www.nettime.org
Nettime mailing list archives

Re: [Nettime-nl] de poppetjes en het kwaad
H S on Mon, 17 Mar 2003 23:12:01 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] de poppetjes en het kwaad


Mischien kunnen we ze dan droogleggen wanneer de VS met een oorlog beginnen>
gewoon geld terugvragen wat ze geleend hebben, dan gaan ze vanzelf failliet
(met hulp van de VN natuurlijk!)

----- Original Message -----
From: "Ron Peperkamp" <ron {AT} peperkamp.nl>
To: "WWW-nettime" <nettime-nl {AT} nettime.org>
Sent: Monday, March 17, 2003 4:27 PM
Subject: [Nettime-nl] de poppetjes en het kwaad


>
> Angst is slechte raadgever. Dat devies houdt ik mijzelf altijd graag voor.
> Nu het mij op de vooravond van de grote wereldbrand behoorlijk dun door de
> broek begint te lopen, zou het daarom misschien verstandiger zijn als ik
mij
> aansloot bij diegenen die rustig wachten op de dingen die komen gaan. Je
> vooral niet gek laten maken enzo.
> Lange tijd leek mij dat ook een passend antwoord op het hysterische gedoe
> rond die oorlog op Irak. Het hele idee was immers te absurd voor woorden:
> een volkomen illegale oorlog, het impliciete opblazen van de
internationale
> rechtsorde samen met het instituut dat deze bewaakt (VN), een radicale
> opschorting van bestaande bondgenootschappen (NATO) en machtsverhoudingen
> (Veiligheidsraad), een economische catastrofe (piek in olieprijs tijdens
> recessie), ontwrichting van strategische (N. Korea) en diplomatieke (EU,
> China) verhoudingen, en een ongekende morele schade die nog jarenlang zal
> doorwerken. Het leek mij allemaal wat onwaarschijnlijk veel van het goede.
>
> Inderdaad is dit ook allemaal te veel voor een onbezonnen plannetje van
een
> wat wereldvreemde president. Hier is dan ook meer aan de hand - veel meer.
>
> Vergeet even die eendimensionale verklaringen over onafgemaakte
karweitjes,
> vaders die gewroken moeten worden, onontgonnen olievelden,
> afleidingsmanoeuvres, religieuze bezielingen of neoconservatieve
> samenzweringen. Al deze motieven zullen zeker meespelen - want ook in de
> hoge politiek (of juist daar) blijft alles uiteindelijk mensenwerk. Maar
> zelfs als al deze motieven bij elkaar worden opgeteld, levert dat geen
> afdoende verklaring op voor wat door ieder redelijk denkend mens alleen
maar
> als een overduidelijk 'domme' stap kan worden gekwalificeerd. Zelfs niet
als
> je de hele mix op smaak brengt met wat doorgaans toch de meest voor de
hand
> liggende redenen voor oorlog zijn: halsstarrigheid, onbegrip en ijdelheid.
> En zelfs het aloude uit de hand lopen van omstandigheden is weinig
> overtuigend. Daarvoor zit er gewoon te veel sturing in het proces. Alle
> ontsnappingsclausules en correctiemiddelen zijn te makkelijk genegeerd,
dan
> wel te gretig terzijde geschoven. En dat is verdacht.
>
> Het almaar raadselachtiger gedrag van Tony Blair en Colin Powell had
> natuurlijk een waarschuwing moeten zijn: hier is een proces gaande dat
toch
> tamelijk redelijke en verstandige mensen gewoon verteert. Hier worden
mensen
> van binnenuit aangevreten - niet door een geheimzinnig oorlogsvirus of een
> collectieve geestverduistering, maar door het verbijsterende besef
onderdeel
> te zijn van de onafwendbaarheid der dingen. Daarom zien wij deze
> intelligente mannen in volkomen oprechtheid de meest flagrante onzin
> delibereren. Terwijl zij worden meegesleurd in de stroomversnelling van de
> geschiedenis, is het absolute geloof in een motief - hoe onzinnig of
> vergezocht dan ook - de laatste strohalm waaraan hun vrije wil zich
> krampachtig blijft vastklampen. Veel interessanter dan de vraag hoe
mijnheer
> de president nog zacht kan slapen, is daarom de vraag waar Colin Powell
> tegenwoordig nog van droomt. Niet meer van een 'benevolent presidency' die
> hij tot zeer recent met 90% van de stemmen leek te kunnen gaan bekleden -
> zoveel is wel zeker. En wat Tony Blair 's nachts allemaal meemaakt, dat
gaat
> natuurlijk ieders voorstellingsvermogen te boven.
>
>
> Wat is er dan in hemelsnaam aan de hand?
> Hier op Nettime was laatst een interessante beschouwing van Ed Hollants te
> lezen. Terecht waarschuwde hij voor een te grote fixatie op de oorlog
zelf -
> ten koste van een beschouwing van de achterliggende mechanismen. Naar mijn
