www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] RE:FW: Oproep aan echte Fortuynisten!
Karoly Toth on Tue, 26 Nov 2002 23:51:01 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] RE:FW: Oproep aan echte Fortuynisten!


hee richard reekers,

fortuyn was wel een persoonlijkheid. dat staat vast. weliswaar hij was niet
mijn mannetje.
ik weet niet wie jij met 'jullie' bedoelt, maar ja, ik weet nog, dat een
jaar 
geleden nog miljoenen nederlanders nog wat hoop hadden, dat er wel naar hun
geluisterd wordt.
in de achterstandswijken, vergeten door de 'elite'. maar die hoop en
vertrouwen van die mensen hebben 
JULLIE mooi verspeeld.

l.p.f. bleek een non-partij, haar leiders bleken banana-republikeinen te
zijn.
met heel twijfelachtige bedoelingen. geldhaaien, a la ukraine. 
zij waren zeker niet het woord 'volksvertegenwoordiger' waard.

bovendien blijkt dat l.p.f. zijn programmas letterlijk van een andere, wel
democratische
partij, namelijk d66 had gestolen. be more creative.

het lijkt me dat JULLIE te weinig van de geschiedenis hebben geleerd.
na 1798, in parijs de z.g.n. revolutionaires, wel nogal snel naar de
guillotine grepen.
nawijn was nog sneller met zijn protofascistische ideen om de doodstraf weer
in te voeren.

in 2002 het is nogal kortzichtig om over democratie te spreken.
het is dromocratie: snelheid RULEZ.

JULLIE hebben jullie achterban met bijna-lichtsnelheid verraden.
JULLIE bleken alleen mar koppensnellers te zijn. het is me overduidelijk van
jullie website.
2002 is niet meer de tijd van 'isme's. dat was in de jaren '60.

met alle respect, "ga toch koken (pim)" richard reekers!


groeten k'roy

________________________________________
Károly Tóth
karoly.toth {AT} xs4all.nl
www.xs4all.nl/~are
+31 (0)10 2400390Richard Reekers wrote:
 >  * To: "nettime-nl {AT} nettime.org" <nettime-nl {AT} nettime.org>
 >  * Subject: [Nettime-nl] FW: Oproep aan echte Fortuynisten! FYI
 >  * From: Richard Reekers <etld {AT} globalxs.nl>
 >  * Date: Tue, 26 Nov 2002 21:54:17 +0100
 >  * References: <000c01c2956e$8e93fe80$9600000a {AT} adsl.xs4all.nl>

>Hee Nettime, 

>Het begint weer! Weten jullie nog, vorig jaar deze tijd? Het
>is weer begonnen. Tj*kka!!

>:-)

