www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] World-Information.Org: WIO Works
Mylene van Noort on Thu, 21 Nov 2002 10:46:01 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] World-Information.Org: WIO Works


English version further below

WORLD-INFORMATION.ORG

http://www.world-information.org

In de Oude Kerk vindt tot 15 december de tentoonstelling World-Information.Org plaats. De tentoonstelling geeft inzicht in hoe globale netwerken tot stand komen, wie ze beheert en wat ze betekenen voor onze privacy.

 WIO WORKS
In de Oude Kerk is een tijdelijk medialab ingericht. Het programma van WIO Works omvat filmvertoningen, workshops en boek- en kunstpresentaties.

AGENDA

Don 21 november; 15.00 uur WIO Works Films
'What’s to be done?' - een serie documentaires, totaal 135 minutes
Vier documentaires waarin de context van de protesten tijdens de G8 top in Genua van 2001 in kaart wordt gebracht.

'A world to invent', documentaire door Florian Schneider, Duitsland 2002, 40 minuten
Vier vooraanstaande denkers reflecteren op de zogenoemde antiglobalisme beweging.

'All in White - Tute Bianchi', documentaire door Adonella Marena, Italië 2002, 30 minuten
Twee invloedrijke Tute Bianchi activisten analyseren mogelijkheden voor politieke interventie in het huidige Italië.

Deportation Class, documentaire door Kirsten Esch, Duitsland, 30 minuten
Een netwerk van mensenrechtenactivisten organiseren een antideportatie campagne  tegen een grote luchtvaartmaatschappij.

'The Unorganizeables', documentaire door Florian Schneider, Duitsland 2002, 35 minuten
Drie voorbeelden van de worsteling van creatieve werkplaatsen in Californie, waar een nieuwe golf migrantenactivisme  de cultuur van het vakverbond nieuw leven inblaast.

Vrij 22 november; 15.00 uur WIO Works Films
Necrocam door Ine Poppe, Nederland, 50 minutes

Zat 23 november; 14.00 uur WIO Works Presentatie
BuBL-space door Arthur Elsenaar en Taco Stolk, presentatie en platform discussie.
BuBL-device is een mobiel apparaatje waarmee de gebruiker met een druk op de knop een zone om zich heen creeert,  waarin geen GSM verkeer mogelijk is.

Zon 24 november; 14.00 uur WIO Works Presentatie
Lancering van de campagne ‘The right to disconnect’ door Arthur Elsenaar en Taco Stolk.

Din 26 november; 15.00 uur WIO Works Films
'Necrocam' door Ine Poppe, Nederland, 50 minuten

Woe 27 november; 15.00 uur WIO Works Presentatie
Boekpresentatie  'Schone Schijn, smerige streken in de strijd tussen burger en bedrijfsleven', van Eveline Lubbers. Beschrijving van diverse pogingen van het bedrijfsleven om het bezoedelde imago op te poetsen. Bob Hoogenboom, hoogleraar fraudewetenschappen aan de Universiteit Nyenrode, houdt een lezing over bedrijfseconomische spionage en informatiebeveiliging. Met Rop Gonggrijp (beveiligingsexpert), en vertegenwoordigers van verschillende NGOs en actiegroepen waaronder internetactivist Gerbrand van Oudenaarden, Peer de Rijk (WISE) en anderen.

Don 28 november; 15.00 uur WIO Works Presentatie
Boekpresentatie en introductie van ‘GenTerra - Transgenic Solutions for a Greener World’ door Critical Art Ensemble: maatschappijvriendelijke oplossingen voor biotechnologie.

Vrij 29 november; 15.00 uur WIO Works Workshop
Text FM door Graham Harwood.  Met behulp van FM radio, spraaksynthese, tekst en SMS wordt een open stadslandschap geschapen.

Za 30 november; 15.00 uur WIO Works Presentatie
Neural Machine - een live videoconferentie met Mr. Persinger, over zijn onderzoek naar complexe electromagnetische velden aan de Laurentian Universiteit in Canada.

