www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Nieuwe regelgeving kan firewalls illegaal maken in Amerika
Peter Luining on Sat, 29 Mar 2003 12:24:01 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Nieuwe regelgeving kan firewalls illegaal maken in Amerika


Acht Amerikaanse staten zijn bezig met een wetsvoorstel dat catastrofale 
gevolgen kan hebben voor de beveiliging van netwerken en mogelijk zelfs 
voor netwerkstructuren zelf, schrijft The Inquirer. In het voorstel 
wordt het verboden "het bestaan of de afzender of bestemming van iedere 
vorm van communicatie" te verbergen. Onder deze ruime definitie vallen 
mogelijk ook diverse vormen van encryptie. Zelfs firewalls en NAT 
(network address translation, waarbij de afzender en bestemming in 
IP-pakketjes immers wordt veranderd) zouden verboden kunnen worden. De 
voorgestelde wetswijziging is een uitbreiding op de beruchte Amerikaanse 
copyrightwetgeving DMCA.

http://www.theinquirer.net/?article=8595
http://www.freedom-to-tinker.com/archives/000336.html

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (grootveld {AT} nrc.nl).