>Richard

> Alliantie voor Vernieuwing en Democratie, werving schreef:
> 
> [Een echte Fortuyn partij!] <?xml:namespace prefix = o ns
>    = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
> 
> 
> 
>        (voor afmelden, zie onderaan)
> 
>     Alliantie voor Vernieuwing en Democratie
> 
>         Een echte Fortuyn partij!
> 
>            www.avd-web.nl
> 
> 
>       Gaat het Fortuynisme ten gronde?
> 
> 
> 
> Na de moord op Pim heeft het Fortuynisme zwaar onder vuur
> gelegen, niet door de media, niet door de andere politieke
> partijen, niet door de regering, maar binnen de fractie en
> de partij LPF zelf, de partij nota bene die Pim heeft
> opgericht.
> 
> Dat de fractie door machtswellust en eigenbelang de VVD-er
> Zalm de kans heeft gegeven het Kabinet te laten vallen
> vond het duo Maas en Hammerstein kennelijk nog niet
> ellendig genoeg. Men heeft op 19 oktober een Algemene
> Vergadering georganiseerd op een wijze die zo ver afstond
> van het Fortuynisme dat de vereniging haar naam Lijst Pim
> Fortuyn niet meer waardig was. De groep Maas heeft lak
> gehad aan de regels en aan de leden, heeft gemanipuleerd
> uit eigenbelang en zucht naar macht.
> 
> De ondergetekenden, initiatiefnemers van de Alliantie voor
> Vernieuwing en Democratie, hebben in de voorbereiding en
> op die ALV een uiterste poging gedaan om de partij voor de
> democratie te redden, uit handen van mensen die nooit over
> de politieke inhoud spreken, maar uitsluitend met macht
> bezig zijn . Dat is nog niet helemaal mislukt; de rechter
> heeft geconcludeerd dat het bestuur zich niet aan de
> regels van de LPF hield. De eenzijdige en niet
> professionele oproep tot een vergadering op 3 december kan
> een nieuw probleem worden. Intussen gaat de tijd door en
> neemt het vertrouwen van de kiezer verder af. De LPF is nu
> in groot gevaar.
> 
> 
> 
> Wij willen het Fortuynisme redden.
> 
> Als LPF-ers van het eerste uur zijn we niet voor macht
> maar uit principe achter Pim gaan staan. Wij zagen na 19
> oktober geen hoop meer op een LPF waarin het echte
> Fortuynisme op integere wijze centraal staat.
> 
> Wij hebben de Alliantie voor Vernieuwing en Democratie
> opgericht met het doel het gedachtegoed van Fortuyn te
> redden, voor onszelf en voor Pim!
> 
> 
> 
> Wat is er precies gebeurd op de 19e oktober?
> 
> De onregelmatigheden zijn teveel om op te noemen, volstaan
> kan worden met te stellen dat alles erop gericht was om
> een bestuur te kiezen dat gehoorzaam zou zijn aan de wil
> van Maas. Daarvoor is er geknoeid en gemanipuleerd.
> 
> 1.   Groep Maas heeft aan de voorzitters van de
> provincies te kennen gegeven, dat zij met zijn vieren in
> het bestuur willen en dat anders de groep Maas zich
> terugtrekt. Zij eisten dat maximaal drie "vrije"
> bestuurders konden worden gekozen, zodat Maas ten allen
> tijde de meerderheid had en dus de macht over het bestuur.
> Achteraf blijken ook 2 van de 3 "vrije"bestuurders door
> Maas uitgenodigde loyale aanhangers te zijn. Het doel:
> concentratie van de macht in handen van Maas, was gelukt.
> 
> 2.   Groep Maas heeft de ALV in Utrecht georganiseerd
> zonder de voorgeschreven onafhankelijke dagvoorzitter en
> stelde geen onafhankelijke telcomissie in. Liet toe dat
> een aantal leden meer dan 1 stemblok kregen, liet
> rechtmatige volmachten niet toe, etc. Kortom een debacle,
> iets wat gemakkelijk had kunnen worden voorkomen als men
> de adviezen die er lagen had opgevolgd.
> 
> 3.   Maas heeft wel schulden van de LPF betaald. Maar
> dat betekent alleen dat hij nu zelf de grote schuldeiser
> is. Op die manier meent hij de LPF ook in de toekomst in
> zijn greep te hebben.
> 
> 4.   De groep Maas heeft de dag voor de ALV te Utrecht
> plotseling de voorwaarden van de volmachten op internet
> veranderd, nog geen 24 uur voordat de vergadering werd
> gehouden! Op die manier moesten vooral de volmachten van
> mogelijke tegenstanders ongeldig worden
> 
> 5.   Etc. etc
> 
> 
> 
> Pim Fortuyn schreef een heel hoofdstuk over
> "elite-besturen" (De puinhopen, blz 135) in andere
> partijen, die zich zelf voorop stelden bij verkiezingen
> etc. De groep Maas stelden zich voorop bij de laatste ALV
> te Utrecht. Precies zoals Pim het juist niet wilde. Pim
> vond alle leden gelijk, of ze nou (interim) bestuurder
> zijn of niet. Het onrechtmatig gebruik maken de
> ledenlijsten en andere faciliteiten om snel een
> "eigen"initiatief te nemen voor een vergadering op 3
> december geeft weer hetzelfde beeld. Geen kandidaten
> procedure. Het doel is nog steeds: Macht. Heeft de groep
> Maas ooit Pim zijn boeken gelezen?
> 
> 
> 
> De rechter geeft Maas en Hammerstein ongelijk.
> 
> Ondanks de mooie praatjes en de pogingen van Hammerstein
> om bij handopsteken de wet buiten werking te stellen,
> hetgeen natuurlijk niet kan, geeft de rechter de klagers
> over de onrechtmatige gang van zaken gelijk; de
> dagvoorzitter handelde onrechtmatig. Dat Hammerstein
> critici op ALV demoniseerde is voor een echte Fortuynist
> onverteerbaar. Dat de vergadering willens en wetens op
> zo'n ondemocratische wijze is georganiseerd werd, is het
> Maas team extra zwaar aan te rekenen, omdat ze in de
> voorafgaande weken bij herhaling zijn gewaarschuwd dat het
> zo niet goed kon gaan. Maas had echter geen enkele
> boodschap aan democratie of respect voor de leden van de
> vereniging.
> 
> 
> 
> Nieuwe kansen, nieuwe machtsstrijd.
> 
> Op 21 november, de dag dat de rechter de vergadering
> ongeldig verklaarde, kwam Oscar Hammerstein op Nova
> vertellen dat het wel fout is gegaan, maar dat dit niet zo
> belangrijk was omdat Ed Maas toch de gemachtigde was voor
> het indienen van de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer.
> Hij gaf daarmee bloot wat zijn werkelijke doel is. Maas
> wil "zijn" kandidaten in de Kamer of deze nu door de leden
> zijn gekozen of niet. Wij vrezen een herhaling van het LPF
> fractie beeld tot nu toe. Als dat het geval is, is dat het
> einde van de LPF.
> 
> 
> 
> Maas bedankt!
> 
> Dit is op twee manieren bedoeld.
> 
> Inderdaad heeft Maas geholpen om de zaakjes bij LPF met
> behulp van zijn accountantsbureau op orde te brengen.
> Daarnaast heeft de door hem betaalde advocaat Hammerstein
> geassisteerd. Dat is zijn verdienste, waarvoor de leden
> hem dankbaar mogen zijn.
> 
> De grootste schuldeisers zijn dan misschien weg, maar
> hiervoor is Maas als schuldeiser in de plaats gekomen. Dat
> is een ongezonde situatie, Maas heeft op die manier de
> vereniging in de greep en als bestuurder is een zo groot
> financieel belang zeer ongezond voor de vrijheid van de
> leden en andere bestuurders.
> 
> 
> 
> Het onmogelijke mag niet van ons worden verlangd.
> 
> Wij willen niet meedoen aan de machtsstrijd binnen de LPF
> volgens de regels van Maas. Dat is beneden onze
> waardigheid en past niet bij het Fortuynisme.
> 
> Alleen als de rechter in een nieuw kort geding op 27
> november uitspraak doet dat de ALV door een onafhankelijk
> persoon moet worden georganiseerd, op een zodanige wijze
> dat ook andersdenkenden zich vrij voelen te argumenteren
> en op democratische wijze onafhankelijke bestuurders
> kunnen worden gekozen, kan een poging om het Fortuynisme
> in de LPF terug te brengen kans van slagen hebben. Als dat
> niet het geval is rest ons niets anders dan het
> Fortuynistische alternatief, de Alliantie voor Vernieuwing
> en Democratie.
> 
> 
> 
> Wij zoeken échte Fortuynisten!
> 
