www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] V2_Organisatie zoekt een onderzoeker (m/v) voor DEAF03
Marjolein Berger on Wed, 30 Oct 2002 15:35:02 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] V2_Organisatie zoekt een onderzoeker (m/v) voor DEAF03


V2_Organisatie zoekt een onderzoeker (m/v) voor DEAF03
DEAF (Dutch Electronic Art Festival) wordt georganiseerd door V2_, 
Instituut voor de Instabiele Media, een interdisciplinair centrum voor 
kunst en mediatechnologie in Rotterdam.
DEAF is een interdisciplinaire biënnale op het gebied van kunst, 
technologie en samenleving. DEAF toont en reflecteert op de actuele stand 
van zaken binnen de elektronische kunst en functioneert als platform voor 
kritische discussie waarin verbanden worden ontwikkeld tussen kunst- en 
wetenschappelijke disciplines. In de afgelopen twaalf edities (voor 1994 
onder de naam Manifestatie voor de Instabiele Media) heeft DEAF een 
internationale reputatie opgebouwd.
DEAF vindt plaats in Rotterdam en omvat onder andere: een tentoonstelling 
van interactieve kunstwerken, internetprojecten, presentaties van 
projecten, een internationale academiedag, speciale avondvullende 
programma’s door gastcuratoren, live performances en concerten, seminars, 
workshops, een publicatie en een wetenschappelijk symposium. De 
verschillende programma’s zijn thematisch met elkaar verbonden.
DEAF03 heeft als thema Data Knitting. Data Knitting richt zich op de 
condities van de informatie- en kennissamenleving en de rol die media 
hierin spelen. Het gaat specifiek in op de wijze waarop informatie 
vergaard, geordend, gecontroleerd en ontsloten wordt via databases en 
archieven.
Voor meer informatie over het festival en de thematiek, raadpleeg
http://www.v2.nl/2002/
http://deaf.v2.nl/
Voor de periode 13 januari - 12 maart 2003 werft V2_ een onderzoeker aan 
die inhoudelijke ondersteuning biedt in het team van webredacteurs. De 
onderzoeker zal zich bezighouden met uitdieping van de thematiek van 
DEAF03, van informatie rond specifieke programma-onderdelen en specifieke 
projecten binnen het festival. De onderzoeksresultaten worden geďntegreerd 
in de website van het festival. Het gaat om een baan van drie dagen per week.
Na DEAF03 kan deze functie mogelijk verlengd worden voor een periode van 
minstens 1 jaar; in dat geval zal de onderzoeker een belangrijke rol spelen 
in de verdere inhoudelijke uitbouw van het V2_ archief.
Werkzaamheden:
- inhoudelijke uitdieping van de informatie over DEAF03: (sub)thema's, 
programma-onderdelen, kunstprojecten, artiesten...
- verzamelen van extra documentatie en achtergrondinformatie (teksten, 
links, technische diagrammen en schema's, beeldmateriaal...) bij onderdelen 
van het programma van DEAF03;
- essays, interviews, verslagen en andere teksten schrijven die een extra 
inhoudelijke bijdrage leveren aan de informatie over het festival;
- bij voorkeur dit materiaal zelf correct invoeren in V2_'s database;
- samenwerking met het team van webredacteurs.
Qualificaties:
- vertrouwdheid met recente ontwikkelingen in instabiele mediakunst en met 
de thematiek van DEAF03 (theoretisch, inhoudelijk, historisch en/of 
technisch);
- een vlotte pen, ervaring met onderzoek en het schrijven van essays en/of 
recensies, en een uitstekende schriftelijke beheersing van het Engels en 
het Nederlands;
- de onderzoeker werkt graag en vlot met computers (PC of Mac, gangbare 
software voor Internet en tekstverwerking) en heeft enig technisch inzicht;
- creatieve en flexibele werkhouding;
- teamworker;
- leergierig;
- goede communicatieve eigenschappen.
Salaris:
Afhankelijk van de ervaring en leeftijd is het maximum bruto salaris voor 
deze aanstelling 2101 EUR op basis van een aanstelling voor 38 uur per 
week. De aanstelling is voor 22,8 uren per week van 13 januari - 12 maart 2003.
Reacties:
Stuur voor 30 november, via e-mail of per post, een sollicitatiebrief met 
gedetailleerd CV en (bij voorkeur) voorbeelden van eigen teksten naar:
Sandra Fauconnier, mediathecaris V2_Organisatie
fokky {AT} v2.nl
Eendrachtsstraat 10
3012 XL Rotterdam
T 010 - 206 7272
F 010 - 206 7271

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (grootveld {AT} nrc.nl).