www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] FW: Oproep aan echte Fortuynisten! FYI
Richard Reekers on Tue, 26 Nov 2002 21:54:01 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] FW: Oproep aan echte Fortuynisten! FYI


Hee Nettime, 

Het begint weer! Weten jullie nog, vorig jaar deze tijd? Het
is weer begonnen. Tj*kka!!

:-)

Richard


> Alliantie voor Vernieuwing en Democratie, werving schreef:
> 
> [Een echte Fortuyn partij!] <?xml:namespace prefix = o ns
>    = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
> 
> 
> 
>        (voor afmelden, zie onderaan)
> 
>     Alliantie voor Vernieuwing en Democratie
> 
>         Een echte Fortuyn partij!
> 
>            www.avd-web.nl
> 
> 
>       Gaat het Fortuynisme ten gronde?
> 
> 
> 
> Na de moord op Pim heeft het Fortuynisme zwaar onder vuur
> gelegen, niet door de media, niet door de andere politieke
> partijen, niet door de regering, maar binnen de fractie en
> de partij LPF zelf, de partij nota bene die Pim heeft
> opgericht.
> 
> Dat de fractie door machtswellust en eigenbelang de VVD-er
> Zalm de kans heeft gegeven het Kabinet te laten vallen
> vond het duo Maas en Hammerstein kennelijk nog niet
> ellendig genoeg. Men heeft op 19 oktober een Algemene
> Vergadering georganiseerd op een wijze die zo ver afstond
> van het Fortuynisme dat de vereniging haar naam Lijst Pim
> Fortuyn niet meer waardig was. De groep Maas heeft lak
> gehad aan de regels en aan de leden, heeft gemanipuleerd
> uit eigenbelang en zucht naar macht.
> 
> De ondergetekenden, initiatiefnemers van de Alliantie voor
> Vernieuwing en Democratie, hebben in de voorbereiding en
> op die ALV een uiterste poging gedaan om de partij voor de
> democratie te redden, uit handen van mensen die nooit over
> de politieke inhoud spreken, maar uitsluitend met macht
> bezig zijn . Dat is nog niet helemaal mislukt; de rechter
> heeft geconcludeerd dat het bestuur zich niet aan de
> regels van de LPF hield. De eenzijdige en niet
> professionele oproep tot een vergadering op 3 december kan
> een nieuw probleem worden. Intussen gaat de tijd door en
> neemt het vertrouwen van de kiezer verder af. De LPF is nu
> in groot gevaar.
> 
> 
> 
> Wij willen het Fortuynisme redden.
> 
> Als LPF-ers van het eerste uur zijn we niet voor macht
> maar uit principe achter Pim gaan staan. Wij zagen na 19
> oktober geen hoop meer op een LPF waarin het echte
> Fortuynisme op integere wijze centraal staat.
> 
> Wij hebben de Alliantie voor Vernieuwing en Democratie
> opgericht met het doel het gedachtegoed van Fortuyn te
> redden, voor onszelf en voor Pim!
> 
> 
> 
> Wat is er precies gebeurd op de 19e oktober?
> 
> De onregelmatigheden zijn teveel om op te noemen, volstaan
> kan worden met te stellen dat alles erop gericht was om
> een bestuur te kiezen dat gehoorzaam zou zijn aan de wil
> van Maas. Daarvoor is er geknoeid en gemanipuleerd.
> 
> 1.   Groep Maas heeft aan de voorzitters van de
> provincies te kennen gegeven, dat zij met zijn vieren in
> het bestuur willen en dat anders de groep Maas zich
> terugtrekt. Zij eisten dat maximaal drie “vrije”
> bestuurders konden worden gekozen, zodat Maas ten allen
> tijde de meerderheid had en dus de macht over het bestuur.
> Achteraf blijken ook 2 van de 3 “vrije”bestuurders door
> Maas uitgenodigde loyale aanhangers te zijn. Het doel:
> concentratie van de macht in handen van Maas, was gelukt.
> 
> 2.   Groep Maas heeft de ALV in Utrecht georganiseerd
> zonder de voorgeschreven onafhankelijke dagvoorzitter en
> stelde geen onafhankelijke telcomissie in. Liet toe dat
> een aantal leden meer dan 1 stemblok kregen, liet
> rechtmatige volmachten niet toe, etc. Kortom een debacle,
> iets wat gemakkelijk had kunnen worden voorkomen als men
> de adviezen die er lagen had opgevolgd.