> smaak schoof  hij de 'geopolitieke en strategische overwegingen' echter
iets
> te makkelijk terzijde. Hollants ziet deze overwegingen als onderdeel van
een
> 'logica die gebaseerd is op de machtspolitiek van staten en
multinationals'
> en deze logica acht hij te beperkt (ik vat maar even losjes samen).
Volgens
> welke logica deze ongewilde oorlog dan wel verklaard dient te worden,
blijft
> echter onduidelijk. Met zijn vage verwijzing naar nieuwe lokale netwerken
en
> andere sociale verbanden, leunt Hollants in ieder geval behoorlijk zwaar
op
> het modieuze soort van speculatieve sociologie waarmee de anti- of
> anders-globalistische beweging zo jammerlijk placht te dwepen. Als
> verklaring is deze dan ook hoogst onbevredigend.
> Nee, ik vrees dat het antwoord op de vraag welk mechanisme deze oorlog
> aanstuurt, veel prozaÔscher is. De voorganger van Bush begreep al ver voor
> zijn verkiezing waar de werkelijke krachten liggen: 'it's the economy
> stupid!'. En in dit geval draait het allemaal om de monetaire economie.
>
> In een notendop:
> De economie in de VS is een consumenten gerichte economie. In
tegenstelling
> tot consumptie-georiŽnteerde economieŽn elders, is deze echter totaal
> ongevoelig voor inflatie. Dat komt omdat de Amerikaanse economie in de
vorm
> van haar munt over oneindige reserves beschikt. De dollar als monetaire
> standaard van de wereldeconomie zorgt ervoor dat de VS permanent 'op de
pof'
> kunnen leven. Een begrotingstekort waarmee ieder ander land eigenlijk
meteen
> failliet zou zijn, heeft daarom ook nagenoeg geen gevolgen voor de
> Amerikaanse economie. Die economie zelf is de laatste jaren behoorlijk aan
> het veranderen: de lokale consumptie neemt toe terwijl de productie steeds
> meer naar AziŽ verschuift. De handelsbalans is dan ook verre van gezond.
> Maar zolang er kapitaal (in de vorm van Dollars) blijft toestromen, gaat
> alles redelijk goed. Houdt die stroom op, dan stort het hele bouwwerk
echter
> in elkaar.
>
> De ineenstortende Twin-Towers moeten welhaast onbewust het beeld van een
> imploderende economie hebben opgeroepen. Wij schrijven september 2001:
Irak
> heeft 10 maanden daarvoor besloten de olie van het olie-voor-voedsel
> programma voortaan in Euro's af te rekenen. Rond dezelfde tijd overweegt
ook
> Iran - die immers meer met Europa dan met de VS handelt - over te stappen
> van Dollars naar Euro's. Vanwege de lage koers van de Euro, stelt Iran dit
> echter uit. Enkele maanden later besluit Saddam om ook de gereserveerde 10
> miljard dollar van het olie-voor-voedsel programma om te zetten naar
Euro's.
> Economisch gezien niet erg slim want de Euro heeft op dat moment zijn
> dieptepunt bereikt. Vanaf die tijd begint de Euro echter flink te stijgen
om
> begin dit jaar de dollar zelfs te passeren. Opnieuw klinken er stemmen in
> Teheran om over te stappen naar de Euro. Tegelijk vragen
fundamentalistische
> Saoedi's zich steeds luider af waarom hun corrupte leiders zich met een
> 'vijandelijke' munt laten betalen. De teneur is duidelijk: de
belangrijkste
> OPEC landen dreigen af te stappen van de Dollar ten gunste van de Euro.
>
> Dit is natuurlijk een regelrechte nachtmerrie voor de Federal Reserve: de
> Amerikaanse economie kan zo'n radicale monetaire omslag nooit opvangen.
Hier
> doemt een armageddon voor de enig overgebleven supermacht.
>
> En dat is precies wat wij hier zien: een supermacht in doodsangst. En dat
> angst een slechte raadgever is, moge duidelijk zijn. Dat die angst ook
veel
> groter is dan de individuele personen die haar uitdragen, is wat mij
> persoonlijk de meeste angst inboezemt. Maar ja: het kwaad heeft vele
> gezichten. Take your pick...
>
>
>
> ******************************************
>   Ron Peperkamp
>   ron {AT} peperkamp.nl
>
>   http://www.hogerhand.nl
>   "This time it's personal..."
>
> ******************************************
>
> ______________________________________________________
> * Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
> * toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
> * open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
> * Meer info, archief & anderstalige edities:
> * http://www.nettime.org/.
> * Contact: Menno Grootveld (grootveld {AT} nrc.nl).
>

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (grootveld {AT} nrc.nl).