www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] V2_: DEAF03 Data Knitting
Marjolein Berger on Sun, 27 Oct 2002 19:41:09 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] V2_: DEAF03 Data Knitting


Data Knitting
Dutch Electronic Art Festival
dinsdag 25 februari  zondag 9 maart 2003, Rotterdam


DEAF wordt georganiseerd door V2_, Instituut voor de Instabiele Media, een 
interdisciplinair centrum voor kunst en mediatechnologie in Rotterdam.

DEAF is een interdisciplinaire biënnale op het gebied van kunst, 
technologie en samenleving. DEAF toont en reflecteert op de actuele stand 
van zaken binnen de elektronische kunst en functioneert als platform voor 
kritische discussie waarin verbanden worden ontwikkeld tussen kunst- en 
wetenschappelijke disciplines. In de afgelopen twaalf edities (voor 1994 
onder de naam Manifestatie voor de Instabiele Media) heeft DEAF een 
internationale reputatie opgebouwd.

DEAF vindt plaats in Rotterdam en omvat onder andere: een tentoonstelling 
van interactieve kunstwerken, internetprojecten, presentaties van 
projecten, een internationale academiedag, speciale avondvullende 
programma’s door gastcuratoren, live performances en concerten, seminars, 
workshops, een publicatie en een wetenschappelijk symposium. De 
verschillende programma’s zijn thematisch met elkaar verbonden. DEAF03 
heeft als thema Data Knitting, waarover verderop meer informatie te lezen 
is. Vele grote en kleinere instellingen participeren in DEAF als 
samenwerkingspartner of met een eigen programma.

Het festival geniet een nog steeds groeiende publieke belangstelling en 
wordt in negen dagen tijd bezocht door zo’n 10.000 mensen. Het programma 
van DEAF is gericht op een breed publiek dat geïnteresseerd is in de 
actuele stand van zaken en de toekomst van de technologische samenleving, 
maar ook op makers, ontwikkelaars en theoretici. DEAF brengt hiermee een 
gemengde groep van bezoekers, critici en kunstenaars samen vanuit het 
binnen- en buitenland.

Data Knitting
van Wunderkammer tot metadata

DEAF03 Data Knitting richt zich op de condities van de informatie- en 
kennissamenleving en de rol die media hierin spelen. Het gaat specifiek in 
op de wijze waarop informatie vergaard, geordend, gecontroleerd en 
ontsloten wordt via databases en archieven. Anno 2002 spelen de digitale 
media een cruciale rol in de wijze waarop wij ons informeren over de wereld 
om ons heen en hoe wij deze wereld ervaren door middel van de door de media 
geselecteerde en geconstrueerde beelden. Datavisualisering en de interactie 
met data via media spelen in op het inzicht dat de wereld als een complex 
en dynamisch systeem gezien moet worden. Data Knitting belicht deze 
thematiek vanuit een sociaal, cultureel en technologisch perspectief en 
raakt daarmee aan het hart van onze informatie- en kennissamenleving.

Vertrekpunt voor de samenstelling van het DEAF03-programma en de keuze van 
de kunstprojecten is de rol van interactiviteit als middel om 
(media)realiteiten te manipuleren, te transformeren en individueel vorm te 
geven. Informatie is geen macht, kennis is macht. Kennis is intelligent 
gegroepeerde en gecombineerde informatie. Kennis is het resultaat van 
het  persoonlijk of publiek, controleerbaar of associatief, open of 
verzwegen  kennismanagement van data. Een toenemend aantal kunstenaars en 
architecten ontwikkelt tegenwoordig (software)systemen waarin data zichzelf 
organiseren tot dynamische kennissystemen die nieuwe inzichten geven in 
complexe processen en deze processen visualiseren. Het levert ons nieuwe 
beelden en ervaringen over een wereld als een gelaagd en continu 
veranderend weefsel. Tijdens DEAF laten kunstenaars op vaak eigengereide 
wijze zien en horen hoe zij reflecteren op deze ontwikkelingen. DEAF03 
vertrekt vanuit een fundamentele belangstelling voor het heden, dat zich 
verdicht tot een archief waar we bij staan.

Meer algemene informatie over het thema is te vinden op www.v2.nl/2002 
onder het kopje ‘thema’.


Vooruitblik programma van DEAF03 Data Knitting:

Globe Jungle van Yasuhiro Suzuki (J, kunstenaar)
Installatie in de openbare ruimte, onderdeel van de tentoonstelling.
Een draaiend klimrek in de Witte de Withstraat, een straat in het centrum 
van Rotterdam. Overdag worden spelende kinderen in het speeltoestel 
gefilmd. Na zonsondergang worden de beelden van de dag geprojecteerd op het 
stalen frame van het bolvormige klimrek. Door de bol te draaien wordt het 
geprojecteerde beeld zichtbaar in de bol en ontstaat voor de bezoeker een 
nostalgische illusie, waarin heden en verleden, dag en nacht en binnen- en 
buitenkant in elkaar overvloeien. Globe Jungle ontving eerder een eervolle 
vermelding tijdens Prix Ars Electronica 2002 in de categorie ‘Interactive Art’.