> Wij willen voorkomen dat de beweging die Fortuyn is
> begonnen verloren gaat en door de oude politiek partijen
> ingekapseld wordt.. Wij willen dat doen op een wijze die
> een betere kans van slagen heeft. Op z'n Fortuyns!
> 
> 
> 
>  * Echte democratie, zowel binnen als buiten de partij.
>  * Een partij die beheerd wordt door capabele mensen.
>  * Ruimte voor kritiek en meningsverschillen want die
>   leiden tot discussies met argumenten en betere
>   conclusies.
>  * Het gaat om de kiezers en de leden en niet om het
>   eigenbelang van beheerders: ook voor hen geldt "at
>   your service".
>  * Het gaat erom hoe wij onze toekomst willen
>   beďnvloeden.
>  * Het gaat er vooral om dat het land weer terug gaat
>   naar de burger! Het functioneren van de partij moet
>   hiervan een voorbeeld zijn.
> 
> 
> 
> Op onze website www.avd-web.nl kunt u onze ideeën en een
> aantal paragrafen van ons programma lezen. Wij noemen dat
> "agenda" omdat we behalve oplossingen vaak slechts een
> onderwerp op de agenda willen hebben. Het is niet altijd
> nodig kant en klare oplossingen te presenteren.
> 
> 
> 
> Er is en er komt voorlopig geen tweede Fortuyn.
> 
> Pim Fortuyn was een uniek persoon.Wij streven niet naar
> een lijsttrekker die ook maar enigszins op hem lijkt.
> 
> De ideeën van Fortuyn zijn genoegzaam bekend bij de
> kiezers die op hem gestemd hebben op 15 mei, wij hoeven er
> alleen maar voor te zorgen dat er politiek bedreven wordt
> die recht doet aan die ideeën en in de samenleving respect
> afdwingt.
> 
> Ook de partij dient dat respect af te dwingen. Wij willen
> dat de ideeën van Fortuyn serieus genomen worden en een
> toenemende rol zullen spelen in de Nederlandse politiek.
> 
> Wij zoeken naar prominente mensen die verstand hebben van
> zaken en die dat in de praktijk hebben bewezen. Mensen die
> in staat zijn om de nieuwe politiek te verwezenlijken
> omdat ze er al lang over hebben nagedacht en er aan hebben
> gewerkt.
> 
> 
> 
> Wij willen geen macht maar een podium om het Fortuynisme
> levend te houden.
> 
> Wij willen in de Kamer, omdat dit bij uitstek het
> politieke podium is voor de ideeën van Fortuyn. Het gaat
> ons niet in de eerste plaats om politieke macht.. We
> willen de komende vier jaar gebruiken om samen met de
> echte Fortuynisten in Nederland een degelijke partij op te
> bouwen en een beleid te ontwikkelen en daar alle echte
> Fortuynisten of Fortuynistische groeperingen bij te
> betrekken. Wij rekenen niet op
> regeringsverantwoordelijkheid, liever gaan we de oude
> politiek kritisch volgen en aanpakken waar dat kan, zonder
> gehinderd te worden door het compromis van een
> regeerakkoord. Vrij zeggen wat we denken en doen wat we
> zeggen.
> 
> 
> 
> 
> 
> Op zoek naar mensen die met ons mee willen doen.
> 
> Het opzetten van een nieuwe partij en het meedoen aan de
> verkiezingen is een flinke taak die alleen maar kan lukken
> door de inzet van velen. Wij zoeken mensen die achter onze
> ideeën staan en willen meehelpen met het uitbouwen van
> onze beweging.
> 
> In elk van de 19 kiesdistricten hebben wij personen nodig
> die zich willen inzetten voor de organisatie. Er moeten
> per district 30 mensen worden gevonden die bereid zijn om
> naar hun gemeentehuis of stembureau te gaan om een
> handtekening te plaatsen onder onze kandidatenlijst.
> 
> Wij delen de ondersteuningsverklaringen uit in de periode
> t/m 2 december.
> 
> 
> 
> Het tekenen van de ondersteuningsverklaringen moet
> gebeuren in de week van dinsdag 3 december t/m vrijdag 6
> december. Dit gebeurt in het stadhuis of stembureau (wij
> informeren u daarover) in uw woonplaats, legitimatie
> meenemen!
> 
> Na ondertekening levert u het formulier weer in bij uw
> districtscoördinator.
> 
> 
> 
> Meldt u aan bij de landelijk coördinator/bestuurslid Ton
> Kuijper email: tonkuijper {AT} wanadoo.nl of de
> districtscoördinator in uw kiesdistrict met vermelding van
> naam, adres, telefoonnummer en het kiesdistrict waar u
> woont.
> 
> Kijk op onze website www.avd-web.nl voor een overzicht van
> alle 19 kiesdistricten.
> 
> 
> 
> Baantjes.
> 
> Als u (actief) met ons mee wilt doen, doet u dat dan
> vooral om de inzet voor het gedachtegoed van Fortuyn en
> niet omdat u daarmee eerder in aanmerking komt voor een
> baantje of een plaats op de kandidatenlijst. Wij willen
> straks Kamerleden die in staat zijn om professioneel te
> opereren. Hulp in de aanloopfase van de partij is niet
> persé een aanbeveling om op de kandidatenlijst te komen.
> Als u wel kwaliteiten denkt te hebben mag u dat natuurlijk
> altijd in een beargumenteerd schrijven laten weten. Ook
> als u anderen denkt te weten die geschikt zouden kunnen
> zijn.
> 
> 
> 
> Meldt u aan!
> 
> Wij willen mensen die betrouwbaarheid uitstralen en die
> praten over inhoud belangrijker vinden dan een flitsend
> voorkomen. Toch willen wij revolutionair zijn als het om
> onze toekomst gaat, oplossingen bedenken die problemen
> oplossen waarin de oude politiek is vastgelopen door hun
> ivoren toren denken en hun isolatie van de wereld zoals de
> kiezer die ervaart.
> 
> Wij willen in alle rust groepen van deskundigen en
> geďnteresseerden vormen die met elkaar discussiëren over
> inhoud. In die discussies mag het er best heftig aan toe
> gaan, zolang er maar argumenten gebruikt worden. Met zijn
> allen moeten we bepalen hoe onze toekomst eruit zal gaan
> zien.
> 
> 
> 
> Als u ons wilt helpen, stuur dan een mailtje naar
> tonkuijper {AT} wanadoo.nl met uw gegevens en in welk
> kiesdistrict u zich bevindt. Als u niet direct mee wilt
> doen maar toch op de hoogte wilt blijven, laat het ons dat
> dan ook weten. Stemt u beslist op een heel andere (niet
> Fortuyn) partij, dan is dat geen belemmering voor ons om u
> toch van onze ideeën op de hoogte te houden, wij willen
> tenslotte dat Nederland van ons allen wordt!
> 
> 
> 
> Wij hopen dat u bereid bent met ons het gedachtegoed van
> Fortuyn in praktijk te brengen en rekenen erop iets van u
> te mogen vernemen.
> 
> Hebt u echte Fortuynisten in uw kennissenkring, mail hen
> dit bericht ook door zodat we zoveel mogelijk personen
> bereiken.
> 
> 
> 
> Heeft u nog vragen over het bovenstaande, laat het ons dan
> weten.
> 
> 
> 
> Met vriendelijke groeten,
> 
> 
> 
> Het bestuur van AVD.
> 
> 
> 
> 
> 
>     "Alliantie voor Vernieuwing en Democratie"
> 
>             , "AVD"
> 
>         Een echte Fortuyn partij
> 
> 
> 
>  Het land is van de burgers, de AVD is van haar leden.
> 
> 
> 
> 
> 
> Opmerking:
> 
> U ontvangt dit bericht omdat u in een bestand zit dat
> verzameld is uit alle mogelijke vergaarde adressen,
> eerdere ontvangen mails, CC's op ontvangen mails, adressen
> van ledenlijsten op discussie fora of anderszins op
> internet bekend gemaakte email adressen.
> 
> Wilt u ons beslist niet de kans geven om u van de
> ontwikkeling van onze partij op de hoogte te houden, laat
> ons dan weten dat u geen verdere mail wenst te ontvangen
> en wij verwijderen u uit het bestand.
> 
____________________________________________________________________________
_
zeroglab is an independent art-lab,
based in Rotterdam The Netherlands. 
It is run by Károly Tóth visual artist
and Veronika László ICT manager.
The lab is in an evolving process
of exchange with initiatives
of individuals and institutions,
based on mutual sympathy.
contact 0g artlab: Károly Tóth
website: www.xs4all.nl/~are
email:  mailto:karoly.toth {AT} xs4all.nl
phone:  +31 (0)10 2400390

