www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] XS4All Perikelen met Inkasso-Unie
Vortex Engineering on Wed, 5 Mar 2003 22:03:04 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] XS4All Perikelen met Inkasso-Unie


Ik heb enige berichten gelezen van ontevreden klanten van XS4ALL en hun
relatie met Inkasso-Unie.

Ik weet niet hoe ik op die berichten kon reageren, zo ik richt mijn verhaal
aan u:

Al haast een jaar lang wordt ik door XS4ALL gefactureerd voor een Basic
Website dienstverlening 
met een referentie van een niet-bestaande Loginnaam en een niet-bestaand
Relatienummer.
De rekeningen lopen van juli 2002 t/m maart 2003 en er is ruim EUR 350 als
zogenaamde achterstand
geboekt. Ik krijg regelmatig aanmaningen van XS4ALL en dreigementen dat een
incassobureau ingeschakeld zal worden.

Op 26 februari 2003 kreeg in een aanmaning van Inkasso-Unie voor de betaling
van 1 factuur van oktober 2002 !!!!
voor een bedrag van EUR 49,69  Inclusief EUR 12,50 Administratiekosten....
Het basis bedrag is dus EUR 31,25 voor de maandelijkse
fantoom dienstverlening en de EUR 12,50 is dus een incassoheffing van 40 %
terwijl de (wettelijke c.q normale) incassokosten
15 % bedragen. 

Maar ja, dat incassobedrijven nagenoeg crimineel bezig zijn weten de meeste
mensen misschien niet maar wat mij overkomt is
om je dood te lachen: de rekeningen van juli 2002 worden niet gevorderd maar
1 van oktober wel. 
Er staat dus EUR 350 uit als zogenaamde achterstand. Waarom de rekeningen
van juli t/m september niet gevorderd worden is een raadsel...
wel ook weer niet.  Bij  XS4ALL blijkt het inderdaad een zootje te zijn. Dat
is wel duidelijk als je de andere verhalen hoort.

Nu ben ik enerzijds met een poging bezig om XS4ALL het duidelijk te maken
dat ze aan het verkeerde adres zijn(XS4ALL technische afdeling
heb ik geen mot mee en daar weten ze niets van de zogenaamde
dienstverlening). XS4ALL Incasso blijkt inderdaad een en het zelfde te zijn
als Inkasso-Unie, ten minste daar lijkt het sterk op: als ik het verkeerd
heb eet ik mijn schoen op.

Ik heb ook geen terugkoppeling van XS4ALL Incasso ontvangen op mijn vele
communicaties om het probleem op te helderen. 
Ze hebben het totaal verknald met die idiote fantoom facturen welke voor
geen meter kloppen.

Mijn advies voor afhandelen van Incasso-dreigementen is als volgt:

1	Bepaal voor je zelf of de facturering c.q. vordering van het
Incassobureau juist is of niet. Ik bedoel hier niet kleine akkefietjes die
niet kloppen
maar of de vordering wezenlijk onterecht is of niet. Als je wel geld
verschuldigd bent betaal die schuld dan ook en probeer niet met akkefietjes
onder
een betaling uit te komen;

2	Betaal altijd aan de originele schuldeiser en niet aan het
Incassobureau zelf. Dit is belangrijk!
Er bestaat geen contractuele verbintenis tussen het Incassobureau en de
persoon waar ze geld van vorderen. 
Het Incassobureau werkt slechts in opdracht van de originele schuldeiser en
heeft geen enkele macht om een betaling af te dwingen.
Van rechtswege mogen incasso-kosten voor legitieme schulden niet willekeurig
bepaald worden maar kunnen alleen door een rechter
uitgesproken worden. Betaal dus alleen je schuld aan de originele
schuldeiser als je werkelijk schuld hebt. De opgelden voor het
Incassobureau zijn louter voor de rekening van de Opdrachtgever aan het
Incassobureau: Betaal deze niet want het Incassobureau
heeft geen recht om hun afspraken met de Opdrachtgever op de schuldenaar te
verhalen. Dat kan alleen indien ze werkelijk grond hebben
voor een rechtzaak en dan is het nog de vraag of hun eis voor vergoeding
niet zeer onterecht is.

