www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Deadline projectvoorstellen Artist in Residence
Marieke Istha on Wed, 30 Oct 2002 14:37:01 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Deadline projectvoorstellen Artist in Residence


Artist in Residence

Het Nederlands Instituut voor Mediakunst ondersteunt het onderzoek van
kunstenaars naar het gebruik van nieuwe media binnen de beeldende kunst.
Kunstenaars kunnen met elkaar in contact komen, samenwerken, experimenteren
en nieuwe werken tot stand brengen.

Het Nederlands Instituut voor Mediakunst biedt vanaf 2002 kunstenaars uit
binnen- en buitenland de mogelijkheid onderzoek uit voeren op drie gebieden:
·	Streaming media
·	Wireless Applications
·	3d toepassingen

in 2003 gaat onze aandacht naar streaming media projecten. Een van de
huidige nadelen van live en on demand streaming op het Internet (van zowel
video als geluid) is de gesloten omgeving waarin de streaming media
programmatuur loopt. Vaak is dit niet meer dan een overzetting van de
huidige video een televisie formats. Daarna wordt de stream nog overgenomen
door een media player op Internet waardoor het beeld en geluid vaak van hele
slechte kwaliteit zijn. Om dit te verbeteren wordt er onderzoek gedaan naar
nieuwe formaten voor streaming media waardoor de kwaliteit van beeld en
geluid via het Internet kan verbeteren.

Om deel te nemen aan Artist in Residence kunnen kunstenaars een
projectvoorstel indienen.

Faciliteiten
De  Artist in Residence heeft tot zijn beschikking:
·	Technische faciliteiten inclusief mankracht
·	Werkbudget
·	Huisvesting
Technisch specialisten adviseren de deelnemende kunstenaars bij onderzoek,
experiment en productie.

Het artistieke concept, innovatie en samenwerking staan daarbij centraal. De
voorkeur gaat uit naar onderzoek dat gebruik maakt van “open source” en dat
“tools” ontwikkelt die voor verder gebruik beschikbaar zijn. Onderzoeken met
een interdisciplinair karakter hebben de voorkeur. In het onderzoek werkt de
kunstenaar samen met Nederlandse Universiteiten en Academies. De uitkomsten
van het onderzoek worden op gepaste wijze gepresenteerd middels
tentoonstellingen, discussies, seminars, publicaties en workshops.

Nieuwe deadline voor projectvoorstellen: 1 december 2002

Voor meer informatie of het insturen van voorstellen: Gaby Wijers
gaby {AT} montevideo.nl

Nederlands Instituut voor Mediakunst
Montevideo/Time Based Arts
Keizersgracht 264
1016 EV Amsterdam
T 020 6237101
F 020 6244423
www.montevideo.nl


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (grootveld {AT} nrc.nl).