subscribe:
mailto:zeroglab {AT} xs4all.nl?subject=SUBSCRIBE.ZGL&Body=put_your_email_here 
unsubscribe:
mailto:zeroglab {AT} xs4all.nl?subject=UNSUBSCRIBE.ZGL&Body=_put_your_email_here 
begin 666 winmail.dat
M>)\^( {AT} 06`0:0" `$```````!``$``0>0! {AT} `(````Y 0```````#H``$( {AT} <`
M& ```$E032Y-:6-R;W-O9G0 {AT} 36%I;"Y.;W1E`#$(`0V ! `"````` {AT} `"``$&
M {AT} ,`# {AT} ```-('"P`:`!<`,0````(`2 $!`Y &`( H```F````"P`"``$````+
M`",```````,`) {AT} ``````"P`I```````#`#8``````!X`< `!````) {AT} ```%)%
M.D97.B!/<')O97 {AT} 86%N(&5C:'1E($9O<G1U>6YI<W1E;B$````"`7$``0``
M`!8````!PI6>`\X!=)C=`6T1U[X#`" 8.I-+```"`1T,`0```!,```!33510
M.D%214!84S1!3$PN3DP```L``0X`````0 `&# {AT} "6C0*>E<(!` {AT} $*# {AT} $````8
M`````````.!4(#*%R=01FK {AT} `0)4!?O;" {AT} ```P`4# {AT} $````+`!\.`0````(!
M"1 !````420``$TD``##30``3%I&=>>#_H,#``H`<F-P9S$R->(R`T-T97 {AT} %
M00$#`?=/"H "I /C` {AT} !C: K <_!E=# {AT} !Q," {AT} _S`%!_!%8(50>R$<4.40,!
M$,<R]P8`!L,1Q3,$1A#)$ML1T]L([PGW.QB_#C U$<(,8,YC`% +"0%D,S81
M4 NFM"!H"> {AT} !1 0XF0=P.4)X&L$D',L"J(*A J DP(0`"!U>0. {AT} =V$$($QW
M90, {AT} ">$ {AT} <!Z1;R$"(&QI:FL=D&EDT"X {AT} 9&$%0',!D"'Q^G8 {AT} ('0AP"!1! ` {AT} 
M$ K!GF {AT} A4" #`P`1,"!M(5"+`Z # {AT} 6X1,&IE+A[4?&EK($$D(20#`_ =L&J'
M(Y$' {AT} 5 )VIU;"% 4&4G(&() {AT} &\ {AT} 8'1F+"21"L%J82 {AT} {AT} )9=O?F<H("'B()(H
MD K%"H!GGR! {AT} "8 {AT} H2E1)$%L:B? {AT} UR30*S$K`7(+8&X$ {AT} 2/A5RMA(! %0& {AT} A
M$' = {AT} &%>9"L1*84%P"!2;B-#=;L#H"K1=00`#K >(7<%L%YD(K E-0. {AT} `0` {AT} 
M`-!HOR_Q(B$LH /A(6 N$G8$D+\JT ZP,1$A$ 7 ,3$G(O'M#K G(< H0V0F
M<2V#(*'U,J%T`V!U(% U,0.1-)+O!X ` {AT} ""A'9!B)[ #H1[CP$I53$Q)121 
M(1!Z:3*2<R#0(& AL![:;/ N<"YF(< "8!YA((/I*5!N+0JQ="%0*" 0\/\*
MP2KP(: LPCI1,E$GH !PY3T!+1C <'4"8"60(9#S*_(.L"!Z)&$E)2;B'9&U
M`R!T,B%F(& Q8FDJT-\GI0N *M ^H"^"9#NQ")"-+B%A._!",'5K< {AT} MQOR40
M*F4^<2 !&, #H'H><I\C]!V0)D$S01XP)W8&\'1K<S5294$A10- 87+_)Y C
M,CD,!N RH"R {AT} 0>$Z0?\A405 (>(YY3YR(, #8 G _&%M`, $("KP`D L82%1
M]S7S()(LDV4H("!2`0`$8.\%`"'P! `0X&4>U#LV+P#C!X!+,V0V-BW"+X$B
M(%\&\$$R)[ X(1C ( 4`9?]-(3* {AT} .1M$PDC$!X ATS?%_SY!(% + {AT} $! {AT} -?0=
ML$^!$.#_") K$00`-N8JTC !)24O`. {AT} ,3<Y."BQ(+$*P(<A4 0 {AT} ,3%Z+F<N
M04'[&,!%<74[8 ( {AT} "W 8P!ZP_RZT*6 '0"(0)- NY512+\#])U!O.V DT"^ 
M/6%!,59&_S(A'_0K4EHB*O %P";B2=;U3[!F("!C+]%-0RC `0`_(*$#<#$B
M,S$R`#6 86;_);(%P#$!/D%%<$PQ/J8PI[T!T# 4X$3"52%9Q&L88?\^<$ S
M7^)((3-B3.4=L#Y!WSBP&, R424E8U5D`V%EE9XZ6A,A {AT} {AT} ?P-]!%6CD;OS?%
M-O4G-#%5//$FTV(D8?\]0"% ,7%H9S*A0J K$24E?S?%/(4'0#IA)((%P&0 {AT} 
M<'];T5UE!" ^1F-&4I%E$F3?+\ !`$LW:O4 {AT} 4&(`D ZP_R4E8P-CDB0380(Q
M,3MA;6'-`Y$G! `' {AT} "=S(<0 {AT} $O<Q!"B00](G'- Y&R;B;U+K'D$XL6,H$2)9
MX#XP3/ F:&01/+(H< =P*2(]'<XA'MHJ=0- {AT} ,N-K)_4#8'D>VE]_?X"/ {AT} .,>
MU!1+7#.P,0- {AT} ;'D {AT} IE2"8!7 =& {AT} >U&L*P V"L2Y/L(- 0'AS-*]O45 {AT} P&* >
MXW>%<"Z$AXPO?D/!'M0K,S%[0$ {AT} P*3$14#(T8Q SKCD!0'S?'M12'>52'F2/
M( !> {AT} 6 {AT} P'M0 {AT} /B"+8.HJ {AT} N!O:$ B)-$[8 > JBTA,$",!2X%L&=[H-8\C ^-
M$SZ*ZU,]D"4`&WH {AT} :$!;!\"-MET {AT} 1OI7:$!/2B$]<#%02Y(Q<B>1(!^D+])N
M(9$ {AT} 64G=BNM&`V%H0(F./!$P./#L0&<84#SP;(2 A.&._+9$(?!H,50*4" {AT} {AT} 
M,D\ {AT} !DY((&+T,C$Z-33B.E;0("LPAV"']8M%MXH`/_!#T6,'D&A /&,0!#!C
MF<!C,CDU-D!E)#AE.3,_\#B8,"0Y'-"=(F% +>"><SG {AT} A(>.]1[4/D {AT} =H?^0
M=2 {AT} {AT} GHUL(48`"X F057Q_9- 5S+C:O4I4T5P!1 K<,\J(P$`1!!UTS\ {AT} H/&>
