www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] fw: [Indymedia.nl] Publieksdebat: Het politieke bedrijf
Pieter on Sun, 27 Oct 2002 19:41:19 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] fw: [Indymedia.nl] Publieksdebat: Het politieke bedrijf


http://www.indymedia.nl/nl/2002/10/7104.shtml

Publieksdebat: Het politieke bedrijf
Jeroen de Vries - 24.10.2002 16:04

Debatterij organiseert op 31 oktober van 20.00 tot 22.30 uur in haar
debatcentrum aan de Prinsestraat 37 te Den Haag het debat 'Het politieke
bedrijf'. Een discussie over de verschillen tussen een land en een
bedrijf leiden.


Publieksdebat 'Het politieke bedrijf'

Vijf maanden LPF in het parlement en drie maanden kabinet-Balkenende met
meer mensen uit het bedrijfsleven in de politiek hebben weinig
daadkracht en beleidsvoering opgeleverd. Inzet van nieuwe politieke
cultuur en organisatie afkomstig uit het bedrijfsleven bleek het land
niet van dienst te zijn. Vandaag werd de val van het kabinet mede
veroorzaakt door ministers die rivaliseren als directeuren van
concurrerende business-units. Bedrijfsmiddelen als crisismanagement en
brandjes blussen hebben uiteindelijk niet gewerkt binnen deze regering.
Debatterij organiseert op 31 oktober van 20.00 tot 22.30 uur in haar
debatcentrum aan de Prinsestraat 37 te Den Haag het debat 'Het politieke
bedrijf'. Een discussie over de verschillen tussen een land en een
bedrijf leiden onder leiding van journalist Pieter Hilhorst. Toegang
gratis, reserveren via fax (070-363 49 23)of e-mail (
algemeen {AT} debatterij.nl).

Bij de vorming van het kabinet-Balkenende werd duidelijk dat oplossingen
voor problemen binnen de Nederlandse politiek onder andere werden
gezocht in het aantrekken van nieuwe bewindslieden uit 'het veld',
waaronder uit het bedrijfsleven. Volgens het VNO-NCW-opinieblad Forum,
dat zich baseert op eigen onderzoek, is het aandeel van parlementariërs
uit het bedrijfsleven van 1993 tot heden toegenomen van 20% naar 29%.
Een andere ontwikkeling is dat de overheid al in de laatste jaren steeds
bedrijfsmatiger is gaan werken.

Dit alles maakt het verleidelijk te kijken naar de private sector en de
vraag te stellen wat deze de politiek te bieden heeft in termen van
rolmodellen, methoden en technieken. En in de vorm van denkkaders,
gedachten van goeroes of modieuze opvattingen. Hoe ziet de toekomst
eruit? Over die vraag wordt tijdens 'Het politieke bedrijf' een
filosofische beschouwing verzorgd door Henk Woldring (hoogleraar
Politieke Filosofie aan de Vrije Universiteit Amsterdam).

Welke goede voorbeelden kan de politiek uit het bedrijfsleven halen en
welke absoluut niet? Deze vraag wordt besproken naar aanleiding van twee
dubbelinterviews, één over de cultuur van de politiek ten opzichte van
die van het bedrijfsleven en één over
de verschillen in organisatie. In deze vraaggesprekken komen aan het
woord: Jouke de Vries (hoogleraar Bestuurskunde aan de Universiteit
Leiden,), Rik Hindriks (oud-kamerlid PvdA), Hein Albeda (directeur
Stichting Rekenschap) en Michiel de Vries
(bestuurskundige aan de Katholieke Universiteit Nijmegen). Tijdens komen
ook ideeën aan bod zoals: 'meer voeling met het bedrijfsleven sneller
leidt tot belangen-verstrengeling en vriendjespolitiek' en
'minder regelzucht en bureaucratie leidt tot het beter tegemoetkomen aan
burgers'.

Paul Frissen, hoogleraar Bestuurskunde aan de Universiteit van Tilburg,
reageert aan het einde van het debat in de vorm van een column. Tekenaar
Rik Kamps (o.a. Financieel Dagblad en Trouw)geeft tijdens de discussie
zijn mening in cartoons. Als eerste-rij-sprekers zijn aanwezig: Louis
Meuleman (duovoorzitter Vereniging voor Overheidsmanagement), Stef Blok
(VVD-kamerlid, voorheen werkzaam bij ABN-AMRO) en Corien Pels Rijcken
(directeur sector bestuurlijke en juridische zaken van de VNG).

------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------
Meer informatie: Jeroen de Vries en Maureen Does, Stichting Debatterij.
telefoon: 070 - 363 73 00
Voor actuele aanvullingen: www.debatterij.nl


 E-Mail: algemeen {AT} debatterij.nl  Website: http://www.debatterij.nl

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (grootveld {AT} nrc.nl).