www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Venraynaar heeft recht op betrouwbare overheid
Henk Elegeert on Fri, 29 Nov 2002 18:52:01 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Venraynaar heeft recht op betrouwbare overheidBron: http://www.limburger.nl

Regionaal > Venlo/Venray

"
De kantonrechter heeft de gemeente Venray woensdag in de kwestie-Dingus
flink de oren gewassen. Venray staat niet te kijk omdat Dingus gelijk
heeft kregen, maar omdat de gemeente zich geen barst heeft aangetrokken
van een rechterlijke uitspraak.

Venraynaar heeft recht op betrouwbare overheid

VENRAY - Als een postbode rende Dingusvoorzitter Pieter Gijsbers
woensdag rond het middaguur door de straten van Venray. Om iedereen die
er maar eentje wilde hebben een kopie te bezorgen van het vonnis van de
kantonrechter waarin de gemeente Venray in het jarenlange huurconflict
het onderspit delft. Gijsbers was hoogstpersoonlijk naar het
kantongerecht in Venlo getogen om de overwinningspapieren op te halen. 
Even de feiten op een rij. De gemeente Venray en Dingus kwamen dit
voorjaar bij de kantonrechter terecht omdat de gemeente de jongeren op
straat wilde zetten. Volgens de gemeente werd het pand aan de
Hoenderstraat niet meer als jongerencentrum gebruikt. De rechter stak
hier in juli een stokje voor. Hij vond dat de gemeente zich als een
slechte verhuurder had gedragen en verbood Venray het huurcontract op te
zeggen.

Het voornaamste bezwaar van de rechter was dat de gemeente in 1997
voorwaarden verbond aan een eerder verleende subsidie van 750.000 gulden
voor renovatie van het pand. Zo zou Dingus na de verbouwing onder meer
een aparte beheerstichting in het leven moeten roepen en andere groepen
dan Dingusbezoekers tot het gebouw moeten toelaten. Die voorwaarden
werden op verzoek van de gemeenteraad opgelegd, lang nadat B en W hadden
besloten het pand voor Dingus te renoveren. Alsof de woningvereniging
een gezinnetje anderhalf jaar na ingang van het huurcontract alsnog
verbiedt om kinderen in te laten wonen, op straffe van huisuitzetting.
Dat mag dus niet.

1-0 voor Dingus. De jongeren wilden een tweede doelpunt scoren. In
dezelfde procedure - ze stonden nu eenmaal toch voor de rechter - eiste
Dingus op zijn beurt dat de gemeente nu eindelijk eens die 750.000
gulden beschikbaar zou stellen. Dat geld ligt al sinds 1997 klaar, maar
Venray weigert het in de renovatie te steken omdat de jongeren niet
willen luisteren.

De rechter stuurde de partijen in juli terug naar de
onderhandelingstafel en gaf daarbij aan dat gesproken zou moeten worden
over de aard, de omvang en de wijze van uitvoering van de renovatie. Als
de partijen er niet uit zouden komen, zou de rechter alsnog eindvonnis
wijzen. Nu, dat overleg is totaal mislukt. Dus velde de kantonrechter
deze week eindvonnis.

Daaruit blijkt dat de partijen het zelfs niet eens konden worden over de
agendapunten en de volgorde daarvan. De kantonrechter geeft de gemeente
Venray zonder meer de schuld van het mislukken van het overleg. De
gemeente heeft de overleggen namelijk misbruikt om de eerder genoemde
voorwaarden uit 1997 alsnog door de strot van de jongeren te duwen. En
ze heeft niet willen praten over de aard, de omvang en de uitvoering van
de renovatie, zoals was bevolen in het tussenvonnis.

Die houding is niet goed gevallen bij de kantonrechter. "Naar de indruk
van de kantonrechter heeft de gemeente geen blijk gegeven de inhoud van
een voornoemd vonnis voldoende serieus te hebben genomen.' Een niet mis
te verstane veeg uit de pan van de rechter aan het adres van de
gemeente.

Nu hoef je je niet te schamen als je een juridische procedure bij de
rechter verliest. De gemeente heeft gemeend de jongeren te moeten temmen
door ze uit het pand te zetten en dat is mislukt. Jammer maar helaas.

Waar de gemeente Venray zich wl diep, zelfs hl diep voor moet
schamen, is dat ze het verwijt krijgt dat ze rechterlijke uitspraken
niet serieus neemt. Juist een gemeente moet op dit punt het goede
voorbeeld aan de burger geven, onkreukbaar zijn. De democratische
rechtsstaat valt of staat bij de wijze waarop de overheid de eigen
regels naleeft en rechterlijke uitspraken eerbiedigt.

De gemeente wil inhoudelijk niet reageren op de oorvijg. Zelfs niet met
de dooddoener dat ze heeft gehandeld in het belang van de burgers. In
eerdere gevallen werd daar wel steeds mee geschermd. Denk aan de willens
en wetens illegaal verstrekte bouwvergunningen in Merselo. Gevolg is dat
de VROM-inspectie nu nauwlettend toeziet. Denk ook aan de
rechtvaardiging van het wijzigen een jaar na dato van
gemeenteraadsnotulen om subsidie veilig te stellen voor het
Gouden-Leeuwterrein. Niet dat de notulen niet deugden, maar ze kwamen
niet meer in de kraam te pas.

Wat de gemeente Venray kennelijk niet in de gaten heeft, is dat haar
burgers recht hebben op een betrouwbare lokale overheid.

vrijdag 29 november 2002 
"
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (grootveld {AT} nrc.nl).