Symposium Living Archives (werktitel)
28 februari  zaterdag 1 maart 2003
Het symposium gaat in op het geheugen als een levend en plastisch archief. 
Informatieopslag, -verwerking en -overdracht vindt op vele niveaus plaats: 
individueel, in ons geheugen; collectief in rituelen, wetten, feesten, 
spelen, in concepten, taal, in beeld en in architectuur; biologisch in 
fossielen en in onszelf, levende archieven. De laatste twintig jaar wordt 
informatie steeds meer via digitale technieken opgeslagen. DEAF03 
onderzoekt in Living Archives of en hoe er artistiek interessante 
ontwikkelingen kunnen ontstaan wanneer informatie die voor de komst van de 
computer gescheiden bleef, opeens wordt gecombineerd door het gebruik van 
‘agents’ of toepassing van ‘metadata’.

Sprekers die reeds hebben toegezegd: Arjun Appadurai (IND, antropoloog, 
schrijver van onder meer Modernity at Large), Simon Conway Morris (GB, 
paleontoloog, schrijver van onder meer The Crucible of Creation), spreker: 
Sadie Plant (GB, mediatheoreticus, schrijver van onder meer Zeros and Ones) 
en moderator: Manuel DeLanda (USA, schrijver, schrijver van onder meer 
Thousand Years of Non-Linear History).


Publicatie Data Knitting/Living Archives (werktitel)
Data Knitting/Living Archives bevat essays en interviews van en met de 
sprekers van het symposium en projectbeschrijvingen van de kunstwerken uit 
de tentoonstelling. Deze essays en interviews worden speciaal voor de 
publicatie geschreven en zijn geen transcripties van de lezingen. V2_ werkt 
sinds 1998 samen met NAi Uitgevers.
Vorm: paperback, 256 pagina's, fullcolour, voertaal Engels, prijs 22,50 euro.

Masterclasses  Interfacing Realities
Interfacing Realities is een serie van vier masterclasses die V2_ 
organiseert binnen het Cultuur 2000-programma van de Europese Commissie. 
Interfacing Realities wordt met drie andere Europese partners gerealiseerd 
die samenwerken binnen het European Network for Cyber Arts (EncArt). De 
partners zijn het ZKM in Karlsruhe (D), C3 in Budapest (H) en AEC in Linz (A).

De masterclasses richten zich op de inzet van databases en archieven door 
kunstenaars. Daarnaast heeft elke masterclass een eigen 'master', een eigen 
focus op de thematiek, en een andere locatie:
• 22 november - 26 november 2002, master: Lev Manovich (RUS/USA), C3, 
Boedapest (H), thema: beeld
• 27 november - 1 december 2002, master Joel Ryan (NL), ZKM, Karlsruhe (D), 
thema: geluid
• 3 februari - 7 februari 2003, master Rafael Lozano-Hemmer (MEX/CDN), AEC, 
Linz (A), thema:  interaction design
• 3 maart - 7 maart 2003, master Sher Doruff (NL), V2_ tijdens DEAF03, 
thema: interdisciplinariteit

Gekoppeld aan de masterclasses is ook een kunstproject dat gebruik maakt 
van hogebandbreedte en dat tijdens DEAF03 wordt gepresenteerd. In mei 2003 
verschijnt er een publicatie over Interfacing Realities. Meer informatie is 
te vinden op: www.v2.nl/Projects/interfacing_realities

Vanaf november 2002 wordt er op de festivalwebsite (http://deaf.v2.nl) meer 
gedetailleerde informatie over het programma, kaartverkoop en reserveringen 
gepubliceerd. Het complete programma is vanaf januari 2003 on line 
beschikbaar. Het programmaboekje is beschikbaar vanaf februari 2003. Om er 
zeker van te zijn dat u op de hoogte blijft, kunt u zich via de website 
inschrijven voor de mailinglijst van V2_.

Partners & Supporters
Algemene ondersteuning:
ministerie van OCenW, Culturele Zaken van de Gemeente Rotterdam, Mondriaan 
Stichting, Rotterdamse Kunststichting, Luna Internet

Project ondersteuning: Alliance Française Nederland, The Canada Council for 
the Arts (CDN), de Europese Commissie - Cultuur 2000-programma, Franse 
Ambassade in Nederland, Goethe-Institut Inter Nationes

Project partners:
Ars Electronica Center (A), C3 - Center for Culture and Communication (H), 
Goethe-Institut Inter Nationes, Museum Boijmans Van Beuningen, Nederlands 
Foto Instituut, Paradiso, Productiehuis Rotterdam/Rotterdamse Schouwburg, 
ro theater, Studium Generale en Technische Universiteit Eindhoven, Virtueel 
Platform, ZKM - Zentrum für Kunst und Medientechnologie (D)

Sponsors:
MK2, UPC Nederland


Noot aan de redactie:
Neem voor de meest actuele stand van zaken contact op met Marije Stijkel 
(Communicatie & PR), per telefoon bereikbaar op (010) 206 72 72 of per 
e-mail via <marije {AT} v2.nl>.

Wijzigingen in het programma voorbehouden.

V2_Eendrachtsstraat 10_3012 XL Rotterdam
tel: (010) 206 72 72, fax: (010) 206 72 71, URL: www.v2.nl

Attachment: Globe Jungle.jpg
Description: JPEG image