www.nettime.org
Nettime mailing list archives

RE: [Nettime-nl] Ultimatum aan president W. Bluff
Ronald van Raaij on Thu, 2 Jan 2003 20:45:02 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

RE: [Nettime-nl] Ultimatum aan president W. Bluff


Heren,

Dit is van beide partijen uit een kwestie van blindheid voor datgene dat
niet in je straatje van pas komt. Ik ben het met paul eens, dat het NIET
voorkomen van iets, niet automatisch betekent dat je medeschuldig bent aan
iets. In het geval van 9-11 was het de duidelijke intentie van de daders om
schade aan te richten, en dat men wellicht (als men beter had geweten)
e.e.a. met tot schade had kunnen beperken doet voor de daad an sich niet
zoveel ter zake. Bovendien zou er dan een andere daad namelijk het (laten)
vermoorden van 4 vliegtuigen vol met onschulidge passagiers voor in de
plaats zijn gekomen. Je kan je zelfs afvragen of dat voor het vervolg veel
verschil zou hebben gemaakt.

Paul maakt echter dezelfde vergissing door maar een gedeelte van het
handveszt te citeren. Er is nog een ander stuk dat zegt:

Artikel 51

Geen enkele bepaling van dit Handvest doet afbreuk aan het inherente recht
tot individuele of collectieve zelfverdediging in geval van een gewapende
aanval tegen een Lid van de Verenigde Naties, totdat de Veiligheidsraad de
noodzakelijke maatregelen ter handhaving van de internationale vrede en
veiligheid heeft genomen. Maatregelen die door de Leden zijn genomen bij de
uitoefening van dit recht tot zelfverdediging dienen onverwijld ter kennis
van de Veiligheidsraad te worden gebracht en tasten op geen enkele wijze de
bevoegdheid en de verantwoordelijkheid van de Veiligheidsraad ingevolge dit
Handvest aan om op enigerlei tijdstip over te gaan tot zulk optreden als hij
nodig acht voor de handhaving of het herstel van de internationale vrede en
veiligheid.


Groet
Ronald


> -----Original Message-----
> From: nettime-nl-admin {AT} nettime.org
> [mailto:nettime-nl-admin {AT} nettime.org]On Behalf Of paulv
> Sent: vrijdag 27 december 2002 17:20
> To: H S
> Cc: nettime-nl {AT} nettime.org; opinie {AT} nrc.nl
> Subject: Re: [Nettime-nl] Ultimatum aan president W. Bluff
>
>
> H S skrew:
> > Hallo Nettime,
> >
> > nu, 16 maanden na 9-11 weet nog steeds bijna niemand waarom de
> Luchtdefensie
> > van de VS op de dag van de kapingen NIET in actie is gekomen.
> > Uren vliegen gekaapte vliegtuigen boven Washington terwijl ze
> op de radar
> > worden gevolgd hetzelfde bij de WTC vliegtuigen.
> > Als er voor deze feiten geen verklaring wordt gegeven, zijn de
> > vervolgacties, Afghanistan, Homeland Security, Iraq  mogelijk
> onwettig, want
> > deze acties zijn gebaseerd op de schuldaanname van OBL etc voor
> de tragische
> > gebeurtenissen op 9-11?
>
> Erg stevige conclusie. Kan ik uitgaande van dezelfde logica die
> je hierboven
> gebruikt ook concluderen dat jij schuldig bent aan massamoord,
> omdat je niet
> naar Rwanda bent gegaan om Hutu's te stoppen?
>
> Je impliceerd namelijk hierboven wel leuk dat de Bush
> administration schuldig
> is aan 9-11, omdat ze niet geprobeerd heeft om de vliegtuigen
> neer te halen.
> Het idee dat ze niet verwachten dat de kapers de vliegtuigen als
> vliegende
> bommen zouden gebruiken is nog niet bij je opgekomen?
>
> Zowieso is trouwens het hele idee dat het wettig is een ander
> land 'preemtive'
> aan te vallen geen zuivere koffie. Zeker niet als dat land aan de
> andere kant
> van de wereld is, en met geen mogelijkheid een directe dreiging kan zijn.
>
> Je hebt echt geen gebrek aan actie aan de kant van de
> Bush-Administration nodig
> om een inval in Afghanistan en mogelijk in Iraq onwettig te vinden.
> http://www.uno.be/handvest03.htm
>
> Artikel 2:
>
> "4. In hun internationale betrekkingen onthouden alle Leden zich
> van bedreiging met of het
> gebruik van geweld tegen de territoriale integriteit of de
> politieke onafhankelijkheid van een
> staat, en van elke andere handelwijze die onverenigbaar is met de
> doelstellingen van de
> Verenigde Naties."
>
> Het ziet ernaaruit dat het oude VN ideaal, namelijk een
> wereldorde bepaald door
> recht in plaats van macht, verder weg is dan ooit.
>
> =paulv
> ______________________________________________________
> * Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
> * toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
> * open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
> * Meer info, archief & anderstalige edities:
> * http://www.nettime.org/.
> * Contact: Menno Grootveld (grootveld {AT} nrc.nl).
>

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (grootveld {AT} nrc.nl).