MY3]5(6#SH3$"("OQ(<!4:A0J:X/ (7R[/CHM_BF>BXF%GHL18"=1`'!ETOM%
M< 6Q5 {AT} 21") UL$$!-1+F1&5W3&)R=JM235$)T=YFBM6+4*EFD%!%(*&2*PM7
M4CMA(9$0/#]X;7QL.DYR.+ `T!VP9E%F\&EX(#U?X"/P$+"N%LNRD[' ( {AT} AP
M;CI-4DJ1MBTD4 4`;R$``8 M!:"_E)!>L+& FT"TQ7N {AT} +X[U]ZWHK8^WW"BJ
M {AT} V# 3I$N`_\^<'(!+**1X:>UMT^+8*GO_ZK_9:2ZK[?>KJ^OMKZ_PU_#LI*%
M<F%V9"USL83G^[;/M]Q'(D)$PI*'4I$R\MM]X2RA/\6?K9U.0C Q,?<X,1XA
M+:%0!W = {AT} {AT} & R"_N>B,SNA,B<'4(<*EF*M+_02%.4202,S8' {AT} #20**'0B_],
M!"# !O SX B0'H"I9CLT_]!/&,!&H4$!*"5L0*7B,2)_`U `T&72"?"I9C$Q
M.S0 {AT} R$Q01D0!;&8I {AT} =A'_RE0`9 GH5MQ-)+,UZEF+:#_U:(Q<24EK>B7L=;:
M,S,`P?]LT2!1"D B(#42(9!!(2>PARR!*W Q,5961"T$D/VI9EH'0& # {AT} \ &
M,<T4*M#W*M!(,42S2P& {AT} /?$%0#Y!_PM {AT} ,O(B {AT} %V1UZ=%<"R {AT} 1+.[<F"QX$TB
M0 0 {AT} (*%(2G'_,:(]X600"?!:,4M"*U(D`O^I9EV"2%$K<$$A)^!8( 70YS;#
MS3(MH3$Y7^!(\)9 _Q,A()*\,"K0-H&^I[TA6>#_!(&]HBK0C3$`< 0`5?+,
MDN\ {AT} DC(AH_$TDGJQX&4B8,#_3Z$LH.4G`Y'(/B'B,3$RH;]5`:%1*W [LR\!
M8 !,5Y'_!4#,T:EFKT9U&$;S4^$ {AT} $7\AP*O R6*1L>9SS10+8&OOSWA/0I'B
MU55LYJ/YA2KS_SN1XJ4# {AT} 04 {AT} )T!5\JEF+\#_*<' {AT} "4/B&W Q {AT} "[TWN/<G__W
M,;H3,M(R42X#4\$[8&7"_Q00[%$LT505O#SLJ;U?K!7_-O4Q!+S2ZZ$AD04$
MVX {AT} T {AT} _A!3%8 {AT} {AT} _TAYS/2\?-#_RK04L!4(5_TV&6\TP\0U[C_98H8P2X#_2(0
M\ %"-?,VA?\TDBE0.%#JX3*AU[K3%E<A_2V =1XP9D4H)?TAG; )<O_EP2;B
M_P.I9B>P/G# {AT} D$G3__<1(?%CE$1F*O H04R {AT} )%#[$Q%(\#O51#%SJ6;BEK20
M_YLP&L!?H1XA4L)$PB>P]&#_ST$^87K!) /YA*EF^?54%?_8TE3!./'W(B"1
M/G%& {AT} C42]^B:2B&<L'-SX*70*N',D;^1DX0Q"2,RHNUF+:$S,2']L2!MZZ+B
M0>C7'O0UL$H2[SI28 `P0D$R2:%PWX VLO]9X-VT=>,S,]>8C9!,T$2D_S5>
MXB'1T$00SQ$P`? 3]Q/[V-)CDG6I9F+1?>$A0>,1]R\1_U_&'E=# {AT} EL1XT7(
M>O\-A"T?O# \8-C1X1$"E$3"_Z5A"<(:Q%RRHK'1TKS3$^O_$I9*$6+07O X
MP&M5S,,F09_Z</1 {AT} D>%VX"\3>F%!(?_^H>LAVX?K=57 ZG) {AT} 8"$0_W5C[L78
MTLZ"8M$S0VMR],W_R./,H:%AU9)3 {AT} >]#L2"A</^Z45H!.%'_3R\3554"_P1_
M_[XOW =K\^7S]X!,H%'R"G+_:W*EP J 2W.O1CTX#89#(_VET'/9$OX20R/,
MT<)/0*__%93P$6917O!90/O!H3"S,/_, {AT} ])AZS!R`>MTR=\`8_GS__\`9*%?
M8 YR7B/!,&V 1L'_9.(A$:*R[%*C`OHP.%*I9O_B024E:_-F$L$P+X/R<F]2
M_TW"S*%%IESB9[ CBAJ&P3%_*<-6U/DA0S$Y`/0![]!U_UX4^84O8?"ZYG(5
M8M9 0R/[3;3/\&OJ`6C!R4+[ZD"?_C$XD<>C]W[YA4,B'G"?L/\">!]IK+%.
M0UH"Y\)?<N,3_]E1=Q$><6OS4H.LL)L"=W'_&$ {AT} ::"]E5L8`HN: {AT} TF'W:><;
M`JEF"9%U9RC0$5! {AT} +_AL-GA!W"3`G;S_P!X-\"]%M)DHT!64() {AT} G)!VHT#[
MD !O4304.!JC:M-Z\ YCVU657M%O6F&YL6_R<N9S_\DRY-LFPO)1T3(J0T' {AT} 
M7S'_^4)"(M^ S />\ {AT} _S&CI {AT} 9_Y!%_,JH*$ {AT} Z ()00^PZ##_F0`I52* {AT} ;UMP
MJM(2QI;F<\_](>GBZ:'ZTF]YA>#2<?]"P Y!U:%EHU*"IB" {AT} \D:B_ZUW&4(_
MPT+C*61VQ#R2#EB_YG*L85AQS_$746!O,F&/[QBU0E()`0:A56T1_G+MZ__&
MEN_0SN,&U<_PK0/C,AE0WRJ {AT} #D$!('E39N%G8WC7B?]6<FLB"3*+#5:!M)&2
M\"! _Q%R.)'T,.0"1\!FXB.*"J&_VC!&T/L#.T3R</IP,59B]R,`EC#H,&O5
M {AT} OM!HI';=_\7TU'30P)1P3T2]:60 {AT} 1)P]>BP8SB12_51"N$), {AT} R {AT} ]F*Q$/L`
M+"NGZ+"E,5JSS_\`IG#G]/E":W76DU65_T,B<6#L85<AYJ#L8=>Y[6#_: %:
M8]=B0U#X<#DB^4+<`O=447W {AT} A&\SA87WR=]!K/+__$ .=ATUI: X41W2YG$0
M./]G`:-!$C)7%%;%':#9\5NQ_TIR:R160J(4[E'/9^Y0;6#^3PB4^_+P$3M1
MI3&F$ATU_WG"!J20 {AT} 9O1]&%H>%*#]V#ODI!3 {AT} T'DGX\TA87W/X;4_XOQ"Z8(
MX\$QAZ73EY. $P#_Y_' {AT} A$,B]F,I*)7)/I5#D'?HN"BATI-DT&$6`3JS,OXT
M,^-#(O)X[5??0/R(6N+Y&9%N(:C.1\!MXT,B;M+_E:OQ,36G"A".M^ 1.$%J
MQ%\94,_Q]J,E0\8>-86%1?^7(I<12_] {AT} C<S2]4:*<P( {AT} SPDC&,%&T0^P9F0:
