www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Nieuwsbrief April 2003 / Newsletter April 2003
Mylene van Noort on Tue, 1 Apr 2003 18:04:01 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Nieuwsbrief April 2003 / Newsletter April 2003WAAG SOCIETY / NIEUWSBRIEF APRIL 2003

For the English version see further below

SP / Electro instinkers en VJ freeware
SP / Roekeloos Loeren
SP / 'Collaborative Slamming'
SP / Anatomic Club
PR / Nine9
PR / Crisis Media Workshop
Vacatures

SENSING PRESENCE
Electro instinkers en VJ freeware
2 en 3 april
In het Leuvense Buiten Categorie Festival 'In-Filth-Tration geeft Arjen Keesmaat twee volle dagen lang een workshop over transmedia VJ-freeware voor macOSX, KeyWorx.
'Keyworx maakt al je VJ ambities waar', belooft de festivalorganisatie. In de STUK bar geven de workshop deelnemers 's avonds vanaf 22 uur een demo van hun vorderingen, naast acts van DJ Nurse (electro met instinkers) en DJ Lady Jane (electro pure).
Http://www.cinemazed.be
http://www.keyworx.org

Stiekem loeren
7 april
'Reckless Eyeballing' was de naam van de wetsovertreding voor het stiekeme loeren van zwarte mannen naar blanke vrouwen. Kirk Woolford speelt met het idee van dit verhulde kijken in een dansproject waarin een minicamera's, een wireless netwerk, streaming technieken en PDA's worden ingezet om het elkaar beloeren van twee dansers in beeld te brengen.
Het project is onderdeel van Playing Field, een internationale coproductie van het Nederlands Instituut voor Mediakunst Montevideo TBA , het IMG/Institut fur Mediengestaltung und Medientechnologie uit Mainz en MECAD/Media Centre of Art and Design of the Superior School of Design ESDI uit Barcelona.
http://www.playingfield.net
http://www.montevideo.nl

Locatie: De Waag, Theatrum Anatomicum
Aanvang: 18.30 uur
Toegang: gratis (reserveren niet nodig)

'Collaborative Slamming'
14 april
Sher Doruff is een van de PhD studenten die een demonstratie en een lezing geven in de collaborative slamming sessie op een bijeenkomst in het Science Museum, Londen over theater games en performance technologieŽn. Ook presenteert ze de uitkomsten van de masterclass die zij onlangs gaf bij DEAF, Rotterdam.
Http://www.civicentre.org


PUBLIC RESEARCH
Zusjes
3, 10, 17, 24 april
Zusjes. Van links naar rechts Jenny, Leni, Guuse/Tova. Zowel Leni als Tova wonen in IsraŽl. We hebben ieder onze eigen levens en toch zijn we heel close. We delen lief en leed met elkaar. Ik realizeer me dat het bij veel families anders is.Zo luidt de tekst bij een foto van drie vrouwen in een van de mappen van Nine(9). Op 03-03-03 werdNine(9) gelanceerd. Nine(9) is ontwikkeld door Mongrel/multimediakunstenaar Graham Harwood tijdens zijn artist-in-residence bij Waag Society. Een digitale map biedt ruimte aan een persoonlijk verhaal, opgebouwd uit 9 foto's, teksten of geluiden. Nine(9) brengt persoonlijke verhalen samen, linkt ze aan elkaar en maakt zo uitwisseling mogelijk tussen
de verschillende generaties en culturele groepen.
Vanaf april is er iedere donderdag inloopmiddag bij ImagineIC (Bijlmerplein 1006-1008 in Amsterdam Zuidoost . Onder begeleiding kunnen geÔnteresseerden hier eerste ervaringen met Nine(9) op doen.
Http://9.waag.org
CreŽr zelf verhalen: http://9.waag.org/Info
Nine(9) workshops: http://www.imagineic.nl

Anatomic Club
5,12, 19, 26 april
Terwijl de muziek scene ondergedompeld raakte in techno en electronic, worstelden performance kunstenaars met het begrip 'virtuele realiteit'. Een jongere generatie performers, wars van hype en trends, heeft die eerder verschijningsvormen van technologie in de opvoeringskunsten in zich opgenomen en gaat mede daardoor vanzelfsprekender om met eigentijdse machines: computers, game consoles, dv camera's en synthesizers.
Elke zaterdag komt een groep jonge kunstenaars bijeen in de Waag om te werken aan de opbouw van een gemeenschap waarin instrumenten en software wordt ontwikkeld voor interactieve breedbandige streaming: de Anatomic Club.
Contact: Floor van Spaendonck floor {AT} waag.org

Crisis/Media workshop
In het kader van de Waag Sarai Exchange programma vond van 1 tot 3 maart de Crisis/Media workshop bij Sarai in Delhi plaats. De workshop opende met het statement: De crises in de media zijn de crises van de media.
Drie dagen lang is er door journalisten tactische media makers, onderzoekers en activisten uit AustraliŽ, India, de VS, ServiŽ, ArgentiniŽ en Sri Lanka gediscussieerd over de relatie tussen media en crisis. Tijdens de workshop is een webjournal bijgehouden en inmiddels is ook een eerste resumť van de organisatoren van de workshop beschikbaar.
Journal: Http://waag.sarai.net

Vacatures
Waag Society heeft momenteel vacatures voor de volgende posities:

DESIGNER MULTIMEDIA (24-32 uur)

De designer is verantwoordelijk voor ondermeer de volgende taken:
- Het ontwikkelen van visuele concepten voor interactie uitdagingen

