www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] FW: Cyberspace Odyssee
Jos de Mul on Thu, 24 Oct 2002 00:21:08 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] FW: Cyberspace Odyssee


L.S.,

 

De website behorende bij mijn onlangs verschenen boek Cyberspace Odyssee (Kampen, Uitgeverij Klement, isbn 90 77070 12 5) is klaar. Alle in het boek genoemde (en  nog een groot aantal andere relevante) documenten en programma’s kunnen via de website worden bekeken en/of opgeroepen. Het adres van de website is: http://www.eur.nl/fw/hyper/odyssee.html

 

Vriendelijke groet,

Jos de Mul

 

 

 

l