www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] [ZEROGLAB] - Hoorzitting Kunst- en Cultuursector Rotterdam
Károly Tóth on Tue, 18 Mar 2003 01:11:01 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] [ZEROGLAB] - Hoorzitting Kunst- en Cultuursector Rotterdam


ZEROGLAB - LEK 
Hoorzitting Kunst- en Cultuursector Rotterdam
_________________________________________________
17 maart 2003	

Persuitnodiging
Hoorzitting Kunst- en Cultuursector


De raadscommissie Cultuur en Sport van de gemeente Rotterdam houdt op
donderdag 27 maart een hoorzitting over het rapport van Droom naar
Werkelijkheid. In dit rapport wordt een nieuw besturingsconcept voor de
kunst- en cultuursector geschetst.

Doel van de hoorzitting is tweeledig. Enerzijds wil de raadscommissie
informatie verzamelen om zich een gefundeerd oordeel te kunnen vormen over
het rapport. Tevens wil de commissie zich een beeld vormen van de
kunstsector om de accenten voor  het cultuurbeleid in de komende jaren te
bepalen en zo de basis te leggen voor een kaderstellend debat in de Raad.
Dit debat moet dienen als aanzet voor het cultuurplan 2005-2008.

Voor de hoorzitting zijn vertegenwoordigers uit de kunst- en cultuursector
uitgenodigd. De raadscommissie nodigt ook andere belanghebbenden die denken
een bijdrage te kunnen leveren aan de hoorzitting uit zich voor 21 maart per
e-mail te melden bij de griffie van de commissie,
h.blokzijl {AT} griffie.rotterdam.nl

De hoorzitting wordt gehouden in kamer 7 van het stadhuis en begint om 10.00
uur.			
Voor meer informatie: mevr. Helma Blokzijl
Communicatie Bestuursdienst stadhuis Rotterdam
tel. 010  - 417 9351 

Dit persbericht is ook te raadplegen via de Internetsite van het Stadhuis
Rotterdam,
www.stadhuis.rotterdam.nl 

__________________________________________
zeroglab is an independent art-lab,
based in Rotterdam  The Netherlands.
It is run by Károly Tóth visual artist
and Veronika László ICT manager.
The lab is in an evolving process of 
exchange with initiatives of 
individuals and institutions,
based on mutual sympathy.
__________________________________________
Károly Tóth
karoly.toth {AT} xs4all.nl
www.xs4all.nl/~are

__________________________________________

<<attachment: winmail.dat>>