www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] FWD: Grote overwinning Jon Johansen in DeCSS zaak]
Patrice Riemens on Wed, 8 Jan 2003 13:03:04 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] FWD: Grote overwinning Jon Johansen in DeCSS zaak]


Oospr. in de hippiesfromhell discussielijst

----- Forwarded message from Sjoera Nas <sjoera {AT} xs4all.nl> -----

Subject: grote overwinning Jon Johansen in DeCSS zaak
From: Sjoera Nas <sjoera {AT} xs4all.nl>
To: discussion {AT} hippiesfromhell.org
Date: Tue, 7 Jan 2003 18:09:21 +0100


Hoi,

In een prachtige ontknoping van de DeCSS-zaak heeft een Noorse 
rechtbank de jonge Jon Johansen vrijgesproken op alle aanklachten van 
de Amerikaanse filmindustrie (de MPA) . Volgens de rechtbank was het 
volstrekt legitiem dat Johansen zijn software verspreidde om iedereen 
in staat te stellen  om oa DVD's af te spelen onder Linux. Verder 
oordelen de rechters dat er geen bewijs is dat Johansen of anderen de 
software voor illegale doeleinden hebben gebruikt. Johansen was pas 16 
toen hij in 1999 van zijn bed werd gelicht door Noorse politie-agenten, 
na een klacht door de MPA.

Zie oa
http://aftenposten.no/english/local/article.jhtml?articleID=466519
http://news.bbc.co.uk/1/hi/technology/2635293.stm

Het vonnis biedt volgens mij goede hoop om een aantal excessen in de 
gloednieuwe Europese Auteursrichtlijn aan te pakken, met name als het 
gaat om het verbod op het omzeilen van 'technische voorzieningen' 
(lees: beveiliging). Het Nederlandse implementatie-voorstel ligt nog 
bij de Tweede Kamer, in heel Europa beginnen betrokkenen zich te 
verzetten en druk uit te oefenen om de richtlijn zo snel mogelijk te 
herzien.

Zie voor meer informatie:
http://eucd.info/contact.en.php (overzicht betrokken organisaties)

Voor een samenvatting van de problemen met het NL wetsvoorstel:
http://www.bof.nl/auteursrecht.html

Groet,
Sjoera


----- End forwarded message -----


Mijn commentaar:

Dit is inderdaad een prachtig *mogelijk* begin van het terugdringen van de
krankzinnige aanspraken van zg eigenaars van zg intellectueel eigendom
(lees big business), alsmede van hun debiele gedragingen (een 16 jarige
strafrechtelijk vervolgen, je moet er maar opkomen). Maar het valt nog te
bezien of het veel indruk zal maken in 'Brussel' alwaar Noorwegen gezien
wordt als 'deviant'`, zo niet anti-Europees. Ook moet de invloed van het
industrie lobby niet onderschat worden waar tegenover er nauwelijks
politieke wil of zelfs benul bestaat bij commissie-leden, ambtenaren en
parlementsleden om dat te keren en fundamentele waarden en vrijheden, of
alleen zelfs maar consumentenrechten te beschermen. Daarom kan niet genoeg
rugbaarheid aan deze uitspraak worden gegeven en op basis ervan actie
gevoerd.

Stand up and fight for your (digital) rights!

cheers vanuit Bristol,
patrice & Diiiino!

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (grootveld {AT} nrc.nl).