www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] oproep: Spot the Cam op zaterdag 19 oktober
Sjoera Nas on Tue, 15 Oct 2002 20:04:01 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] oproep: Spot the Cam op zaterdag 19 oktober


Zaterdag 19 oktober: help mee om camera's in kaart te brengen

Dit is een uitnodiging om mee te doen aan Spot The Cam; een
project waarin de beveiligingscamera's in de Amsterdamse
binnenstad in kaart worden gebracht. Spot The Cam is een project
in het kader van World-Information.Org. Op de website
www.spotthecam.nl worden foto's van beveiligingscamera's in de
Amsterdamse binnenstad on-line gezet en in kaart gebracht met
behulp van een GIS map. Het is een flinke klus om alle camera's in
de binnenstad op de foto te zetten en daarom nodigen we je uit om
mee te helpen.

De Spot The Cam Dag is op zaterdag 19 oktober. Om 11.00 uur
beginnen een drietal lezingen over camera's op straat en is er uitleg
over hoe we precies te werk zullen gaan. Daarna trekt iedereen de
stad in om camera's te fotografen en lokaties te noteren. In de
middag worden alle foto's en aantekeningen in de Waag ingeleverd
en online gezet.

In de folder van De Waag staat een andere datum en tijd voor de
Spot The Cam Dag maar die is niet correct.


Waarom?

De laatste jaren duiken in Nederland steeds meer camera's op in
het straatbeeld. Veiligheid is een van de belangrijkste onderwerpen
in de politiek geworden. Dat cameratoezicht de veiligheid vergroot,
lijkt buiten kijf te staan. Maar wie wat dieper graaft in rapporten en
evaluaties, ziet dat het resultaat van cameratoezicht omstreden is.
Criminaliteit blijkt zich te verplaatsen onder invloed van camera's en
het belangrijkste resultaat is vaak een “gevoel” van veiligheid. De
vraag of dat een gewenste dan wel ongewenste ontwikkeling is,
blijft meestal achterwege. Veiligheid is een debat-dodend middel
geworden.

In de spanning tussen privacy en veiligheid is het belangrijk dat
iedereen zich bewust is van de ontwikkelingen rond camera's.
Waar staan ze, wie zitten erachter en wat zijn de regels?

Spot The Cam is dus geen pure anti-camera actie. Daarmee zou je
op dit moment weinig mensen bereid vinden om te luisteren naar
kritiek op controle en toezicht. Spot The Cam is wel een poging om
burgers kritischer naar camera's te laten kijken.

Hoe?

Kom op zaterdag 19 oktober om 11.00 uur naar De Waag. We
gaan je dan eerst wat algemene informatie over camera's geven.
Daarna gaan we uitleggen hoe we de foto's en data willen
verzamelen. We hebben 25 digitale camera's beschikbaar.

Wat neem ik mee?

Wanneer je mee wilt doen, is het leuk om samen met iemand
anders af te spreken zodat je samen door de stad kunt lopen op
zaterdag. Een persoon kan dan fotografen en de ander kan
aantekeningen maken. Het is handig om een fiets mee te nemen
omdat je een gedeelte van de stad krijgt toegewezen en dat is
meestal niet de Nieuwmarkt :) Neem ook pen en papier mee.

Omdat je een camera van ons gaat gebruiken, moet je een geldig
paspoort meenemen. Je paspoort blijft als borg in De Waag achter
(veilig achter slot en grendel). Bij inlevering van de camera krijg je
je paspoort weer terug. Gezien de waarde van de camera's is het
niet zo handig om met geld als borg te werken. Daarom hebben we
voor paspoorten gekozen.

Wat moet ik nog meer weten?

Om de foto's en je aantekeningen over de locaties goed te kunnen
gebruiken is het belangrijk om nauwkeurig te werk te gaan. Daarom
gaan we je precies uitleggen hoe we de foto's en aantekeningen
aangeleverd willen hebben. Het is dus belangrijk dat je bij de
inleidingen om 11.00 uur aanwezig bent.

Zaterdag 19 oktober 2002
11.00 uur
De Waag, Amsterdam
www.spotthecam.nl

Meer info bij:
maurice {AT} bof.nl
kirk {AT} bluehaptic.nl
hinde {AT} waag.org
sjoera {AT} xs4all.nl

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (grootveld {AT} nrc.nl).