MH> {AT} P[Q *;U+G\;'0+1J#\P%OXOP {AT} *"KA_# 1DC<0^T$DT.)ZZR S-2D&DM*4
MTY__[X0;$DIC0R)/$8UT66$+ {AT} O]# {AT} %HR0_'7F)<3KVS.5AL#_\WESM+ZTD!A
M"<((\6Q(AY9]KO!03B7OT)PRVO3QD&K__2#T8?7#+V$,H-4!]*CEH_]SPI(5
MON1FT" `IG$/D5NP_BBUXS? RS!PJ*P;V='HDM]_M%%BE29. {AT} FS {AT} :> {AT} PF=%_
M0B- {AT} ]OL#Z %MX_IBRY, {AT} OF:","]P$T$30 {AT} K2<^?A_PDBQ^O]<F_B`:A3D^Q2
M0Q3_(7\B {AT} 1!((N4ZL:&3=T1*8O>PH?VP'<-'"3(C40BP\G'_S[ {AT} {AT} T2+ {AT} =E -
M {AT} '^X%;8)P?E'T',Z8D'4TW_0AL6OD^]\BP^SU {AT} )2 {AT} V*K<=DD6E*_4"]0/Q>W
MY[5B4PE!2%M {AT} WP)BX7&.$K[DK=]/`*"+4>]V= ^Q"R$_\71OP/I#$,/_"B(.
MA?2I10<*\,[2#D*>\/\)P=[$H;%I,1,SN?):,+-Q_U9(F)<H83JSBQ :LIHC
MEG/_55%FT.>U%Z {AT} I {AT} YY2";!%!_]W,K"AW5JO<7[1,O,Y`/!5_]F!%X*D&(P:
M#D.-HMU:%63_^<^ P6^ {AT} #1 V\$\"AS(,HO^(A1%Q'-'E-CT#, BR9QE0_RBB
MDI&80"SQ%7.Y'B]S^'/?_&$08I[PB/AO43*.$ {AT} KR_T2CBG$_-EYQB"NY\V;0
M7G'/*&%\B['06V%E>#_A./#_M!)B\['1;2'/L)0"E[!F\_>/PM[YO,-F-_+\
M,WF"^R-O=7%SP+-BK)1EM!*B`G?_)O&EXA](U:"69$>S<6$WX_^CLZ%!=?+S
M9VHBF {AT} $]1_ {AT} ^W+ {AT} BG%A3R!C!$2&V<))8/IS-Q!C-.5]\E(S9#PHH=_/L," {AT} 
MLV'U[V!^3D.R9='_0L"(H)010Z-VI8^0%M!TH?LF/ZC1,I,07P!2\.=R9M'_
ML+2XU0$YY;D-B,!ESQ+3,=MQ\6;0:[00E\!/BG V0>OTJT\ {AT} 3G< {AT} 8;9I5HEI
M$OVAPF9;H$V39F$X`6;0;K'_DK(/$>]AEG,1X7 WGE"S<.]OH7G {AT} 6&2XTD78
M {AT} ',T1)#_TC"-LY7S?=-88DKB:)J" {AT} +^=X68B {AT} ;7IV-_SL0=4Z"'=L*%+6V!#
M {AT} "IG2*8A-.#_IK$.H:FQ>3%YP%A"9Y7]$O^+ANOT'T1 {AT} ]A A;T-;TLF#_^G8
MJO4^0]G""O#:`ENP?$+O)!>L'')4W'A7SN+&(%IBO\9T&V8$ {AT} FD2JH% {AT} ]F:!
M4/\CH&\AZ1.0<=;!6["0 {AT} :[P_D'5T3.&9H%NT5YP%1,=#?_U(;D2HJ<J;V!^
M8E.MH/<2O'0A\A_O85YQ5[%TZ"'/J3594^OB*E\ {AT} 2;<C#J#W=<'SV%KB;,IQ
MX=*PH5M!_FOX4M+"JH)G<7 HIX&HX/\$ {AT} ^_B {AT} C"/4)K O\'38/R {AT} _<8 {AT} 8:9 {AT} 
MM;' XA>BWD#/L/^><5:G") .L(L00G SHK!F_[$BK7#[`:-4G3,2L/ {AT} A",__
MNI-"<(^ {AT} [**(T AT-)%GM/^(P3N![*&#H {AT} ZP(]MHF%FA_XM1#I*^LUPT5J^O
M9+,1ISR_9+62TH]RBH [ {AT} :&Q9S4D_SJ7J7&Q$S21AE/5PJ=IJO7_LO#30G(S
MF_$(<Z {AT} 8Y6/ 0O>)<Z=0R,!UY#(L4(99M;'_J0DD_[-BJP2LY)P%>XAQUO\=
M\6HC2S>" {AT} (' U5'&T3<$_Z9Q16)R9;$'23#OX*UP1&#_)*V2).!XVQA"(%%O
MA(W=%/^^R)7PLX"6<P2"V&"949LU_\ `-R)6GTCC$"269*FQZ^'_D9/W8RFY
MTK&:TZI4U]B?4/\08 {AT} $#ON$+T;2AK_)D1ZVA_Y(SV&"=H$*7M"+ H'R#^5'_
MS&#6MAL$8C ,YZFPA']-4/^E {AT} ]7"`0GU,?\#*%(>L<R YTX!G>#F1#(WH!8K
MUKA _\C (W#X$9I0Z^$/$0\$"K/_Y3;88!H0^V&:!,OGP &JP/]K\972FR43
M^]FQ=Q%XD_<1_P/R$V.D&JK"O]31P:41T<B?-V&T\?"A%Y,.L&=UY.'_VJ'/
MN3'3$H_:`9=;?INN9OYK7. [HIEW2 ,P8;2AM^+_^/3ATH[=<6=05A>AWE#]
M<_=>=2BC!'-S`?+&DJV334;_E!<``DW:(T+=,NQ!``%NL?^_Y&O2%6D,Z!,$
MU<"V`N0SORQ3D-'D(%SP3 $]4U:V$?^2LBZ)^5'0H"*6C\^$C\[AY]6 {AT} ^^,2
M`&4Y#)V[(;7__X68/5)PPY8&4S!LL78R='+_Q78TD#:('G"(8X/R/7#9(O]B
M$OB2(^5<T/C#R+$``-Z _\QFI^A'X2(`"U!,88."U/#_2-2%Q363AL*:U1-D
M=''/U[]6`Y_2J {AT} ]84TTP*W%Z$ {AT} 3=CQ5SN/^/WLKQ*CA #)/_(G {AT} L4-6 {AT} - *(
M17=C_+3XPO_ P[3GRP2-P\#2=&-;H12$_\*"1C1B`,"P-P'W {AT} 65Q7LFURP-2
M_+!MGS$]4VL*$N_ {AT} ?E1Y.%V,7-E(6Q",S/_C0!<\,3ZUN/?H$1 {AT} GP),H?MT
M<&\0=6.Q6D%:\9]8X%/OQ?36>US > {AT} !LV##88<Z,_^NBOM-9E/U 25&NT?B4
M?;?_ {AT} K.FQ-9[XU-Z=02"T%5K0?_M`)SB/5-84 4#T0%#4G%(W=;C>5S0%U!K
M,7:>,"$`_T/AVY^^Q>L`IM'P,!-2C#-_3/)PP8X1$"36>U,PMZ%F_PX00#!&
MTN5_YH89Q*U069+_3:4W(12R`8&I!+[2UGM?L==[\UU1`A$AYD-F7.!+X?][
M {AT} %7C4#7/I9DBUGMMPZ7E?SU23#1HK_5O*T3GLQ308 {AT} =R\1-!^" N879D+?WW
MH2X\X*128C!=H>?"UV']Z=)BV7.1`9!6%W%A4*U0_\"QJL :`3NU {AT} T*58(' {AT} 
