www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Projectvoorstellen gevraagd voor Playing Field
Marieke Istha on Mon, 21 Oct 2002 11:28:01 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Projectvoorstellen gevraagd voor Playing Field


Projectvoorstellen gevraagd voor Playing Field
(2e & 3e periode)

Playing Field is een internationale coproductie van het Nederlands Instituut
voor Media Kunst Montevideo/Time Based Arts in Amsterdam, IMG in Mainz en
Mecad in Barcelona, gericht op het ontwikkelen van streaming media kunst,
speciaal voor internet.

Internet en geavanceerde technologieën die voor internet gebruikt worden,
zijn oorspronkelijk ontwikkeld voor het oplossen van grote technologische
problemen in de wetenschap. Onderzoekers in verschillende landen, die samen
wilden werken aan experimenten vanuit verschillende locaties, hadden snelle
communicatiesystemen nodig. Satellieten verzamelden enorme hoeveelheden data
die op een bepaalde manier in real-time naar grondstations gezonden moesten
worden, de eerste voorbeelden van het ‘streamen’ van gegevens. De nieuwe
communicatienetwerken worden tegenwoordig ook gebruikt voor andere
doeleinden. Ook kunstenaars onderzoeken de mogelijkheden van deze nieuwe
technologieën. De zoektocht naar nieuwe manieren van expressie, op grond van
de nieuwe technologie, is boeiend. De tijd is nu ook gekomen voor reflectie
over de betekenis van streaming technologie voor ons leven en voor onze
cultuur.

Nieuwe technologie kan ook beperkend werken op bestaande manieren van
expressie. De kwaliteit van video, gestreamd over het internet, is matig
door de beperkte snelheid van de gemiddelde internetverbinding. Als we de
beperkingen kennen kunnen we nieuwe manieren onderzoeken die juist gebruik
maken van de specifieke kwaliteiten van streaming, waardoor kunstwerken
ontstaan die zonder de nieuwe techniek nooit hadden kunnen bestaan. Een van
de uitdagingen is het maken van streaming-mediakunst die zijn eigen positie
verovert in de context van de bestaande videokunst.

Playing Field heeft als doel kunstwerken te produceren, speciaal voor
internet, die de toegevoegde waarde van internet-technologie verkennen.
Specifieke eigenschappen van streaming media zijn bijvoorbeeld: live
uitzendingen, interactiviteit, tijd-afhankelijk gedrag, 24
uur-beschikbaarheid voor een wereldwijd publiek, communicatie tussen
meerdere gebruikers, waarbij verschillende video-, audio- en
interactiveitskanalen tegelijkertijd gebruikt kunnen worden. De beperkingen
van internet en streaming media zullen verkend en gebruikt worden: smalle
bandbreedte, klein videobeeld, langzame verbindingen, wachttijd door het
bufferen van het signaal.
In het werk moet ook rekening gehouden worden met de manier waarop het op
het beeldscherm getoond wordt, dit kan voor een deel de vormgeving bepalen.
De situatie en context waarin het werk vertoond wordt, speelt een
belangrijke rol en kan in het concept gebruikt worden.

Projectvoorstellen gevraagd

Mediakunstenaars kunnen een projectvoorstel indienen voor het maken van
streaming media content voor internet. Per werkperiode van twee maanden zal
één kunstenaar geselecteerd worden door het Nederlands Instituut voor
Mediakunst.

Belangrijkste onderzoeksthema’s zijn:
1.	Werk speciaal gemaakt voor vertoning met lage beeldkwaliteit
2.	Niet-lineair werk
3.	Interactief werk
4.	Werk gemaakt met input van meerdere gebruikers
5.	Pseudo-live streams gemaakt van bestaande content op internet

Wij vragen:
Computerkennis; basiskennis van het werken met digitale video; ervaring met
computerkunst / internetkunst; sterke artistieke kwaliteit; interesse in
nieuwe media; interesse in internationale samenwerking; beschikbaar
gedurende de werkperiode (zie hieronder); bereid te werken met
kunststudenten; gevestigd zijn in Nederland.

Wij bieden:
Computerfaciliteiten en werkruimte, technische en organisatorische
ondersteuning, presentatiebudget, internationale verspreiding van het
kunstwerk via internet en op DVD, deelname aan afsluitend seminar, 23-24 mei
2003 in Amsterdam. Honorarium: 3000 euro.

Projectvoorstellen:
Projectvoorstellen kunnen worden geschreven in Nederlands of Engels. Er moet
instaan: een projectbeschrijving: beschrijving van artistieke inhoud en
technische uitvoering; een tijdschema: beschrijving van wanneer welke
werkzaamheden gedaan moeten worden in de beschikbare periode; lijst van
benodigde apparatuur; beschrijving van benodigde technische en
organisatorische ondersteuning; biografie, met documentatie over eerdere
projecten.

Werkperiodes:
Periode 2: 6 januari - 27 februari 2003; Deadline voor inzendingen: 15
november 2002
Periode 3: 3 maart -24 april 2003; Deadline voor inzendingen: 31 januari
2003

Projectvoorstellen voor de deadline sturen aan:
Mw. Claud Biemans, projectmanager Playing Field
Keizersgracht 264
1016 EV Amsterdam
claud {AT} montevideo.nl <mailto:claud {AT} montevideo.nl>

Meer informatie:
claud {AT} montevideo.nl
T (+31) 020-6237101 / (+31) 06-44566395
F (+31) 020-6244423

Achtergrondinformatie:
<http://www.playingfield.net>

Playing Field wordt gesponsord door:	XS4ALL, Thuiskopiefonds, Cultuur 2000
van de Europese Commissie


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (grootveld {AT} nrc.nl).