www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] V2/DEAF: Subject: WOSEMA - Workshops/Seminars/Masterclasses
Marjolein Berger on Fri, 31 Jan 2003 16:42:01 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] V2/DEAF: Subject: WOSEMA - Workshops/Seminars/Masterclasses


Woensdag 26 februari tot en met vrijdag 7 maart 2003
Locaties: V2_groundfloor, Eendrachtsstraat 10, Rotterdam
Calypso, Mauritsweg 5, Rotterdam
Pakhuis Las Palmas, Wilhelminakade 66-68 (Kop van Zuid), Rotterdam
Goethe-Institut, Westersingel 9, Rotterdam

Het WOSEMA-progamma is onderdeel van het Dutch Electronic Art 
Festival  ‘DEAF03 Data Knitting’, georganiseerd door V2_, Instituut voor de 
Instabiele Media. (25 februari - 9 maart 2003 in Rotterdam). Het programma 
omvat de volgende onderdelen:

Seminar ‘Copy the Rights!’
26 februari, 11:00  17:00 uur, Calypso.
Entree € 25,- Korting (student, cjp, RotterdamPas, 65+) € 20,-.

Copy the Rights! is een seminar over auteursrecht. Het programma gaat in op 
verschillende auteursrechtelijke aspecten van het ontsluiten van archieven 
en databases, het archiveren van verschillende digitale cultuuruitingen en 
bij het (on-line)presenteren van archiefcollecties en databases. Tijdens 
een aantal lezingen en via hands-onpresentaties worden verschillende 
voorbeelden van 'good practice' gedemonstreerd. Nederlandse en 
internationale archieven, culturele instellingen en 
auteursrecht-initiatieven stellen hierbij hun activiteiten aan het publiek 
voor. Verder zal een aantal belangrijke recente internationale initiatieven 
voorgesteld worden die alternatieve oplossingen bieden voor het 
traditionele auteursrecht, via nieuwe licenties, open-access- en 
open-contentmodellen. Hoe nuttig en haalbaar zijn deze alternatieven?

Moderator: Paul Rutten, hoofd van de afdeling Informatie en Communicatie 
van TNO Strategie en Beleid.
De voertaal van het seminar is Engels.


Media-academiedag
27 februari, 11:00  18:00 uur, Pakhuis Las Palmas, in de Arena (1e verdieping).
Entree € 10,- Korting (student, cjp, RotterdamPas, 65+) € 8,-.

Steeds meer academies en universiteiten bieden opleidingen aan op het 
gebied van mediakunst, mediadesign en mediatheorie. Daarbij worden 
experimentele onderwijsmodellen beproefd en wordt ingespeeld op 
veranderingen in de sociale, economische en culturele sector waarin 
communicatiemedia een belangrijke rol spelen. Onderwijsinstellingen uit 
binnen- en buitenland presenteren zich met innovatieve programma’s en 
zetten hun uitgangspunten en onderwijsmodel uiteen. Studenten tonen hun 
projecten en aansluitend vindt een debat plaats, waarin kunsteducatie en 
actuele ontwikkelingen op het gebied van de informatie- en 
kennissamenleving kritisch onder de loep genomen worden.

Uitgenodigde academies zijn:
School of Communication and the Arts, Malmö (S),
Bauhausuniversität Weimar (D),
Intermedia Dept., Hungarian Academy of Fine Arts, Budapest (H),
Interaction Design Institute, Ivrea (I),
Hochschule für Gestaltung und Kunst, Zürich (CH),
Piet Zwart Institute, Willem de Kooning Academy, Rotterdam (NL)

Het programma wordt voorgezeten en gemodereerd door Geert Lovink (NL)


Workshops

Tijdens DEAF03 vindt een een aantal workshops plaats die zich richten op 
het overdragen van kennis en ervaring en die (inter)nationale 
samenwerkingsverbanden stimuleren. De workshops gaan in op de thematiek van 
DEAF03 en er zullen verschillende aspecten van informatieontwerp, 
informatieontsluiting, datavisualisering, copyrightvraagstukken en 
open-source-softwareontwikkelingen aan de orde komen. De workshops zijn 
bedoeld voor kunstenaars, makers en ontwikkelaars uit verschillende 
segmenten van de culturele sector en vertegenwoordigers uit de wetenschap.