Zon 1 december: 15.00 uur WIO Works Films
'Hippies from Hell' door Ine Poppe, Nederland , 53 minuten.
Introductie van de documentaire door Ine Poppe. De film schetst een beeld van de groep computernerds, kunstenaars, schrijvers en techneuten die sinds het begin jaren tachtig de Hippies from Hell vormen.

Din 3 december; 15.00 uur WIO Works Films
Hippies from Hell door Ine Poppe, Nederland , 53 minuten

Woe 4 december; 15.00 uur WIO Works Films
What’s to be done?- een serie documentaires, totaal 135 minutes

Don 5 december; 15.00 uur WIO Works Films
'Safe Distance' door Kuda.org, video en presentatie. De video is opgenomen tijdens de luchtaanvallen van
de NAVO op Joegoslavië. De electronische cockpit van het Amerikaanse gevechtsvliegtuig is te zien, vlak voordat het vliegtuig neerstort.

Zon 8 december: 15.00 uur WIO Works Presentatie
Bytes for All is een initiatief van twee mensen uit India en Bangladesh om de kenniskloof in Zuidazie te verkleinen en de beschikbaarheid van ICT te vergroten.
Presentatie enkele van de projecten door Partha Pratim Sarker.

Din 10 december; 15.00 uur WIO Works Films
'Hippies from Hell' door Ine Poppe, Nederland , 53 minuten

Woe 11 december; 15.00 uur WIO Works Films
'What’s to be done?' - een serie van vier documentaires, totaal 135 minuten

Don 12 December; 15.00 uur WIO Works Movies
'Hippies from Hell' door Ine Poppe, Nederland , 53 minuten

Vrij 13 December; 15.00 uur WIO Works Movies
'What’s to be done?' - een serie van vier documentaires, totaal 135 minuten

Zat 14 / zon 15 December; 14.00 uur WIO Works Presentatie
Wireless Weekend, de opvolging van Waag Society’s Killer  (application is people) Club: 'Wireless in Seattle , Wireless in Amsterdam?'
In de zomer van 2002 Waag Society heeft haar Wireless netwerk voor publiek gebruik geopend. Laptop gebruikers met een wireless kaart (wiFi,Wlan of Apple Airport) kunnen in en om het gebouw het netwerk van Waag Society gebruiken. Hiermee heeft Waag Society een testomgeving gecreëerd voor wireless breedband gebruik. Speciaal voor World-Information.org is een wireless verbinding met de Oude Kerk gemaakt. In het laatste weekend van de tentoonstelling en WIO Works zal deze verbinding het thema zijn van verschillende presentaties en workshops.
Met presentaties van ondermeer Luuk van Dijk en Michelle Teran.


Adres: De Oude Kerk, Oudekerksplein Amsterdam
Openingstijden tentoonstelling: ma - za 11- 17 uur, zon 13 - 17 uur
Toegangsprijs: 6,50 Euro, CJP, Pas 65+, Stadspas: 3 Euro / Museumjaarkaart: gratis
 _________________________________________________________________________________________________
WORLD-INFORMATION.ORG
Until 15 December the exhibition World-Information.Org takes place in the Oude Kerk. The exhibition offers insights into how the global networks came into being, who controls them and what they mean for our privacy.

WIO WORKS
In the Oude Kerk  a temporary medialab has been set up. The programme of WIO Works includes films, workshops, book and arts presentations.

CALENDAR


Thurs 21 November; 3 pm WIO Works Films
'What's to be done?', a series of four documentaries, total playing time 135 minutes
Four documentaries in which the context of the protests at the G8 summit in Genoa, 2001 is being explored.

'A World to Invent', a documentary by Florian Schneider, Germany 2002, 40 minutes
Four prominent thinkers reflect on the so-called antiglobalisation movement.

'All in white - Tute Bianchi', documentary by Adonella Marena, Italy 2002, 30 minutes.
Two influential activists of teh Tute Bianchi group analyse the possibilities for political intervention in nowadays Italy.

'Deportation Class', a documentary by Kirsten Esch, Germany, 30 minutes
A network of human rights activists organise an antideportation campaign against a large airline.

'The unorganizeables', a documentary by Florian Schneider, Germany 2002, 35 minutes
Three examples of the creative workplace struggle in California, where a new wave of migrant activism is revitalizing union culture.