M$M#_,5 6\)#P26%(U)2080`S5/^/U^-2:&%8`$/3-_0H {AT} 5NA_W= {AT} *_!=L4 P
M8[&IPP2 E9'_JJ , {AT} G'S+K {AT} /L1317=& {AT} XO\B(/^SPR:K%N92-)&"L[#Q_RHQ
ME! {AT} O {AT} D0AOP,O\<8Q`6J_GS&58"- {AT} G[7U'X_>17 {AT} TWR"1T_$W\".T0#!P+Y$ {AT} 
M8^]54F!QCQ4*CU#3<+R'-[+OD0)<X,!SF+0N2/(J`4X {AT} WX8&[W+%.CSS$O%K
M& ![\>\B\ISQ-4,EPG-K {AT} *X!7<'_8/*7XDC :/_YNEP2O)8;Y?W^06=9\6$2
MG;*. {AT} W4HW69_%8,7!(I {AT} 8^$X`*L%7;(Q^C5:X6EEP8ZBZ! 3(FM __K7D.0U
M0SU3GS&;0/ 1,V3_+:' )U,Q$P3"<YPG3 $M4]^5M(<#3 'YVT34<T5!/. _
M3B!V,JVAF*!+X/K79F3_LU(7KS# G/'QR#MRE?0H-?\I$9\B*4/]QNB<EA48
M_[S#_VLQDK$THI20NQ*#A?I\30'_S0!PX8H263!ZT&K {AT} !4(H4=L%0D343CX!
MA!)DPB# %_\IK[;Y[W/\\6P0S0&?,=(4_W1CU3)=`1XW7!%'%UH0V63_='+#
MHF_5H5!3 {AT} )?Q'D:[POW]LTTY)Z?I.?'#L6N#693_LQ/ "=.2`]))88(3`Q {AT} `
M8__$T73Q3D%ZDY2A8-(><WG {AT} _Y-1AX(,Y8<"JQ1C" /Q%Y__2&_"Z {AT} Y#AW,5
M]:8C='"?D/^FOZ?()\$; {AT} I\Q62"_X0]OZ\+J;]1+)X%RFK$`8W1P_XYTE2*?
M,#U2_M? )L "3!/_!D%F)B\_#S/S4.96`R {AT} &5?]OU'KQ:G)P->RQ4ZB'<\+"
MOXQXPT7&07#2?!)TXFIH`O^*8*F0E2"W8NRQ)W/8DW4H_Y'#N"NH4C47Q%-]
MT('VSZ7_!$&?,+TWY( `L/I6>F)\DO^?,7N #I!=L)?!.Z5H`B#"]U]DKW_9
M4F\LP*_^>/%W`/\PH:G#CI)B^<8`%1/]U141^XO1WK9PD%:*0FG2U2+6`?^#
M {AT} #&BE^*-<J6PE^ ?T5U!_X<"`+&_I5,NU 2AD8F%=R/_?.# L&MRC/.<D\9A
MS%*=,O]'"/-PG3).4X.%OU/M(MKP_FTX8XJ4^JF*0FXA%3!N {AT} NVK<%:> {AT} J6 
M9ZG2C0``D_^=A+\4>E<Z]WHC3P]]O_8__[<C[V0Y&=BBK?*& {AT} <,GAL'_?2_P
M<A[ I8 4\/%5DF?QU_^JXTM!#K'#\B7#G!>^0=UB]P'$#,+Q46:7X)>Q[?"5
M {AT} __0(2#*I=+;,&MRG"=4]N?!_PV!)=$?X 5!PM2W-3D91;+_%5'Y {AT} J?G^><_
MPMESPS6",?W'8&R8H%YT[2*5(6.5.LG7^8.[QH,O20T!;.(Q\93\,3G=4IUP
M8$'4(/# {AT} JN?_'V,2(VQ3![(D6IXC4%>$EO^_9B( {AT} )= &0+2C#(+R8L$8QQ(A
MU^*7XR S,#D&I-?_<G #L27D(W!M {AT} &2Q0"6L!_TX(FCPP$=Q {AT} C$XT:+ !D'G
M:$$=\N_Q96'Y8*EA;^/_[+'ZJ0$``[!2L=33"9-94_\>D {AT} .R^73&816 PZ%"
M8ZW _Y5?PO)NL<W$=*-2H1'!;>1_"((!Q%)Q/'8PH0>P7N=T^B\;,#(TT>40
MI##AP*E/_X,_7J&F4_%8JR^L./)J76'_A:"^DCR$[;&6M1:Q1: 'X+8SKK>N
M4W9YT;:R-B17?Z[6&+!2`;3T/&/M(CGQ9-NCC_E {AT} *.=Q/QAFOW!10?<1DF7S
M1*(I-**%L)_!=*#_641O494!S" 6`,PA&$:C(OO^8LC_3OUP=*.F5TX"NB'_
M^6#M(KT2,^!<TNVS/Y%2,RYW)%B7U- {AT} 0;_] {AT} 9C;_,;!UH"[0XG"O3Q?./G#C
M`G_Y8"7"&\3M4V'CVN'&VB^[(W#H8'7P``)P9+%4=*"U&$9+4G!JGF(=H&%;
ML._A\.?Q>Q#-Y$#5\;K {AT} $F#_^-)H05[8QB_'-+Y5EWK8D[_5,3,P]* G\CK)
M[W%M;U!_NN )X6]0+."*D+T0=*!NWU2 44&&5M+K<[-U6R<28?^I/U$0/3(>
MP?=?^&GB4V0R?T2BFK*-$R!*ES^#'^"?0LW[4FH=X. ?06PP\+P1^T6PG0%F
MOD"!O253=&$E<_^]HBO21O?L28RW=L9%A7C {AT} __Y085 OVD+(;)0`8[VD {AT} C+_
M[<&GPF"A^U%108A {AT} 1'$-5_WZFF+B-& {AT} R2[-95013J%[_+9\8H!+A/0`P\%$C
MBI" {AT} EO\_G_SQ_# )(9E1U#!BZ1[ _Z$A"E)6T#/ {AT} 'M \A/M1#>#]'L!F$5 Y
MH9;D8E4&19WI_G-5H9=09#+O82-PC7$G\O_GX?"_%,(LTEQ#XJ?CM "P_40P
M:Q% 06$?,&!B>O+^$_\]=18`!^#F9,=!S*%A\B!([P;B-*)D-.-09U2 "A)U
MTO]I(7G1'^)94&!B<##?XBJB_R!(X]+*XK5"`*<&,Q5S'='_FM!=L$.A3K/2
MT!' ;%$Z]_\:8>*OR*_)N,$_2 {AT} DY&6LB^V.A[U%R;Q)29.>A.Z=PU_]Y(& {AT} #
M1+) {AT} H$ZB9&)$87G1?UI0(6%UHB)2A22)<:=29'_F^OYDS1&:V)C2(Z$B\'7_
MG0!TH,YP<^! (P=2AI*AV'^H`S+A7$'^`5<B47%90&^_] {AT} %I]/02.Y(DTCAA
M8HJ0_S,Q]K {AT} <DG.%/(1PDD$X=[/_J2!AT?<Q=I:S`#\7<G '\O_'80!U9:2B
MPOH {AT} (*"<\I;&_T>AU#& 41H27MB(8IYS0]+_.L K,0N/4!S>LUV0&^)I {AT} WVQ
M]G,*89G!9:.T>/M19O\XT=71CL#LPIOB[&&!6):1_W/#:1$JH/805:('\D2B
M/QC_3J*=,)9A/ ,OM<QP`9.&DO>><<QB3(%FG0#MX)$R&X'_M'?O871R1%.>