Workshop ‘Media Knitting’, in samenwerking met Exstream, een ‘European 
Culture 2000’-programma.
Een praktijkworkshop van drie dagen. De selectie van deelnemers is reeds 
voltooid.
26 - 28 februari, 12:00 - 22:00 uur, V2_ groundfloor.
Workshop presentatie: 28 februari, 20:00 - 22:00 uur, V2_ groundfloor
Gratis entree, reserveren via ticketline

Uit samenwerkingsverbanden tussen software-ontwikkelaars en kunstenaars uit 
diverse disciplines binnen de mediakunst komen vaak media-mengvormen of 
nieuwe mediaformats voort. Media Knitting is een driedaagse 
praktijkworkshop waarin kunstenaars, technici en software-ontwerpers 
diverse mediaformats en applicaties aan elkaar proberen te breien tot live 
of realtime interactieve performances. Tot het mediagereedschap dat in 
Media Knitting zal worden gebruikt, behoren video, streaming media, audio 
en programma’s voor 3d-ontwerp. Dertig deelnemers zullen met behulp van 
software en menselijke interactie proberen elkaars werkveld te ontdekken en 
aan elkaar te koppelen. Samen met de leiders van de workshop wordt er 
gewerkt aan het tot stand brengen van een performance of media-jamsessie. 
Het eindresultaat wordt gepresenteerd tijdens een informeel mediaconcert 
dat voor het publiek toegankelijk is.


Presentaties ‘Knitted Europe’, een ‘European Culture 2000’- programma
27 februari, 13:00 - 18:00 uur, Goethe-Institut.
Gratis entree, reserveren via ticketline

‘Knitted Europe’ presenteert een reeks ‘best-practice’-projecten die deel 
uitmaken van Europese subsidieprogramma’s als ‘Culture 2000’ en het 
‘Information Society Technologies Program (I.S.T.)’, die de samenwerking 
tussen kunst- en cultuurinstellingen in Europa stimuleren. Deze consortia 
zullen projecten laten zien die thans in uitvoering zijn, dan wel 
recentelijk zijn afgerond, en hun ervaringen delen met het publiek. Deze 
projecten zijn ‘Realtime en Presence’, ‘MIR ­ Microgravity 
Interdisciplinary Research’, ‘Code Zebra’, ‘Virtual Media Centre’, 
‘Exstream’, ‘Worldinfo.com’,’ Playing Field’, ‘Interfacing Realities’ en 
‘Worldinfo.com’.
Een vertegenwoordiger van de Europese Commissie zal deze programma’s nader 
toelichten, waarna een viertal instellingen hun projecten presenteren en de 
resultaten voorleggen aan het publiek. Nederlandse vertegenwoordigers van 
de programma’s zullen nader ingaan op de mogelijkheden voor Europese 
samenwerking in de toekomst. ‘Knitted Europe’ wordt ondersteund door het 
Goethe-Institut.


Workshop ‘Data Perception’
1 Maart, 13:00 - 17:00 uur, V2_ groundfloor.
Entree € 15,-.

Wanneer we ons begeven in digitale omgevingen, wordt steeds meer duidelijk 
dat data geen neutrale entiteit vormen: informatiedeeltjes verkrijgen hun 
betekenis door contextualisatie en visualisatie. De dynamiek van de 
constant veranderende digitale context heeft een enorme impact op onze 
beleving. Hoe kunnen we deze constant veranderende dataomgevingen beheersen 
en hoe kunnen we de verschillende nieuwe kwaliteiten samenvoegen tot één 
enkelvoudige ervaring? Kunstenaars kunnen binnen deze problematiek een 
cruciale rol vervullen door de verschillende aspecten kritisch te bekijken, 
bestaande paradigma's te herijken en te zoeken naar nieuwe manieren om data 
te representeren en te lezen.
De workshop ‘Data Perception’ probeert vat te krijgen op zaken als 
multidimensionale omgevingen, statische en dynamische informatie, bekende 
geometrieën of abstracte topologieën, het in kaart brengen van dataruimten 
of het toekennen van metadata. ‘Data Perception’ brengt verschillende 
mensen samen die onder meer ingaan op de oplossingen die zij gevonden 
hebben voor problemen rondom datavisualisatie en ­perceptie: Julie Tolmie 
(CDN), Ben Schouten (NL), Zoltán Szegedy-Maszák en Márton Fernezelyi (H), 
Sheelagh Carpendale (CDN) en Brigit Lichtenegger (NL).


