www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Fwd: persbericht: Meer dan 400 leden melden zich aan bijkan
Marja Oosterman on Fri, 25 Oct 2002 18:16:02 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Fwd: persbericht: Meer dan 400 leden melden zich aan bijkandidaatstel lingscommissie Vreeman


Politiek lijkt een drukbeoefende hobby te gaan worden ;)

M.


>
>
>Den Haag, 25 oktober 2002
>
>Meer dan 400 leden melden zich aan bij kandidaatstellingscommissie Vreeman
>
>Vrijdag 25 oktober om 12.00 uur is de kandidaatstellingstermijn voor de
>Tweede Kamer gesloten. Meer dan 400 leden hebben zich bij de
>kandidaatstellingscommissie Vreeman aangemeld. De commissie gaat nu aan de
>slag. Op 12 november zal het partijbestuur de concept-kandidatenlijst
>vaststellen. Dan is ook de uitslag van de ledenraadpleging bekend. Het
>PvdA-congres in Rotterdam zal op 16 november de concept-kandidatenlijst voor
>de Tweede Kamer vaststellen.
>
>De heer Jouke de Vries uit Leiden stelt zich naast Wouter Bos, Jeltje van
>Nieuwenhoven en Klaas de Vries kandidaat voor het lijsttrekkerschap. Vanaf
>heden zal Jouke de Vries ook deelnemen aan de regionale ledenbijeenkomsten.
>
>Voor het lijsttrekkerschap van de Tweede Kamer hebben meerdere leden
>belangstelling getoond. Op verzoek van de kandidaten zijn er oriŽnterende
>gesprekken met het partijbestuur gevoerd. Na deze gesprekken hebben sommigen
>hun kandidatuur voor het lijsttrekkerschap omgezet in een kandidatuur voor
>de Tweede Kamer en anderen hebben zich teruggetrokken.


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (grootveld {AT} nrc.nl).