www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Theatervoorstelling rond nieuwe media
Anne de Veij on Thu, 9 Jan 2003 14:26:08 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Theatervoorstelling rond nieuwe media


Hallo,
Ik mail jullie dit n.a.v. de suggestie van Eva Groentjes en Elly Ludenhoff van De Balie in Amsterdam.
In Theater Bellevue staat op 18 en 19 januari een theatervoorstelling, genaamd HYPER van Theater Adhoc. Nu is dat niet een reguliere toneel/dans/cabaret of muziekvoorstelling zoals wij dat altijd hebben, maar, zoals zij dat zelf zeggen: "wij gedragen ons bij voorkeur als een soort onderzoeksinsitituut dat zijn bevindingen publiekelijk presenteert in de vorm van theaterdocumentaires die steevast als ondertitel 'investigative theatre' voeren."
 
In de voorstelling HYPER doen 2 theatrale wetenschappers (Jan van den Berg en Rien Stegman) verslag van een ontdekkingsreis waarin zij op zoek gaan naar de humor en tragiek van volledigheid, van grote instituten; een drietal databanken (Mundaneum, het WWW-consortium te Boston en DeCODE Genetics) en hun initiatiefnemers, un idealen en dilemma's, wensdromen en nachtmerries, eureka's en blinde vlekken. De voorstelling is ook gebaseerd op een dialoog van Stefan Themerson (special branch, overlevingsadviezen voor het computertijdperk), teksten van computergrootheden als Irving John Good en Rodney Brooks en het gaat ook over hyperintelligente machines, Robotvoetbal en Supercomputer.
Kortom, het leek mij bijzonder geschikt voor jullie nieuwsbrief en/of site. Wellicht kunnen jullie mij helpen deze voorstelling bekend te maken onder de geinteresseerden. Ik stuur je een brief mee, met alle informatie. 
 
Alvast mijn hartelijke dank,
met vriendelijke groet,
anne de veij
 
Theatercombinatie Bellevue/Nieuwe de la Mar
Anne de Veij
Pr & Marketing
(doorkiesnummer: 020-5305311)
 
RESERVEER NU UW KAARTEN VIA WWW.THEATERBELLEVUE.NL
 

Attachment: hyper voor nettime.doc
Description: MS-Word document