www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] BurgerForum
H S on Wed, 23 Oct 2002 21:25:01 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] BurgerForum

Hallo Nettime,

Wie ondersteunt een op te richten BurgerForum ivm komende tweede
kamerverkiezingen?

Bijgevoegd cultuursubsidies:


23 okt 2002

SUBSIDIES INTERNATIONALE CULTUURPROJECTEN


 De staatssecretarissen Van Leeuwen (OCW) en Nicolaï (BZ) kennen aan negen
culturele instellingen en organisaties een bedrag toe van in totaal bijna
€1,6 miljoen. De subsidies zijn bedoeld voor projecten die een extra impuls
geven aan het internationaal cultuurbeleid.


De subsidies zijn toegekend aan de volgende projecten en instellingen:
http://www2.minocw.nl/persbericht.jsp?pageID=404

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (grootveld {AT} nrc.nl).