Bedenk dit: Geen enkel Incassobureau gaat naar de rechter om hun vergoeding
van EUR 12,50 op te eisen als je bijvoorbeeld de originele schuld van 
EUR 30 of zo betaald heb.

3	Indien er ook maar enige feiten zijn welke aantonen dat de vordering
niet klopt ga vooral niet in discussie met het Incassobureau maar
communiceer alleen met de originele schuldeiser en probeer de zaak op te
lossen door de feiten aan te kaarten die fout zijn. 
Ter verduidelijking schrijf je een brief aan het Incassobureau dat het
Incassobureau geen enkele contractuele verbintenis met jou heeft en dat 
je dus met hen niets over de zaak zal mededelen en dat je verder van hen
geen berichten wilt ontvangen: maak het duidelijk dat je de zaak alleen 
met de opdrachtgever afhandelt. Vertel ze ronduit dat als ze dwars gaan
liggen ze gewoon hun tijd verknoeien en dat je met genoegen hen in de
rechtzaal
zal weerzien.

Het bovenstaande heeft het volgende effect:

A)  De Opdrachtgever is niet van u af en moet nog steeds tijd en moeite er
in steken doen om uw zaken te behartigen en uw (deel)betalingen te
verwerken.
Dit resulteert in het feit dat ze aan het Incassobureau niets hebben en dat
deze het zaakje niet voor elkaar krijgt. Ze krijgen de boodschap dat het
werk dat door
het incassobureau gedaan moest worden niets oplevert en dat ze het alsnog
zelf moeten doen. Dit geeft hen motivatie om tot een schikking te komen:
ze zien niets in een maanden lange discussie als ze merken dat je hun spel
niet speelt.

B) Het vereist dat je je een beetje in de vordering verdiept en je dus
haarfijn kan bewijzen waar de fout zit. Zodra je dit zelf in de hand hebt
dan zal een rechter
je niet voor kosten veroordelen als je de werkelijke schuld  betaald heb.

C) De Opdrachtgever dient de kosten van de Incasso te
betalen(ondernemersrisico), tenzij een wanbetaler willens en wetens een
echte schuld niet betaald heeft
indien hij dat wel kon doen.

D) De rechter zal in geval van onduidelijkheden betreffende een schuld niet
een betaling opleggen als de schuld niet bewezen kan worden, en indien het
conflict
niet louter een achterstallige betaling betreft sta je sterk in de schoenen
indien de onduidelijkheid ontstaan is door de schuldeiser. In dit soort
gevallen zal een
schuldeiser het meestal niet op een rechtszaak laten aankomen en een
Incassobureau inschakelen om de zaak met dreigementen op te lossen in de
hoop
dat de onwetende burger er in trapt....veel mensen denken ten onrechte dat
een incassobureau op enige wijze de rechtelijke macht vertegenwoordigt en
daardoor
veronderstellen ze dat als het zover komt ze geen kant meer uitkunnen, en
dan betalen ze vaak wel, zelfs als dat niet nodig is(om van het gedoe af te
zijn). Men veronderstelt maar al te snel dat een Incassobureau en een
Deurwaarder op gelijke voet staan. Niets is minder waar: een Incassobureau
werk in opdracht van de schuldeiser onder een normale zakelijke overeenkomst
voor dienstverlening net als de loodgieter. Een Deurwaarder vertegenwoordigt
de rechtelijk macht 
voor uitvoering van een vonnis of voor uitvoering van wettelijke geregelde
zaken die niet eerst door een rechter beoordeeld hoeven te worden.

Aan mijn uitspraken kunnen geen rechten ontleend worden


Conrad Winkelman
<<attachment: winmail.dat>>