www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] WIO Conferentie: The Network Society of Control
EricKluitenberg on Wed, 27 Nov 2002 00:20:01 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] WIO Conferentie: The Network Society of Control


A  A  N  K  O  N  D  I  G  I  N  G


The Network Society of Control


Een publieke conferentie in het kader van World-Information.Org

De Balie Amsterdam, Vrijdag 6 & Zaterdag 7 December, 2002
http://www.balie.nl/wio


Introductie:

Controle over informatie lijkt een obsessie te zijn geworden voor 
overheden en grote instituties. Na de Internet hype is beveiliging 
van informatienetwerken zo ongeveer de enige winstgevende activiteit 
voor de bedrijfstak geworden. 9/11 en de suggestie van nieuwe 
terroristische bedreigingen hebben die tendens om greep te krijgen op 
de vrije informatiestromen nog eens enorm versterkt.

Bij de zoektocht naar totale informatiecontrole is niet alleen het 
belang van de privacy van de individuele burger in het geding. 
Toenemend wordt informatiecontrole ook een politiek en economisch 
instrument. Steeds verfijnder zijn de observatie, afluister en 
aftaptechnieken voor onze elektronische communicatie (telefoon, 
mobiel, internet). Daarbij bestaat grote aandacht voor allerhande 
maatschappelijke en activistische groeperingen. Maar kennis en 
strategische informatie speelt ook een steeds belangrijkere 
economische rol. De internationale spionage verschuift toenemend van 
de geopolitieke sfeer naar die van het internationale bedrijfsleven 
(Boeing en Echelon). De afhankelijkheid van communicatietechnologie 
maakt ons kwetsbaar...

In het kader van de publieksmanifestatie World-Information.Org 
(www.world-information.org) organiseert De Balie een publiek 
toegankelijke tweedaagse internationale conferentie over veiligheid 
en controle in de informatie-maatschappij. De conferentie verkent dit 
terrein aan de hand van drie thema's:

Security Paranoia in the World-Info-Sphere; analyseert nieuwe 
opsporings-methodes, recente ontwikkelingen in de spionage industrie 
en brengt nieuwe toepassingen van opsporings-, observatie- en 
controletechnologie in beeld.

Public Mind Control; richt zich op de steeds verfijndere technieken 
om de publieke opinie te 'managen' en geeft daarbij ook bijzondere 
aandacht aan de wijze waarop diverse cultuuruitingen hierbij worden 
ingezet.

Building the Digital Commons; het thema van de tweede dag, haakt in 
op het debat dat wereldwijd wordt gevoerd over de vrije 
toegankelijkheid van kennis en informatie als bron van duurzame 
ontwikkeling en democratisering, als brug over de digitale kloof. De 
overheden reageren momenteel met steeds meer regulering. Juist in het 
digitale domein heerst de drang naar totale controle. Vrijheid van 
media en informatie zijn echter niet alleen grondrechten maar vooral 
ook een garantie voor democratie en tegen machtsmisbruik. Met de 
nieuwe regel-manie ontstaan nieuwe informatiemonopolies en dubieuze 
concentraties van macht. Het alternatief hiervoor is een publieke 
informatieruimte; de "Digital Commons". Centraal staat de vraag hoe 
die ruimte in de komende jaren kan worden gebouwd?

Het definitieve programma is binnenkort te vinden via:
http://www.balie..nl/wio

Voertaal: Engels

Bij de conferentie verschijnt een reader met achtergrond materialen, 
die tegen kostprijs wordt verkocht.


------------------------


Sprekers tijdens The Network Society of Control zijn:

Christiaan Alberdingk Thijm,
Jurist, werkzaam bij SOLV new business advocaten. Hij is 
gespecialiseerd in intellectueel eigendomsrecht, publiceert 
regelmatig en doceert auteursrecht aan de Un. van Amsterdam.
http://www.solv.nl/PE-pple.html

Ben Bagdikian
Mediacriticus en voormalig hoofd van de Graduate School of 
Journalism, University of California, Berkeley.
http://www.thirdworldtraveler.com/Media/MediaMonopoly_Bagdikian.html

Konrad Becker
Directeur van Public Netbase Wenen, Initiator van 
World-Information.Org en auteur van de "Tactical Reality Dictionary" 
over Cultural Intelligence and Social Control.
http://www.t0.or.at/

Andrew Bichlbaum
WTO / GATT.ORG vertegenwoordiger, lid van The Yesmen, en 
dis-informatie specialist.
http://www.theyesmen.org/

Steve Cisler,
Bibliothecaris en telecommunicatie consultant die actief betrokken is 
geweest bij zogenoemde "community networks" sinds 1986.