> 
> 3.   Maas heeft wel schulden van de LPF betaald. Maar
> dat betekent alleen dat hij nu zelf de grote schuldeiser
> is. Op die manier meent hij de LPF ook in de toekomst in
> zijn greep te hebben.
> 
> 4.   De groep Maas heeft de dag voor de ALV te Utrecht
> plotseling de voorwaarden van de volmachten op internet
> veranderd, nog geen 24 uur voordat de vergadering werd
> gehouden! Op die manier moesten vooral de volmachten van
> mogelijke tegenstanders ongeldig worden
> 
> 5.   Etc. etc
> 
> 
> 
> Pim Fortuyn schreef een heel hoofdstuk over
> “elite-besturen” (De puinhopen, blz 135) in andere
> partijen, die zich zelf voorop stelden bij verkiezingen
> etc. De groep Maas stelden zich voorop bij de laatste ALV
> te Utrecht. Precies zoals Pim het juist niet wilde. Pim
> vond alle leden gelijk, of ze nou (interim) bestuurder
> zijn of niet. Het onrechtmatig gebruik maken de
> ledenlijsten en andere faciliteiten om snel een
> “eigen”initiatief te nemen voor een vergadering op 3
> december geeft weer hetzelfde beeld. Geen kandidaten
> procedure. Het doel is nog steeds: Macht. Heeft de groep
> Maas ooit Pim zijn boeken gelezen?
> 
> 
> 
> De rechter geeft Maas en Hammerstein ongelijk.
> 
> Ondanks de mooie praatjes en de pogingen van Hammerstein
> om bij handopsteken de wet buiten werking te stellen,
> hetgeen natuurlijk niet kan, geeft de rechter de klagers
> over de onrechtmatige gang van zaken gelijk; de
> dagvoorzitter handelde onrechtmatig. Dat Hammerstein
> critici op ALV demoniseerde is voor een echte Fortuynist
> onverteerbaar. Dat de vergadering willens en wetens op
> zo’n ondemocratische wijze is georganiseerd werd, is het
> Maas team extra zwaar aan te rekenen, omdat ze in de
> voorafgaande weken bij herhaling zijn gewaarschuwd dat het
> zo niet goed kon gaan. Maas had echter geen enkele
> boodschap aan democratie of respect voor de leden van de
> vereniging.
> 
> 
> 
> Nieuwe kansen, nieuwe machtsstrijd.
> 
> Op 21 november, de dag dat de rechter de vergadering
> ongeldig verklaarde, kwam Oscar Hammerstein op Nova
> vertellen dat het wel fout is gegaan, maar dat dit niet zo
> belangrijk was omdat Ed Maas toch de gemachtigde was voor
> het indienen van de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer.
> Hij gaf daarmee bloot wat zijn werkelijke doel is. Maas
> wil “zijn” kandidaten in de Kamer of deze nu door de leden
> zijn gekozen of niet. Wij vrezen een herhaling van het LPF
> fractie beeld tot nu toe. Als dat het geval is, is dat het
> einde van de LPF.
> 
> 
> 
> Maas bedankt!
> 
> Dit is op twee manieren bedoeld.
> 
> Inderdaad heeft Maas geholpen om de zaakjes bij LPF met
> behulp van zijn accountantsbureau op orde te brengen.
> Daarnaast heeft de door hem betaalde advocaat Hammerstein
> geassisteerd. Dat is zijn verdienste, waarvoor de leden
> hem dankbaar mogen zijn.
> 
> De grootste schuldeisers zijn dan misschien weg, maar
> hiervoor is Maas als schuldeiser in de plaats gekomen. Dat
> is een ongezonde situatie, Maas heeft op die manier de
> vereniging in de greep en als bestuurder is een zo groot
> financieel belang zeer ongezond voor de vrijheid van de
> leden en andere bestuurders.
> 
> 
> 
> Het onmogelijke mag niet van ons worden verlangd.
> 
> Wij willen niet meedoen aan de machtsstrijd binnen de LPF
> volgens de regels van Maas. Dat is beneden onze
> waardigheid en past niet bij het Fortuynisme.
