www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] zondag 23 maart om 2 uur debat over 'Kunst en Engagement' i
SMART Project Space on Tue, 18 Mar 2003 18:04:01 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] zondag 23 maart om 2 uur debat over 'Kunst en Engagement' in SMART Project Space


 
 
SMART Project Space | 1e constantijn Huygensstraat 20, Amsterdam | +31 (0)20 427 5951

Zondag 23 maart om 14 uur debat over 'Kunst en Engagement'. Met Arie Altena, Lex ter Braak, Ann Demeester, Jeanne van Heeswijk, Sanne van Rijn en Bart Verschaffel. 

Nederlandse beschrijving onderaan.

 

Discussion on Art and Engagement

Sunday March 23 , 14.00 at SMART Project Space (dutch spoken)

 'Art and engagement’ is lately a much discussed subject. We seem to be concerned with evaluating the ideals introduced by contemporary practice in 1990's. Doubts arise as to whether art has succeeded in appropriating its much desired position within society. Is what we refer to as 'engaged’ art really so engaged, or has art's desire to collaborate with society resulted in an uncritical absorption by social structures ? Related to this is the increasing populism within culture politics and subsidy system that produces an official kind of engaged art. Recently a new call for autonomy, a previously discredited concept in art criticism, can be heard again. This seems to address the question that art perhaps gains its critical possibilities after all from its own unique position with the implication of distance from society. Important questions discussed: Can art be engaged, and should it be? Can we speak of a turning point which could be defined around the term 'engaged autonomy'? What are the possibilities, forms and contexts available within contemporary society in order that art is engaged?

 The discussion will take place in the form of 3 dialogues, following the example of political debates, to bring the fire within art discussions.

 Guests: Arie Altena (editor of Metropolis M), Lex ter Braak (director Fonds voor Beeldende Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst) Ann Demeester (curator and  director W139), Jeanne van Heeswijk (artist), Bart Verschaffel (affiliates with the University of Gent and editor of the Witte Raaf) Sanne van Rijn ( theatre director). Moderator : Tiers Bakker ( HTV de IJsberg and de Groene Amsterdammer)

 

 

Debat over Kunst en Engagement

Zondag 23 Maart, 14.00 uur in SMART Project Space

 ‘Kunst en engagement’ is een onderwerp dat de laatste tijd in het centrum van het kunstdebat staat. Op dit moment lijkt het of er een evaluatie plaats vindt over waartoe de idealen van de kunst van de jaren 90 hebben geleid. De resultaten van de maatschappelijk positie die de kunst voor zichzelf wilde terug vorderen lijken op een teleurstelling te zijn uitgedraaid. Is de kunst wel zo geŽngageerd of heeft haar samenwerking met de samenleving voornamelijk geresulteerd in een onkritische opname door de samenleving. Populistische cultuurpolitiek en een subsidiestelsel die een officiŽle kunst van engagement produceert, hangen hier nauw mee samen.  Langzamerhand zien we de vraag naar autonomie, een lange tijd uit de mode geraakt begrip in de kunstkritiek, steeds vaker opduiken. De twijfel rijst of de kunst misschien toch niet juist haar kritische vermogen ontleent aan haar unieke positie als vrijplaats, en de mate van afstand die dit impliceert tot de maatschappij. Belangrijke vragen zijn “Kan kunst geŽngageerd zijn, en is dit wenselijk? Kan er gesproken worden van een kentering waarvoor we een begrip als geŽngageerde autonomie kunnen introduceren? Welke mogelijkheden, vormen en contexten staan de kunst ter beschikking in de hedendaagse samenleving om geŽngageerd te zijn?

 Het debat neemt de vorm aan van 3 twee gesprekken, gemodelleerd naar het politieke debat, om het vuur terug in de kunst discussie te brengen.

 Gasten: Arie Altena (eindredacteur Metropolis M) Lex ter Braak (directeur van het Fonds voor Beeldende Kunsten, Vormgeving, en Bouwkunst), Ann Demeester (artistiek leider van W139), Jeanne van Heeswijk (kunstenares), Sanne van Rijn (theatermaker bij Zuidelijk Toneel? Hollandia), Bart Verschaffel (redacteur van de Witte Raaf, filosoof, docent aan de universiteit van Gent). Moderator: Tiers Bakker (verbonden aan HTV de IJsberg en de Groene Amsterdammer). 

De discussie vindt plaats in Smart Project Space | 1e constantijn Huygensstraat 20, Amsterdam | +31 (0)20 427 5951

www.smartprojectspace.net

To be deleted from our mailing please return mail with subject ‘unsubscribe SPS’.