Darius Cuplinskas,
Directeur van het Open Society Institute Information Program en mede 
initiator van het Open Access Initiative, Budapest.
http://www.soros.org/openaccess/read.shtml

Bruce Girard
Een journalist, onderzoeker en onderwijsdeskundige, coauteur van 
Global Media Governance - A Beginner's Guide, met Sean Siochra en 
Amy Mahan
http://www.comunica.org/

Volker Grassmuck,
Onderzoeker aan de Humbold Universiteit Berlijn, en initiator van de 
Wizards of OS conferenties over de maatschappelijke dynamiek van Open 
Source systemen.
http://www.wizards-of-os.org/
http://waste.informatik.hu-berlin.de/Grassmuck/

Chris Hables Gray,
Redacteur van het beroemde "Cyborg Handbook" en auteur van 
"Postmodern War", een standaardwerk voor onderzoek naar 
conflictbeheersing.
http://www.uni-muenster.de/PeaCon/wuf/wf-90/9021001m.htm

Brian Holmes,
Schrijver, cultuurcriticus, vertaler en theoreticus van 
antikapitalisme, werkte ondermeer mee aan de publicaties van 
Documenta X.
http://utangente.free.fr/ac.html

Steve Kurtz
Kunstenaar en theoreticus, lid van Critical Art Ensemble.
http://www.critical-art.net/

Eveline Lubbers
Onderzoeksjournalist, auteur van "Schone schijn Schone schijn, 
smerige streken in de strijd tussen burger en bedrijfsleven".
http://www.evel.nl

Arun Mehta
In Delhi levende en werkende activist and onderwijsspecialist. 
Voorzitter van de Society for Telecommunications Empowerment (STEM), 
die de voordelen van moderne telecommunicatie naar de armen wil 
brengen.
http://www.radiophony.com/html_files/promoters/arun.html

Axel Plathe 			[o.v.]
Hoofdredacteur van de UNESCO Free Software Portal
http://www.unesco.org/webworld/portal_freesoft/index.shtml

Sheldon Rampton
PR Watch redacteur Sheldon Rampton is afgestudeerd aan Princeton 
University en werkte ondermeer als verslaggever voor dagbladen, 
activist en auteur.
http://www.prwatch.org/

Joost Smiers,
Directeur van het centrum voor Onderzoek van de Hogeschool voor de 
Kunsten Utrecht. Publiceert binnenkort een boek over de invloed van 
globalisering op de diversiteit van artistieke culturen wereldwijd.
http://www.hku.nl/usa/centres/centres-nl/cvo/index.htm

Thorsten Schilling
Stafmedewerker nieuwe media van de Bundeszentrale fr Politische 
Bildung, Bonn, die een cruciale rol speelt bij het propageren van een 
digitaal publiek domein in Duitsland.
http://www.bpb.de/

Ryan Schoelerman,
Ex-CIA agent.

Felix Stalder,
Econoom en mediaonderzoeker, medeoprichter van Open Flows; "a 
network of people who create platforms and projects that adhere to 
the notion of open source intelligence".
http://www.openflows.org/


-----------------

Redactieteam:

Konrad Becker, Public Netbase, Wenen
Eric Kluitenberg, De Balie, Amsterdam
Felix Stalder, Open Flows, Zuerich / Toronto

-----------------

Over World-Information.Org:

World-Information.Org is een tentoonstelling en cultureel 
onderzoeksproject rond controle en observatie in de 
netwerksamenleving en de cultuur van de nieuwe technologie en is tot 
15 december in de Oude kerk in Amsterdam te zien.

Bezoek de zeer uitvoerige website van World-Information.Org:
http://www.world-information.org

__________________________________

Toegansprijs conferentie: E 15,- met korting E 12,50 / dagkaarten: 
E 10,- met koritng: E 7,50
Openingstijden kassa: op werkdagen van 13.00-18.00 uur of tot aanvang 
programma.
In het weekend 1 1/2 uur voor aanvang.
Telefonisch reserveren: 020 55 35 100 tijdens openingstijden tot drie 
kwartier voor aanvang.

De Balie / Kleine-Gartmanplantsoen 10 / 1017 RR / Amsterdam
http:///www.balie.nl

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (grootveld {AT} nrc.nl).