> 
> Alleen als de rechter in een nieuw kort geding op 27
> november uitspraak doet dat de ALV door een onafhankelijk
> persoon moet worden georganiseerd, op een zodanige wijze
> dat ook andersdenkenden zich vrij voelen te argumenteren
> en op democratische wijze onafhankelijke bestuurders
> kunnen worden gekozen, kan een poging om het Fortuynisme
> in de LPF terug te brengen kans van slagen hebben. Als dat
> niet het geval is rest ons niets anders dan het
> Fortuynistische alternatief, de Alliantie voor Vernieuwing
> en Democratie.
> 
> 
> 
> Wij zoeken échte Fortuynisten!
> 
> Wij willen voorkomen dat de beweging die Fortuyn is
> begonnen verloren gaat en door de oude politiek partijen
> ingekapseld wordt.. Wij willen dat doen op een wijze die
> een betere kans van slagen heeft. Op z’n Fortuyns!
> 
> 
> 
>  * Echte democratie, zowel binnen als buiten de partij.
>  * Een partij die beheerd wordt door capabele mensen.
>  * Ruimte voor kritiek en meningsverschillen want die
>   leiden tot discussies met argumenten en betere
>   conclusies.
>  * Het gaat om de kiezers en de leden en niet om het
>   eigenbelang van beheerders: ook voor hen geldt “at
>   your service”.
>  * Het gaat erom hoe wij onze toekomst willen
>   beďnvloeden.
>  * Het gaat er vooral om dat het land weer terug gaat
>   naar de burger! Het functioneren van de partij moet
>   hiervan een voorbeeld zijn.
> 
> 
> 
> Op onze website www.avd-web.nl kunt u onze ideeën en een
> aantal paragrafen van ons programma lezen. Wij noemen dat
> “agenda” omdat we behalve oplossingen vaak slechts een
> onderwerp op de agenda willen hebben. Het is niet altijd
> nodig kant en klare oplossingen te presenteren.
> 
> 
> 
> Er is en er komt voorlopig geen tweede Fortuyn.
> 
> Pim Fortuyn was een uniek persoon.Wij streven niet naar
> een lijsttrekker die ook maar enigszins op hem lijkt.
> 
> De ideeën van Fortuyn zijn genoegzaam bekend bij de
> kiezers die op hem gestemd hebben op 15 mei, wij hoeven er
> alleen maar voor te zorgen dat er politiek bedreven wordt
> die recht doet aan die ideeën en in de samenleving respect
> afdwingt.
> 
> Ook de partij dient dat respect af te dwingen. Wij willen
> dat de ideeën van Fortuyn serieus genomen worden en een
> toenemende rol zullen spelen in de Nederlandse politiek.
> 
> Wij zoeken naar prominente mensen die verstand hebben van
> zaken en die dat in de praktijk hebben bewezen. Mensen die
> in staat zijn om de nieuwe politiek te verwezenlijken
> omdat ze er al lang over hebben nagedacht en er aan hebben
> gewerkt.
> 
> 
> 
> Wij willen geen macht maar een podium om het Fortuynisme
> levend te houden.
> 
> Wij willen in de Kamer, omdat dit bij uitstek het
> politieke podium is voor de ideeën van Fortuyn. Het gaat
> ons niet in de eerste plaats om politieke macht.. We
> willen de komende vier jaar gebruiken om samen met de
> echte Fortuynisten in Nederland een degelijke partij op te
> bouwen en een beleid te ontwikkelen en daar alle echte
> Fortuynisten of Fortuynistische groeperingen bij te
> betrekken. Wij rekenen niet op
> regeringsverantwoordelijkheid, liever gaan we de oude
> politiek kritisch volgen en aanpakken waar dat kan, zonder
> gehinderd te worden door het compromis van een
> regeerakkoord. Vrij zeggen wat we denken en doen wat we
> zeggen.
> 
> 
> 
> 
> 
> Op zoek naar mensen die met ons mee willen doen.
> 
> Het opzetten van een nieuwe partij en het meedoen aan de
> verkiezingen is een flinke taak die alleen maar kan lukken
> door de inzet van velen. Wij zoeken mensen die achter onze
> ideeën staan en willen meehelpen met het uitbouwen van
> onze beweging.
> 
> In elk van de 19 kiesdistricten hebben wij personen nodig
> die zich willen inzetten voor de organisatie. Er moeten
> per district 30 mensen worden gevonden die bereid zijn om
> naar hun gemeentehuis of stembureau te gaan om een
> handtekening te plaatsen onder onze kandidatenlijst.
> 
> Wij delen de ondersteuningsverklaringen uit in de periode
> t/m 2 december.