M<8KC!&>BXO]= {AT} ] {AT} QG^,^4D $WCJT% 8#_VL1<T!0 {AT} DZ {AT} 9/(;6ID {AT} K-+^>D0A
MI.(*R-__/B_CI8'R_^5CDD1O4,R#%:?.8N^2HG+_K>?.[\_R7I*^D6H`H$&!
M$?]EPF"A_Z$&Q]+KI)":L_P1_W6A\?'CM% {AT} CFG!M {AT} -.#Y40_B]B*MD-0FM'\
MU$Z {AT} ;V?_=A+E<AXP!7-O4?3R&E."`=]T`9GWI0(&L 8F4Z01PZ+_S&%A\/X!
M_-%D,F\0_[$'M/^\(/I:5D6^0(7TY?&V0?HA_W0">/%D5-;"U&-VPH'RY^'_
MV*=+8W?BJ .0>$N[`0(*`]]O4)C2\FR=L<S0;X2Q<_/?8-A71!HP.72?TG0.
M3RAO_\IQ%" AT^OCH168D=.4 {AT} ?+_Z/^3V>I&[2$300#0VJ*DL?\P4G*E;!:9
M(/S1ZW%WQ%9H?R[13#"$TID {AT} P.,]OX0P8O_#HDF Z8'J-IZQM532LAYP_YS!
MCL%QX::P;U#.8G;QB\C_N:&A$=VS3R)VLX! {AT} = )ZP?^ 8 60_[%H$LLCF1;N
MUZ$B_WLA:/]I#WD`-"!(TDPPM]'_ML 3AH:2DV!%8I$BH !-3_^EAP8T<O\,
MKXT1L\ 6 {AT} <L3]Z3!*O&=L2QY?W./;B)!-/%<DD%61'CO {AT} $]]G8*V^?M0.3/C
ML/W0[W$E(NBROE9H {AT} >MPDX"FHI.A1,Y0[Q?P$U' $8-0-('/AT^"M;]LX(,T
M?Y"&#X<? {AT} K%%$C+_:HKYI8%/B<^Q0UQ#(2.UD_^[P66 ^S#E\=M ?X&/]J80
MGZ*1] -_OY-/?9U/<.V%ZCI]CE6GD71<D4Q ;?S_Z\4#U_317&'U,.:BM&?=
M<O_SP28!^B&LTMZS<%;Y(7#P_Z3AG_'5I! Q?'?LM#L2EZ/30>6_44-# {AT} T$R
M\).?;_^=UN;WMD'T`_W3IW+\X3)F;\02PE'00 >S<_4P5 {AT} )P_[QX+7&QT&XB
M'8$#L"T`2Q'_`- GP6T#G=:2OU_0Y8% !/]05DD$_1,:,$5#5B.0)1JX^G08
MH&L= {AT} /Q35T?YM5A__UF%\%(:N'?#"+;KXU23PW'_4;-M`V^P=G$`\J$GGF<8
MA/_#<1BA!]3C\#PR=?.9U*E=_E^Y/[I/NU^\;[SVVA0G8?M,,/!08OH24_*E
MH2'1"B'[G"'YT"V^L7QU[U 0, .SWE);8BWPU7#.L%1 L%OAWG1 L%PSXI#:
M!4E,L/HA6S>05,%Y\Z#[43%F {AT} &PUQ%!4T;$SPI 5,7-U_^>Q^<)V {AT} -H47%*$
M<?8P-[!MI4!,Q(*EX&S%(C'00_Y4-E$9<)#1J57",KZU[2+?$D$9`15![>#U
ML6/U\=H4_>_2>! {AT} `GZ(ID<5A[2 {AT} P?^%P060RXA(02,0_7#%P;\"_P.R=H {AT} 
MP!DSU?# FO8P.<!C&3#%PG-Y;3J0PI!YS:E58]E1Y"$ {AT} ,#11^=#UOK$ZQ&]H
MVA3;9=-PV^*8>',TWK'<D2]^XU"?--6H<]-P {AT} K!"$V\Z_3!MQ,(N0U#"D$#5
MUPT4<$<Z\'$PUV(K,S'D`# `*3$P(#(T,##X,SDP#10-%,6PU2"%H+YI%'"6
M5=>EOF;8R#_<(0/B<$F0/5-50E-#`%))0D4N6D=,1"9";V!Y/7 9,%_2>0H`
M<E^H<U_"H26 {AT} GPT4"G#<+]T_WDY53M]/7>!07^!_X8?;:GWI( ````,`"5D!
M````"P`` {AT}  {AT} {AT} ! {AT} ``````P ```````$8``````X4````````#``* "" &````
M``# ````````1 {AT} `````0A0````````,`!X (( 8``````, ```````!&````
M`%*%```G: {AT} $`' {AT} `) {AT}  {AT} {AT} ! {AT} ``````P ```````$8`````5(4```$````$````
M.2XP`!X`"H (( 8``````, ```````!&`````#:%```!`````0`````````>
M``N "" &``````# ````````1 {AT} `````WA0```0````$`````````' {AT} `, {AT}  {AT} {AT} 
M! {AT} ``````P ```````$8`````.(4```$````!``````````L`.8 (( 8`````
M`, ```````!&``````:%`````````P`Z {AT}  {AT} {AT} ! {AT} ``````P ```````$8`````
M`84````````+`$. "" &``````# ````````1 {AT} `````.A0````````,`1( (
M( 8``````, ```````!&`````!&%`````````P!& {AT}  {AT} {AT} ! {AT} ``````P ``````
M`$8`````&(4````````"`? {AT} /`0```! ```# {AT} 5" RA<G4$9JX`$"5`7[V` {AT} 'Z
M#P$````0````X%0 {AT} ,H7)U!&:N ! E0%^] {AT} (!^P\!````8 {AT} `````````XH;L0
M!>40&J&[" `K*E;"``!M<W!S="YD;&P``````$Y)5$'YO[ {AT} !`*H`-]EN````
M1#I<37D {AT} 1&]C=6UE;G1S7$]F9FEC95Q-86EL7$]55$Q/3TM<2W)O>2YP<W0`
M```#`/X/!0````,`#33]-P``` {AT} %_``$````Q````,# P,# P,#!%,#4T,C S
M,C {AT} U0SE$-#$Q.4%".# P-# Y-3 Q-T5&-C(T1#<U03 P``````,`!A#*=IR*
M`P`'$,(R```#`! 0``````,`$1 `````' {AT} `($ $```!E````2$5%4DE#2$%2
M1%)%14M%4E,L1D]25%593E=!4U=%3$5%3E!%4E-/3TY,24I+2$5)1$1!5%-4
M04%45D%35%=%3$E35T%!4DA)2E=!4TY)151-24I.34%.3D542D5)2U=%151.
'20`````W`P``
`
end


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (grootveld {AT} nrc.nl).