www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] CFV-2 nl.politiek.links
nl-stembureau-2 on Mon, 14 Oct 2002 10:56:02 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] CFV-2 nl.politiek.links


-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----

              CALL FOR VOTES (CFV)
       unmoderated newsgroup nl.politiek.links

This is a formal Call For Votes (CFV) for the creation of
an unmoderated Dutch-language newsgroup nl.politiek.links.
The rest of this CFV runs in Dutch.

Dit is een officiële oproep om te stemmen over de totstandkoming van een
ongemodereerde Nederlandstalige nieuwsgroep nl.politiek.links.
Zie 'Hoe te stemmen' hieronder voor de wijze waarop u kunt stemmen.

EENREGELIGE OMSCHRIJVING:

nl.politiek.links  Politieke discussie in relatie tot een 'linkse' politiek.


CHARTER: nl.politiek.links

Discussie over de actuele Nederlandse politiek in relatie tot een
'linkse' politiek. Met 'links' wordt een politiek bedoeld die onder
andere solidariteit als uitgangspunt heeft. De precieze uitleg van wat
'links' is of zou moeten zijn is onderwerp van discussie in deze
nieuwsgroep.

Andere onderwerpen kunnen zijn:

- - de regering
- - de landelijke politieke partijen
- - de Tweede Kamer
- - actuele politieke vraagstukken
- - verkiezingen
- - politieke leiders/kopstukken
- - internationale en transnationale politiek

Behalve in signatures en headers zijn oproepen en aankondigingen niet
gewenst in deze discussie.

Een opening van een discussie of een vraag die in zowel nl.politiek als
nl.politiek.links past dient een follow-up te hebben naar een van beide
groepen. Dit is om te voorkomen dat een enkele discussiedraad in beide
groepen tegelijk loopt, wat niet strookt met dit charter.

EINDE CHARTER

HOE TE STEMMEN:

Belangstellenden voor de voorgestelde nieuwsgroep kunnen stemmen vanaf
zondag 6 oktober 2002 tot en met zaterdag 2 november 2002.
De CFV-periode zal dus vier weken lang duren.

Om te stemmen stuurt u naar <stemformulieren {AT} sisterray.xs4all.nl>
een e-mailbericht met in de Subject-header minstens:

  nl.politiek.links

en in de body van het bericht precies een van de volgende regels:

  Ik stem VOOR nl.politiek.links
  Ik stem TEGEN nl.politiek.links
  Ik stem BLANCO inzake nl.politiek.links
  Ik ANNULEER mijn stem inzake nl.politiek.links

Indien uw naam niet al door uw e-mailprogramma ingevuld wordt in de From
of Reply-To header van uw e-mailbericht, dan dient u deze achter de
regel hieronder in te vullen. Wijzig deze regel verder niet.

  Vul hierachter uw naam in:

Indien u dit leest via een nieuwsgroep, kunt u dit alles het eenvoudigst
doen door een reply te geven op dit artikel en alles behalve de gewenste
regel of regels te verwijderen. Indien u dit leest via een andere bron,
bijvoorbeeld een mailinglist of een webpagina, dan dient u zelf zorg te
dragen voor een goede verzending aan bovengenoemd stemadres.

Binnen enkele dagen na inzending van uw stem ontvangt u van het
stembureau een bevestiging van ontvangst. (Dit zegt niets over de
geldigheid van uw stem.) Indien u die niet ontvangt, kan er iets mis
zijn met uw afzenderadres, ofwel uw e-mailbericht is niet aangekomen op
het stembureau dat de peiling voert. In beide gevallen kunt u, na
controle van uw e-mailinstellingen, nogmaals uw stem uitbrengen.

PROCEDURE:

Doel van deze CFV is te bezien of er voldoende steun voor het voorstel
uitgesproken wordt. Voor aanname van de groep moeten minstens vijftig
stemmen meer zich uitspreken voor aanmaak dan ertegen, en bovendien
minstens tweemaal zoveel stemmen voor aanmaak als ertegen. Blanco
stemmen hebben geen invloed op het stemresultaat.

Iedereen mag één stem uitbrengen, en dient daarbij een uniek,
persoonlijk e-mailadres te gebruiken. Als vanaf hetzelfde e-mailadres
verschillende stemmen worden uitgebracht, dan geldt alleen de laatste;
op deze manier kunt u uw stem verbeteren of annuleren. Als iemand vanaf
verschillende e-mailadressen stemmen uitbrengt, zonder ze te annuleren,
dan zijn al deze stemmen ongeldig.

Voorts zijn ongeldig:
* stemmen vanaf niet-bestaande e-mailadressen;
* doorgestuurde ('geforwarde') stemmen;
* stemmen bij beweerde volmacht namens een ander dan de afzender;
* stemmen die onvoldoende aantoonbaar afkomstig zijn van de beweerde
  afzender;
* anonieme stemmen.