Fri 22 November; 3 pm WIO Works Films
'Necrocam' by Ine Poppe, the Netherlands, 50 minutes

Sat 23 / Sun 24 November; 2 pm WIO Works Presentation
BuBL-space by Arthur Elsenaar and Taco Stolk. With the mobile device BuBL, by simply pushing a button users are able to create a GSM free zone around them.
Launch of the campaign 'The right to disconnect'.

Tue 26 November; 3pm WIO Works Films
'Necrocam' by Ine Poppe, the Netherlands, 50 minutes

Wed 27 November; 3 pm WIO Works Presentation
Book launch of 'Schone schijn' by Eveline Lubbers, on corporate counter strategies. With a lecture by Bob Hoogenboom, professor Fraude Sciences at the University Nyenrode and a discussion with Rop Gonggrijp (safety expert), and representatives of several NGOs and action groups like internetactivist Gerbrand van Oudenaarden, Peer de Rijk (WISE ) and others.

Thurs 28 November; 3 pm WIO Works Presentation
Book launch and introduction of 'Gen Terra - Transgenic Solutions for a Greener World' by Critical Art Ensemble; society friendly solutions for biotechnology.

Fri 29 November; 3 pm WIO Works Presentation
TEXT FM by Graham Harwood. With the use of FM radio, speech synthesis text and SMS messages, an open city landscape is created.

Sat 30 November; 3 pm WIO Works Presentation
'Neural Machine', a live videoconference with Professor Persinger, on his research into complex electromagnetic flux fields at the Laurentian University of Canada.

Sun 1 December; 3 pm WIO Works Films
'Hippies from Hell', by Ine Poppe, the Netherlands, 53 minutes.
Introduction of the documentary by the filmer. The film is about the group of computernerds, artists, writers and technicians who since the early eighties form the Hippies from Hell.

Tue 3 December; 3 pm WIO Works Films
'Necrocam' by Ine Poppe, the Netherlands, 50 minutes

Wed 4 December; 3 pm WIO Works Films
'What's to be done', a series of four documentaries, total duration 135 minutes.

Thurs 5 December; 3 pm WIO Works Films
'Safe distance' by Kuda.org, video. The tape has been recorded during the air attacks on former Yugoslavia by the NATO. Images from the electronic cockpit of the American fighter right before the plane crashes.

Sun 8 December; 3 pm WIO Works Presentation
Bytes for All is an Indian-Bangladeshi initiative to lessen the knowledge gap in South Asia and enhance the availability of ICT. Presentation of several projects by initiator Partha Pratim Sarker.

Tue 10 December; 3 pm WIO Works Films
'Necrocam' by Ine Poppe, the Netherlands, 50 minutes.

Wed 11 December; 3 pm WIO Works Films
'What's to be done', a series of four documentaries, total duration 135 minutes.

Sat 14/ Sun 15 December; 2 pm WIO Works Presentation
Wireless Weekend following up on Waag Society's Killer (Application is People ) Club 'Wireless in Seatle, wireless in Amsterdam'.
Waag Society opened up her Wireless Network for public use in the summer of 2002. Laptop users with a wireless card (wiFi,Wlan of Apple Airport) are able to use Waag Society’s network in and around the building. Waag Society is hereby creating a test-environment for wireless broadband use. For the World-Information.org exhibition a wireless connection is made to the Old Church. In the last weekend of the exhibition the wireless connection will be the theme of several presentations and workshops at WIO Works. With presentations by Luuk van Dijk and Michelle Teran.

http://www.world-information.org


Address: De Oude Kerk, Oudekerksplein Amsterdam
Opening hours exhibition: Mon- Sat 11 am - 5pm, Sun 1 - 5 pm
Admission: 6,50 Euro / CJP, Pas 65+, Stadspas: 3 Euro / Museumjaarkaart: free


Mylène van Noort
 PR / Communications
Waag Society / maatschappij voor oude en nieuwe media, Nieuwmarkt 4, 1012 CR Amsterdam
T +31 20 557 9898, F +31 20 557 9880, E mylene {AT} waag.org, http://www.waag.org