www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Verkiezingen: partijloos.nl brengt de STEMMENPOOL
paul steenberghe on Fri, 3 Jan 2003 20:51:02 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Verkiezingen: partijloos.nl brengt de STEMMENPOOL


Als bijdrage aan de discussie over democratische verbetering via het internet:

PERSBERICHT
Amsterdam, 3 januari 2003

STEM OP MEERDERE PARTIJEN: partijloos.nl introduceert de stemmenpool

In antwoord op de steeds groter wordende teleurstelling over politieke 
vernieuwing en hierbij grotere wordende verwarring voor de kiezer, 
introduceert partijloos.nl voor de verkiezingen van 22 januari de STEMMENPOOL.

De STEMMENPOOL biedt een oplossing voor de gebrekkige identificatie van de 
hedendaagse kiezers met bestaande politieke partijen. Middels de 
STEMMENPOOL kunnen kiezers nu op meerdere partijen hun stem uitbrengen. 
Door op ingenieuze wijze onze stemmen te laten samen spannen (te poolen) is 
het mogelijk de monopolistische positie van de politieke partijen te 
doorbreken.

HOE WERKT DE STEMMENPOOL
Elke kiezer kan zich aanmelden voor de STEMMENPOOL. Bij aanmelding wordt de 
stem in de pool ingebracht. Hiervoor ontvangt de deelnemer de mogelijkheid 
om tot 100% haar keuze te duiden op verschillende partijen. Bijvoorbeeld 
60% CDA en 40% D66. Of 50% SP en 50% LPF. Deze 100% komt overeen met een stem.

De voorkeuren van alle deelnemers worden de dag voor de verkiezingen bij 
elkaar opgeteld en zal leiden tot een totaal aantal stemmen voor elke 
individuele partij. Hierna wordt de deelnemers gevraagd hun stem uit te 
brengen op een van deze partijen conform deze totaaltelling. Hierbij zal 
worden rekening gehouden met de aangegeven voorkeuren.

Deelnemers kunnen zich aanmelden en hun voorkeuren opgeven via de website 
van partijloos: http://www.partijloos.nl

WAT IS PARTIJLOOS
Partijloos is een samenwerkingsverband van beeldend kunstenaars en 
politicologen, sociologen en bedrijfskundigen.
Partijloos heeft ten doel verandering te realiseren door praktische 
oplossingen te brengen binnen de bestaande structuren. Partijloos richt 
zich in eerste instantie op de grote groep zwevende kiezers, de groep 
kiezers die zich niet direct vertegenwoordigd weet.
Initiatiefnemers van partijloos zijn Paul Steenberghe, Betty Ras en Maurice 
Bedaux.

Partijloos heeft geen politieke voorkeur. Partijloos wenst geen politieke 
macht. Partijloos wil betere representatie. Partijloos is de nieuwste politiek.

MEER INFORMATIE
www.partijloos.nl
kiezer {AT} partijloos.nl
020-422 91 99

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (grootveld {AT} nrc.nl).