www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] makeworld 2 is uit
Kees stad on Mon, 11 Nov 2002 02:07:01 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] makeworld 2 is uit


Tijdschrift Make World nr. 2 is uit, en niet mis.

In de inleiding, pagina 1 wordt uitgelegd dat "Het World Social
Forum, twee keer georganiseerd in Porto Alegre in 2001 en 2002, niet
alleen een stroom van autonome zelforganisatie, grensoverschrijdende
organisatie en creatieve media-interventies tentoonstelde. Het
initieerde ook een intensief proces van analyse en bespiegeling op
het gebied van de ingewikkelde vraag van een 'mondiale' dinamiek van
zelforganisatie. ()" In dat licht moet ook de Make World-krant gezien
worden, dat een verzameling denkschrijfwerk bevat
over evenementen en teksten die tot nu toe op het terein van de
globaliseringsbeweging verschenen zijn. Zo aarzelen de samenstellers
niet om tegengestelde meningen aan bod te laten komen en worden
sommige auteurs (Naomi Klein, Toni Negri) die zelf in het blad
schrijven, elders weer bekritiseerd. En een stuk dat het fenomeen
Fortuyn voor de buitenwereld probeert te verklaren. Ook interessant
is een collage van meningen over het Strassburger bordercamp, dat in
Nederland tot nu toe hoofdzakelijk door negatieve commentaren van
activisten aandacht heeft gehad.

De krant wordt nu op het ESF verspreid, en zal later ook in Nederland
bij het programma World-Information te verkrijgen zijn
(http://www.world-information.org/)

Maar de krant is ook integraal gratis te downloaden op: http://lola.d-
a-s-.org/paper/paper002.pdf (Downloaden en printen levert 32
dichtbedrukte pagina's op)

De inhoud van dit nummer

*) A virtual World is Possible: From  Tactical Media to Digital
Multitudes (Geert Lovink/Florian Schneider)
*) Touching an Elephant (Mckenzie Wark)
*) Wu-Ming: 54 Re:inter:view (Snafu)
*)Porto Alegre - Todays Bandung? (Michael Hardt)
*) Wandering between two worlds. (Selection of posts from generation-
online list after Porto Alegre, Genova, Strassbourg 2002)
*) The European Social Forum: Sovereign and Multitiude (Jamie King)
*) Fences of Enclosure, Windows of Possibility (Naomi Klein)
*) Brief History of the noborder network (Hagen Kopp/Florian
Schneider)
*) The march on the left (Franco Barchiesi)
*) Is it a Yes Man Satire? Yes it is Yes Men, but it's not a satire
(A virtual interview)
*) Anti-capitalism with a smiley face (Erik Empson)
*) Yomango: Sabotaging capital while having fun
*) Virtuosity and Revolution: The Political Theory of Exodus (Paolo
Virno)
*) Social entropy and recombination (Franco Bivo Berardi)
*) The Dark Side of the Multitude (Adrianna Bove/Erik Empson)
*) What is to be thought? What is to be Done? (Alain Badiou, Natasha
Michel, Sylvain Lazarus)
*) Homo Politicus Pim Fortuyn: A case study  (Herman Asselberghs/
Dieter Lesage)
*) A Visit to the Sarai New Media Initiative Delhi (Geert Lovink)
*) Dark Fiber (Franco Bifo Berardi)
*) nobordercamp 02 (various contributors)
*) Border: Waking Across, as opposed to Flying Above (Shuddhabarate
Sengupts)
*) Are we in war? Do we have an enemy? (Slavoj Zizek)
*) The clash in the western mind (Antonio Negri)
*) The Transformation of Security (Michael Renner)

(einde)______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (grootveld {AT} nrc.nl).