www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Fonds Lokale Initiatieven van Cyburg
vanmarle.j.c on Wed, 20 Nov 2002 10:37:02 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Fonds Lokale Initiatieven van Cyburg


Fonds Lokale Initiatieven van Cyburg

Subsidie voor een nieuwe internetdienst die de veiligheid kan bevorderen in
Amsterdam.

Het Fonds Lokale Initiatieven van Cyburg stelt subsidies beschikbaar voor de
realisering van een innovatieve internetdienst of ICT toepassing, gericht op
het bevorderen van de veiligheid in Amsterdam. Uit de ingediende voorstellen
worden de beste projecten gekozen. De sluitingsdatum voor het indienen van
voorstellen is 15 december 2002.

Iedereen, particulier of ondernemer, die kennis heeft van de stad Amsterdam
en ervaring heeft met Amsterdammers kan een voorstel indienen om een
initiatief in aanmerking te laten komen voor een bijdrage uit het fonds. Het
streven is een financiŽle bijdrage te leveren van maximaal 40 duizend euro.
De beste plannen krijgen een nader te bepalen bijdrage.

Naast de financiŽle bijdrage uit het FLI ondersteunt Cyburg je ook met
advies. Cyburg brengt je ook in contact met andere organisaties, die je
kunnen helpen bij het ontwikkelen van het project. De bedoeling is dat door
het delen van kennis en samenwerken met andere bedrijven en instellingen een
digitale proeftuin binnen Amsterdam ontstaat. Hier worden nieuwe software en
digitale diensten ontwikkeld die ook in de rest van Nederland kunnen worden
gebruikt. Meer informatie is te vinden op http://www.cyburg.org/fli.html

Fonds Lokale Initiatieven maakt deel uit van het landelijke experiment
Digitale Broedplaatsen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. De
Digitale Broedplaats Amsterdam is ondergebracht bij Stichting Amsterdam
Kennisstad Cyburg, kortweg Cyburg, en is bedoeld om te onderzoeken hoe
nieuwe ICT toepassingen en (breedband)diensten een bijdrage kunnen leveren
aan het verbeteren van sociale kwaliteit zoals (veiligheid, integratie,
burgerparticipatie).

Heb je een goed idee?
Mail je idee naar fli {AT} cyburg.org of  kom op het spreekuur op maandag-,
dinsdag- en woensdagochtend. Wil je een afspraak maken, dan kun je maandag
t/m donderdag bellen met (06) 510 77 307 of mailen naar fli {AT} cyburg.org. Wij
nemen dan z.s.m. contact met je op voor het maken van een afspraak.

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (grootveld {AT} nrc.nl).