www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] 'rondje cultuur Randstad'
Marja Oosterman on Sun, 10 Nov 2002 17:13:21 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] 'rondje cultuur Randstad'


Hi,

City Schijndel dicht doordat ze speelbal werden tussen gemeente en loze 
beloften van een multimiljonair, vorige week acties tegen de afgelaste 
nieuwbouw van De Effenaar in Eindhoven, vanavond acties omdat De Vloer in 
Utrecht (alweer) bedreigd wordt in haar bestaan...
Roxy Geleen dicht ten faveure van het nieuwe Foroxity in Sittard, maar 
inmiddels onder nieuwe leiding weer open,
binnenkort opent alweer een nieuwe Pathe haar deuren.
Zomaar een greep..

Wat is er toch aan de hand met de cultuur in Nederland?
Kampen we met de naweeen van Paars (Rick van der Ploeg) die de 
cultuuruitingen tot een commercieel product wist te maken?
Met de consequenties van de 'Leefbaar'golf die door Nederland waart?
Is er echt recessie? en moeten nu al die kosten van al die architectonisch 
prestigieuze vernieuwingen en nieuwbouw van theaters worden terugverdiend?
Maar er zijn al theaters die zich afvragen of ze nog wel in dAN willen 
staan omdat zoveel voorstellingen vooraf uitverkocht zijn... en diverse 
instellingen, m.n. in de Randstad laten weten om vergelijkbare reden geen 
abonnement 'recht op extra service' (meer) te willen.

Hoe rijmen we deze tegenstellingen?
Is er misschien iets wat we over het hoofd zien? is er iets anders, iets 
fundamentelers aan de hand?
Is er misschien een relatie tussen de ontwikkelingen in de media en de 
ontwikkelingen rond onze culturele instellingen?

In 1995 begonnen we met dAN o.a. omdat het vele malen overtypen van 
gegevens sedert de intrede van computers en internet o.i. een vorm van 
energieverspilling is.
En.. omdat we aan zagen komen dat de nieuwe media ook mede van invloed 
zouden worden op de ontwikkelingen in de 'oude media', waar m.n. t.a.v. 
kranten toch al jarenlang een verschraling bezig was. Aanvankelijk werden 
we door de journalistiek vreemd bekeken, de agenda werd nog gezien als een 
journalistiek product. Maar ons idee, dat de kosten voor medewerkers aan 
een (kranten) agenda beter besteed konden worden aan journalistieke 
medewerkers die events uitlichten in artikelen, is inmiddels gemeengoed.
Vanaf het jaar 2000 (hetzelfde jaar dat de internethype werd doorgeprikt) 
kregen we veel aanvragen voor agenda's.
Maar de manier waarop baarde direct nieuwe zorgen.
De mondelinge informaties gingen samengevat in de trant van "Geef mij maar 
een rondje cultuur Randstad".
En die cultuur is dan: theater, film, muziek, liefst van alleen de grote zalen.
In 1995 waren we de eerste database gestuurde content in Nederland en de 
eerste agenda op heel Internet.
En kijk nu eens: m.n. t.a.v. 'het rondje cultuur Randstad" en een beetje 
aangevuld met grote zalen in steden vanaf 20.000 inwoners, hebben we heel 
wat concurrentie gekregen in Nederland. Concurrentie een gezonde zaak? 
Jazeker,  in het algemeen gesteld dan.  In het geval van het cultuurgoed 
van Nederland kun je je afvragen of we wel in die termen willen denken.
Natuurlijk, ook een theater, een bioscoop, en concertzaal is een bedrijf. 
Evenzo een universiteit of een yogacentrum.
Maar de kaartjes zijn inmiddels mede onder invloed van organisaties als 
BelBios en UitBuro wel een stuk duurder geworden. En die meerprijs wordt 
dus betaald aan instellingen waarvan je je kunt afvragen of ze, in ieder 
geval op die manier, wel de inhoud waar het allemaal om draait, 
cultuuruitingen, ten goede komen.

Wegener wil 30 miljoen bezuinigen. En denkt al tijden na over mogelijkheden 
om zelf ticketsbureau's te gaan organiseren.
Is er wel oog voor dit soort relaties in ontwikkelingen?
Denken we wel met z'n allen na over de consequenties van alle intermediairs 
en schaalvergrotingen?

Wij, het dANteam en de Stichting NoPapers, merken dat we een soort buffer 
geworden zijn tussen al het commerciele denken en dat waar het o.i. nog 
steeds om gaat: de mogelijkheid van vrije uitingen van woord en cultuur. 
Een moeilijke positie. Maar als dat net als in de beginjaren kan blijven 
zorgen dat ook Jazz op de Ginkeler Hei en Pandemonia Science Theatre blijft 
bestaan, blijven we graag onze schaarse dubbeltjes er voor omdraaien.
Want zoals Rick van de Ploeg al zei toen we in 2000 vergeefs aanklopte om 
een eenmalige subsidie om middels nieuwe software en een duidelijke 
campagne over wat dAN nu eigenlijk is al zei:  "Die stichting heeft het al 
bijna 12 jaar gered zonder subsidie, die redden het zonder ons nog wel 12 
jaar".
Laten we het hopen..


Marja Oosterman


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (grootveld {AT} nrc.nl).