Presentaties/debat ‘Data Quilting: XX Patterns in Media Practice en Theory 
Salon-like event’.
2 Maart, 14:00 - 17:00 uur, V2_ groundfloor.
Entree € 8,-.

‘Data Quilting’ richt zich op genderaspecten binnen interdisciplinaire 
samenwerkingsverbanden en technologische netwerken. Vóór Amerikaanse 
vrouwen in 1920 stemrecht kregen en zich in het openbaar konden en mochten 
uiten, maakten ze vaak samen een ‘quilt’, een sprei die letterlijk een 
lappendeken was van politieke, sociale en emotionele standpunten. Vandaag 
de dag vormen quilts nog steeds palimpsesten van betekenissen die getuigen 
van hun makers en de tijd waarin zij leefden. Je zou kunnen zeggen dat een 
quilt een weefsel van kennis is: stukjes data die op een bepaalde manier 
aan elkaar zijn gestikt en zo een samenhangend geheel vormen. ‘Data 
Quilting’ houdt zich bezig met de tussengebieden waar de informatieruimte 
steekjes laat vallen, waar gezamenlijk wordt getracht om vaardigheden en 
kennis met elkaar te verweven. ‘Data Quilting’ wil onderzoeken welke 
strategieën vrouwen die in de nieuwe media werken, toepassen om 
samenwerking te bevorderen en interdisciplinaire praktijken aan te 
moedigen. De aandacht zal voornamelijk uitgaan naar het herkennen, testen, 
in kaart brengen en uitwisselen van patronen.

Moderator: Nat Muller (NL). Gasten onder andere: Michelle Teran (CDN), Nina 
Czegledy (CDN), Sara Diamond (CDN), Sharon Daniel (USA), Susan Kozel 
(CDN/GB), Thecla Schiphorst (CDN), Kristina Anderson (DK/GB) en Anke Bangma 
(NL).


Masterclass ‘Collaborative Culture’, een ‘European Culture 2000’-programma
Masterclass uit een reeks van vier onder de noemer ‘Interfacing Realities’.
3 - 7 Maart, 11:00 - 18:00 uur, V2_ groundfloor.
Entree € 200,- Korting voor studenten € 100,-
Meer informatie via: www.v2.nl/Projects/interfacing_realities

Interdisciplinariteit speelt in de hedendaagse kunstpraktijk een rol op 
verschillende niveaus: op het niveau van het medium zelf (geluid, beeld, 
tekst, aanraking en gebaar) en op het niveau van verschillende disciplines 
(wetenschap, technologie, de kunsten en theorie). In de masterclass 
‘Collaborative Culture’ worden beide niveaus in hun onderlinge samenhang 
geanalyseerd en in relatie tot de zich ontwikkelende esthetiek binnen de 
cultuur van on-linegemeenschappen. Sher Doruff, een digitale kunstenaar, 
zal tien deelnemers begeleiden. Deze masterclass is er een uit een reeks 
van vier die onder de noemer ‘Interfacing Realities’ ingaan op nieuwe 
ideeën over informatiebeheer in het algemeen en op het gebruiken en creëren 
van databases en archieven in de hedendaagse kunstpraktijk in het bijzonder.
‘Interfacing Realities’ is een project binnen het Europese 
subsidieprogramma Cultuur 2000 en wordt op initiatief van V2_ verwezenlijkt 
in samenwerking met EncArt. EncArt (European Network for Cyber Arts) is een 
op de lange termijn gericht samenwerkingsverband tussen het ZKM in 
Karlsruhe (D), Ars Electronica in Linz (A), C3 in Boedapest (H) en V2_ in 
Rotterdam (NL), dat in 1997 van start is gegaan.

Meer informatie op ‘DEAF03 Online’: http://deaf.v2.nl
‘DEAF03 On line’ biedt de mogelijkheid om de verschillende programma’s on 
line te volgen en aan verscheidene festivalactiviteiten deel te nemen.

Voor informatie over educatieve programma’s en/of rondleidingen met gids 
tijdens ‘DEAF03’ kunt u contact opnemen met Valentijn Webbers, 
valentijn {AT} v2.nl of 010 750 15 18.

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (grootveld {AT} nrc.nl).