> 
> 
> 
> Het tekenen van de ondersteuningsverklaringen moet
> gebeuren in de week van dinsdag 3 december t/m vrijdag 6
> december. Dit gebeurt in het stadhuis of stembureau (wij
> informeren u daarover) in uw woonplaats, legitimatie
> meenemen!
> 
> Na ondertekening levert u het formulier weer in bij uw
> districtscoördinator.
> 
> 
> 
> Meldt u aan bij de landelijk coördinator/bestuurslid Ton
> Kuijper email: tonkuijper {AT} wanadoo.nl of de
> districtscoördinator in uw kiesdistrict met vermelding van
> naam, adres, telefoonnummer en het kiesdistrict waar u
> woont.
> 
> Kijk op onze website www.avd-web.nl voor een overzicht van
> alle 19 kiesdistricten.
> 
> 
> 
> Baantjes.
> 
> Als u (actief) met ons mee wilt doen, doet u dat dan
> vooral om de inzet voor het gedachtegoed van Fortuyn en
> niet omdat u daarmee eerder in aanmerking komt voor een
> baantje of een plaats op de kandidatenlijst. Wij willen
> straks Kamerleden die in staat zijn om professioneel te
> opereren. Hulp in de aanloopfase van de partij is niet
> persé een aanbeveling om op de kandidatenlijst te komen.
> Als u wel kwaliteiten denkt te hebben mag u dat natuurlijk
> altijd in een beargumenteerd schrijven laten weten. Ook
> als u anderen denkt te weten die geschikt zouden kunnen
> zijn.
> 
> 
> 
> Meldt u aan!
> 
> Wij willen mensen die betrouwbaarheid uitstralen en die
> praten over inhoud belangrijker vinden dan een flitsend
> voorkomen. Toch willen wij revolutionair zijn als het om
> onze toekomst gaat, oplossingen bedenken die problemen
> oplossen waarin de oude politiek is vastgelopen door hun
> ivoren toren denken en hun isolatie van de wereld zoals de
> kiezer die ervaart.
> 
> Wij willen in alle rust groepen van deskundigen en
> geďnteresseerden vormen die met elkaar discussiëren over
> inhoud. In die discussies mag het er best heftig aan toe
> gaan, zolang er maar argumenten gebruikt worden. Met zijn
> allen moeten we bepalen hoe onze toekomst eruit zal gaan
> zien.
> 
> 
> 
> Als u ons wilt helpen, stuur dan een mailtje naar
> tonkuijper {AT} wanadoo.nl met uw gegevens en in welk
> kiesdistrict u zich bevindt. Als u niet direct mee wilt
> doen maar toch op de hoogte wilt blijven, laat het ons dat
> dan ook weten. Stemt u beslist op een heel andere (niet
> Fortuyn) partij, dan is dat geen belemmering voor ons om u
> toch van onze ideeën op de hoogte te houden, wij willen
> tenslotte dat Nederland van ons allen wordt!
> 
> 
> 
> Wij hopen dat u bereid bent met ons het gedachtegoed van
> Fortuyn in praktijk te brengen en rekenen erop iets van u
> te mogen vernemen.
> 
> Hebt u echte Fortuynisten in uw kennissenkring, mail hen
> dit bericht ook door zodat we zoveel mogelijk personen
> bereiken.
> 
> 
> 
> Heeft u nog vragen over het bovenstaande, laat het ons dan
> weten.
> 
> 
> 
> Met vriendelijke groeten,
> 
> 
> 
> Het bestuur van AVD.
> 
> 
> 
> 
> 
>     “Alliantie voor Vernieuwing en Democratie”
> 
>             , “AVD”
> 
>         Een echte Fortuyn partij
> 
> 
> 
>  Het land is van de burgers, de AVD is van haar leden.
> 
> 
> 
> 
> 
> Opmerking:
> 
> U ontvangt dit bericht omdat u in een bestand zit dat
> verzameld is uit alle mogelijke vergaarde adressen,
> eerdere ontvangen mails, CC’s op ontvangen mails, adressen
> van ledenlijsten op discussie fora of anderszins op
> internet bekend gemaakte email adressen.
> 
> Wilt u ons beslist niet de kans geven om u van de
> ontwikkeling van onze partij op de hoogte te houden, laat
> ons dan weten dat u geen verdere mail wenst te ontvangen
> en wij verwijderen u uit het bestand.
> 
> 
> 
>

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (grootveld {AT} nrc.nl).