- De vertaling maken tussen functioneel en visueel ontwerp
- Het opzetten en uitwerken van het interactieve ontwerp
- Kwaliteitsbewaking van het concept

Van de designer vragen we:
- Afgeronde opleiding kunstacademie

- Minimaal drie jaar ervaring als designer multimedia
- Sterke communicatieve eigenschappen
- Zowel zelfstandig aan oplossingen kunnen werken als in teamverband een project tot stand weten te brengen
- Goede beheersing van Photoshop, Flash, Dreamweaver en Illustrator

Voor vragen kun je contact opnemen met Klaas Hernamdt, operations managers, tel. 020 5579898

Sollicaties richten aan Jeannine Wellink, Waag Society, Nieuwmarkt 4, 1012 CR Amsterdam of per mail jwellink {AT} waag.org

Voorts zijn er vacatures voor:
- Senior Front End Programmeur
- Senior Projectleider

- Designer Multimedia
- DTPer Print & Multimedia
Zie voor de functie-omschrijvingen: http://www.waag.org


WAAG SOCIETY / NEWSLETTER APRIL 2003

SP / Tricky Electro
SP / Lurking on the sly
SP / Collaborative Slamming
SP / Anatomic Club
PR / Sisters
PR / Crisis Media Workshops
Job openings

SENSING PRESENCE
Tricky Electro and VJ-Freeware
2 and 3 April
In the 'In-filth-tration' Off Category Festival in Leuven, Belgium, Arjen Keesmaat will host a two-day workshop on transmedia VJ-freeware for MacOSX, KeyWorx. 'KeyWorx makes all your VJ dreams come true' boasts the festival organisation on its website. In the STUK bar participants of the workshop will be giving demos of their new skills next to acts of DJ Nurse (tricky electro) en DJ Lady Jane (pure electro).
Http://www.cinemazed.be
http://www.keyworx.org

Lurking on the sly
7 April
When black men watched white women on the sly they could be fined for 'Reckless Eyeballing'. Kirk Woolford plays with the idea of this veiled lurking in a dance project in which mini cameras, a wireless netwerk, streaming technology and PDAs are used to visualize the movements of two dancers watching each other.
The project is a part of Playing Field, an international coproduction of the Dutch Institute for Mediaart Montevideo/TBA, the IMG/Institut fur Mediengestaltung und Medientechnologie from Mainz and MECAD/Media Centre of Art and Design of the Superior School of Design ESDI of Barcelona.
Http://www.playingfield.net
http://www.montevideo.nl

Location: De Waag, Theatrum Anatomicum
Time: 6.30pm
Admission: free (no booking required)

Collaborative Slamming
4 April
Sher Doruff is one of the PhD students who will be giving a demo and lecture in the 'collaborative slamming' at a meeting in the Science Museum, London on theatre games and performance technologies. She will also present the outcomes of the DEAF masterdass.
Http://www.civiccentre.org

Sisters
3, 10, 17 and 24 April
'Sisters. From left to right Jenny, Leni, Guuse/Tova. Leni and Tova live in Israel. Each of us leads its own life but still we are a close knit family. We share our happiness and sorrow with each other. I realise in a lot of families the situation is very different'. This the text accompanying a picture of three women in one of the Nine(9) maps. On March 3 Nine(9) was launched. The programme was developed by Mongrel/multimedia artist Graham Harwood during his artist in residency with Waag Society. A digital map offers space for personal stories, build in 9 images, texts or sounds. Nine(9) brings together these stories and connects them to each other, thus enabling an exchange between different generations and cultural groups.
From April onwards open afternoon sessions will be held each Thursday at ImagineIC (Bijlmerplein 1006-1008 in Southeast Amsterdam).

Anatomic Club
12, 19 and 26 April

While popular music became inundated by techno and electronic music, the art scene was drawn into the after effects that a term like 'virtual reality' was imposing on them. A younger generation, void of all hype and trendiness, has absorbed much of what was around at the time and have a much greater sensibility for the expressive use of contemporary machines: computers, game consoles, dv cameras and synthesizers.
Each Saturday a group of young artists convenes at the Waag to work on building a community in which tools and software is being developed for interactive broadband streaming: the Anatomic Club.
Contact: Floor van Spaendonck floor {AT} waag.org

Crises/Media Workshop
In early March a Crises/ Media Workshop took place in Delhi as part of the Sarai/Waag Society Exchange Programme. The workshop opened with the statement: 'The crises in the media are the crises of the media'. Journalists, tactical mediamakers, researchers and activists from Australia, India, the US, Serbia, Argentina and Sri Lanka talked about the relation between media and crises for three days. A webjournal was kept during the workshop and a report has been published on line by one of the organisors.
Http://waag.sarai.net

Job Openings
Waag Society currently has the following job openings:
- Designer Multimedia (24-32 hrs)

- Senior Front End Programmer
- Senior Project Manager

- DTP er Print & Multimedia

for all these jobs, fluency in Dutch is a basic requirement. The full job descriptions are available from http://www.waag.org

MylŤne van Noort
 PR / Communications
Waag Society / maatschappij voor oude en nieuwe media, Nieuwmarkt 4, 1012 CR Amsterdam
T +31 20 557 9898, F +31 20 557 9880, E mylene {AT} waag.org, http://www.waag.org

MylŤne van Noort
 PR / Communications
Waag Society / maatschappij voor oude en nieuwe media, Nieuwmarkt 4, 1012 CR Amsterdam
T +31 20 557 9898, F +31 20 557 9880, E mylene {AT} waag.org, http://www.waag.org