen worden voor 
veel geld verkocht en buurtwinkels en instellingen met een sociale, culturele 
of politieke functie zoals boekhandel het Fort van Sjakoo of het Latijns 
Amerika Centrum dreigen door exorbitante huurverhogingen de tent te 
moeten sluiten. Gekraakte vrijplaatsen - zo geroemd om hun creativiteit - zijn 
in rap tempo ontruimd en hun voormalige bewoners en gebruikers moeten nu 
met elkaar de concurrentieslag aangaan om een schaarse plek binnen een 
door de gemeente goedgekeurde broedplaats.
Ook de immigranten die in het kielzog van het internationale bedrijfsleven 
vanuit de gehele wereld de stad binnentrekken wordt slechts een rol in de 
marge gegund. Ze mogen de nieuwe middenklasse van haar gemak en 
comfort voorzien middels slechtbetaalde baantjes en zijn vaak gedwongen tot 
een bestaan in de illegaliteit. 
De sociale problemen die dit oplevert worden in toenemende mate opgevat 
als openbare orde probleem. Meer politie en meer controle moeten elk 
afwijkend gedrag en verzet de kop indrukken. Dit treft niet alleen migranten, 
maar ook leden van subculturen, zwervers en andere mensen die op een 
andere manier afwijken van de normaliteit. 

Easycity maakt deel uit deel van een globaliserende wereld van onderop die 
zich in tal van landen en op tal van plekken manifesteert. Met de actie 
guerrilla expositie Easycity en de kraak van dit pand aan een drukke 
Amsterdamse winkelstraat willen de Vrije Ruimte en het Autonoom Centrum 
de werkelijkheid achter het 'logo' Amsterdam blootleggen. Hiertoe hebben ze 
een groep stedelingen gevraagd om hun visie op de stad middels beeld en/of 
geluid vast te leggen of door middel van voordrachten in te breken op de 
overheersende cultuur, economie en beeldvorming. Gedurende deze week zal 
middels een uitgebreid programma, waaronder een aantal discussies, op 
verschillende van de hierboven beschreven facetten van Amsterdam worden 
ingegaan. 
Op zondag 13 oktober zal easyCity haar deuren weer sluiten en zich mengen 
onder het kooplustige publiek.

De toekomst is aan ons

Meer info www.easycity.org  

EasyCity is een initiatief van de Vrije Ruimte en het Autonoom Centrum. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ed Hollants (06-
41527537), Freek Kallenberg (06-55142270) en Pieter Breek (06-47318741). 
**************************************************************************
Programma

easyCity Expo: elke dag vanaf 12 uur 
easyCity Lounge: woensdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 16 tot 18 met 
diverse dj's 

easyCity Events
17.00	Dinsdag 10 oktober: opening
20.00	Woensdag 9 oktober: easyCity avontuur
Event: generatieve psychogeografie, karaoke, graffiti, stickeren en lezingen 
met Wilfried Hou Je Bek, Thomas Wildner, Siebe Thissen en dj Auratheft. 
16.00	Donderdag 10 oktober: easyCity gentrification 
Talkshow: ondernoemer 'de uitwassen van het 'Gentrificering' in Amsterdam'
o.l.v. Jaap Draaisma De Vrije Ruimte.
20.00	Vrijdag 11 oktober: easyCity beeldenstormers
Event 'de kruisbestuiving tussen activisme en kunst'.
met AC, video, sprekers, discussie en dj's.
20.00	Zaterdag 12 oktober: easyCity toerisme
I	Informele talkshow 'de achterkant van de Amsterdamse toeristen-
industrie' 
met VJ Oleg & DJ Goldfinger 
16.00	Zondag 13 oktober: easyCity slot
Laatste actie: Easy verdwijnt onder het kooplustige publiek 

++*++*++*++*++*++*++*++*++*++*++*++
web: www.autonoomcentrum.nl
e-mail: ac {AT} autonoomcentrum.nl
telefoon:  020-6126172
maillijst: stuur een mail met als subject
subscribe ac-berichten naar listar {AT} tetter.xs4all.nl
giften welkom op giro 6131418 St Afval Amsterdam
++*++*++*++*++*++*++*++*++*++*++*++
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (grootveld {AT} nrc.nl).