www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] [houjebek] psychogeografisch achtervolgen in HC
Evelien van Dongen on Mon, 20 Jan 2003 15:18:01 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] [houjebek] psychogeografisch achtervolgen in HC


weer een van die psychogeografische experimenten, maar
dit keer zonder generative shit:

http://www.socialfiction.org/psychogeography/massa.html

je bent bij deze uitgenodigd.
---

DE PSYCHOGEOGRAFIE VAN DE MENSENZEE

ZATERDAG 25 JANUARI 2003
Verzamel op het ontmoetingspunt op Utrecht CS om 16.30


Een van de definities van psychogeografie zou kunnen
zijn dat het zich richt op de vraag op welke wijze de
vormgeving van ruimtes (architectuur) of gebieden
(planologie) temperamenten, humeuren & gedrag
beďnvloed of zelfs manipuleert.
Een andere mogelijke definitie is dat psychogeografie
controleert of het beeld dat we van een plek hebben
klopt door deze te verkennen op manieren die afwijken
van het normale gebruik van ruimtes. Bijvoorbeeld door
algoritmische wandelingen.

Het experiment dat Social Fiction op 25 januari 2003
in haar thuisstad Utrecht zal ondernemen combineert
beide uitgangspunten in een poging in kaart te brengen
hoe de aan- & afwezigheid van grote hoeveelheden
mensen de onmidellijke waardering (of de 'sfeer') van
een plek doet veranderen.

Sinds het begin van de jaren '70 is Utrecht gezegend
met een corridor tussen het Centraal station & de oude
binnenstad genaamd Hoog Catharijne. Voor de meeste
mensen is HC niet meer dan een hindernis, een benauwde
sleuf vol winkelketens & mensen, die zo snel mogelijk
gepasseerd dient te worden. In werkelijk is HC een
enorm complex dat buiten het drukke pad talloze
niveaus, zijgangen, passages & trappenhuizen kent die
zelfs op drukke momenten nagenoeg leeg zijn & waarvan
het bestaan hooguit vagelijk bekend is.

HC heeft naast de drukte nog een andere reputatie,
namelijk die van onveiligheid buiten kantoortijden,
als grote groepen verslaafden & daklozen zich er voor
de nacht verschansen. Hoewel het Neude of 't Wed
feitelijk gezien onveiliger zijn dan HC heeft de
laatste de reputatie.
Er zijn weinig openbare ruimtes die zoveel angst &
pleinvrees oproepen als HC bij nacht, een
psychogeografische kwaliteit die uitgebuit kan worden.

Met een klein experiment waarin de deelnemers gevraagd
wordt door steeds willekeurige personen uit te kiezen
& deze zo onopvallend mogelijk door HC te volgen zal
bekeken worden hoe mensen zich gedragen, welke weg ze
afleggen, wat hun weg lijkt te bepalen door als een
forensisch expert niet te flaneren tussen de massa
maar door te infiltreren in de massa.
Door het experiment aan het eind van de middag te doen
is het mogelijk binnen kort tijdsbestek zowel een
bijzonder druk als een leeg HC te ervaren.

De deelnemers die daar behoefte toe voelen zijn
uitgenodigd Elias Canetti's observatie uit te proberen
dat 'dronkenschap ons in staat stelt mensenmassa's te
observeren zoals deze zich aan het individu voordoet',
door tijdens & op voorhand van het experiment sterke
drank tot zich te nemen. De rest is uitgenodigd na
afloop het glas te heffen met de kale anarchisten,
bier drinkend uit plastic glazen / Heineken niet te
zuipen / van Social Fiction in een caf╚ dat Belgi╬
heet.=====
http://www.socialfiction.org   |
http://www.socialfiction.org/psychogeography

Don't be fooled by the rocks that we got, we are still socialfiction.org
from the block.

__________________________________________________
Do you Yahoo!?
Yahoo! Mail Plus - Powerful. Affordable. Sign up now.
http://mailplus.yahoo.com

To unsubscribe from this group, send an email to:
houjebek-unsubscribe {AT} egroups.comYour use of Yahoo! Groups is subject to http://docs.yahoo.com/info/terms/


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (grootveld {AT} nrc.nl).