www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Welcome to the real desert
Menno Grootveld on Tue, 1 Apr 2003 23:00:03 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Welcome to the real desert


Woensdag 2 april is er om 21 uur in de Salon van de Balie te Amsterdam een
debat onder de noemer: "Welcome to the Real Desert".

Deze benaming is een verbastering van de titel van een werk van de Sloveense
filosoof Slavoj Zizek over de aanslagen van 11 september 2001 op het World
Trade Center in New York en het Pentagon ("Welcome to the Desert of the
Real"). In dit debat zal gepoogd worden de lijn van Zizek verder door te
trekken en kritisch tegen het licht te houden. In hoeverre zijn de beelden
over de oorlog in Irak die wij dagelijks op de televisie kunnen aanschouwen
'real'? En wat is er gebeurd sinds de analyse van de Franse filosoof Jean
Baudrillard, die de vorige Golfoorlog omschreef als "The war that did not
take place"?

Een gesprek met Joeri Boom (redacteur De Groene Amsterdammer), Patrick
IJzendoorn (filosoof/publicist) en Noortje Marres (filosoof/publicist)

Dit debat vindt plaats in het kader van de Infowarroom, een project van The
Next 5 Minutes en Stichting Just Image rond de berichtgeving in de media
over de oorlog in Irak, dat wordt ondersteund door de Nationale Commissie
voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling (NCDO), ASiA,
Kriterion, Triomf producties, De Balie, MiraMedia en Engage! Tactical Media.

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (grootveld {AT} nrc.nl).