Uw stem dient niet alleen uw geldige e-mailadres, maar ook uw naam te
vermelden. Dit betekent niet dat u per se uw echte naam moet invullen;
een stem onder een welbekend pseudoniem kan geaccepteerd worden.
Ongeldig is echter een stem zonder naam, een stem onder een kennelijk
pseudoniem dat onvoldoende bekend is, dan wel enige andere vorm van
anonieme stem (ter beoordeling van het stembureau dat de peiling voert).

Verspreiding van deze CFV of delen ervan is aan beperkingen gebonden.
Deze beperkingen gelden tijdens de hierboven aangegeven CFV-periode.
* Delen van deze CFV mogen niet op enigerlei wijze verspreid worden.
* De gehele CFV mag niet verspreid worden zonder toestemming van het
  stembureau dat de peiling voert.
* De beheerder van een in de CFV genoemde mailinglist is gerechtigd de
  CFV naar de abonnees van deze mailinglist door te sturen. Dit geldt
  alleen als deze beheerder een PGP-signed exemplaar van de CFV heeft
  ontvangen van het stembureau dat de peiling voert.
* Het is toegestaan neutrale verwijzingen naar de CFV te verspreiden.

De stemming is openbaar. Tussentijds publiceert het stembureau lijsten
van de ontvangen stemmen; deze lijsten bevatten alleen het e-mailadres
en de naam voor elke uitgebrachte stem, maar niet wat deze gestemd
heeft. Na afloop van de CFV-periode publiceert het stembureau een
'Stemresultaat'; dit is een lijst die naast bovengenoemde gegevens
tevens vermeldt wat iedereen gestemd heeft, en of de nieuwsgroep is
aangenomen dan wel afgekeurd.

Zie voor meer informatie over de procedure:
* '[RICHT] Richtlijnen voor het aanmaken van een newsgroup in de
  nl-hierarchie',
  http://www.xs4all.nl/~js/usenet/richtlijnen.html
* '[TOE] Toelichting op [RICHT]',
  http://www.xs4all.nl/~js/usenet/toelichting.html

Deze documenten worden ook periodiek gepubliceerd in nl.newsgroups en
nl.newsgroups.announce.

VERSPREIDING:

Deze CFV is gepubliceerd in de volgende nieuwsgroepen:

  nl.newsgroups.announce
  nl.newsgroups
  ann.politiek.nederland
  nl.media.krant
  nl.media.radio
  nl.media.tv
  nl.stad.amsterdam
  nl.stad.rotterdam
  nl.politiek
  nl.ouders
  nl.wetenschap
  nl.misc

Deze CFV is gepubliceerd in de volgende mailinglists:

  Nettime-nl <nettime-nl {AT} nettime.org>
  D66 <d66 {AT} nic.surfnet.nl>
  Groen Links <groen-links {AT} nic.surfnet.nl>
  "Links Nederlands" <linksnederlands {AT} yahoogroups.com>

De bijbehorende Request For Discussion (RFD) werd gepubliceerd in
dezelfde nieuwsgroepen en mailinglists als deze CFV op 28 september 2002
onder message-ID <reinder-398C8D.18270128092002 {AT} news1.xs4all.nl>.

De voorsteller van de nieuwsgroep is:

  ReindeR Rustema <reinder {AT} rustema.nl>

Deze CFV is gebaseerd op het CFV-sjabloon, versie van 30 september 2001,
en is gepubliceerd namens de voorstellers van de nieuwsgroep door 
nl-stembureau-2 <stembureau {AT} sisterray.xs4all.nl>.

EINDE CFV.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: 2.6.3in
Charset: noconv

iQEVAwUBPaVTFh3IvIC63TJxAQFShgf/RaDGtOrTAGBK3vCLT0Nx1N1XLSjlIgPk
7WEdt2iN2Pr7e0vxBm27Xz6BIlcTEk+7kdqp1//d9F7tNucpTxOKGewrRPSylefO
4XDycB9yOaJwwdRvpkADnGRSvF26UfPufgiMonDzb9gpBNn2e4ZDqxraQU7V+pA8
JLnmkPx79bnb8R/KZ11cLxxgS3Staw70rA2OoQgLcBGCt/ydIq8zQ+kfPGEcXdia
BAMQzxzhq5mA8at/qhO2K2cfszIOBLu/KLf/yLEuAHckT0nyeDBEdxODhaxk5A+M
tADeYFM+SJVuJiK0c/VROQw0guFCmR3kyIXTShvlX8gi9mDdze/jMg==
=L9cK
-----END PGP SIGNATURE-----

-- 
# nl-stembureau-2 <stembureau {AT} sisterray.xs4all.nl>
# http://www.xs4all.nl/~sister/usenet/nl-stembureau-2
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (grootveld {AT} nrc.nl).