www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] INFO WAR ROOM > woensdag 2 april
Sanderijn Cels on Wed, 2 Apr 2003 12:04:03 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] INFO WAR ROOM > woensdag 2 april


INFO WAR ROOM
Mediaverslaggeving over de oorlog in Irak. Debatten, informatieaanbod & 
media-analyse

Met op woensdag 2 april:
Overloop eerste verdieping, toegang vrij
20.00 uur
NOS journaal
20.15 uur
Nieuwsitems van de Arabische televisie – live vertaald
20.40 uur
Discussie: "Het kan niet elke dag oorlog zijn"
Wat biedt humor ons in oorlogstijd? Nuance of polarisatie? Spiegel of 
verblinding? Of bewapening tegen de harde werkelijkheid?

In de Salon, toegang vrij
21.00 uur
Forumbijeenkomst: “Welcome to the Real Desert”
Deze benaming is een verbastering van de titel van een werk van de Sloveense 
filosoof Slavoj Zizek over de aanslagen van 11 september 2001 op het World 
Trade Center in New York en het Pentagon ("Welcome to the Desert of the 
Real"). In dit debat zal gepoogd worden de lijn van Zizek verder door te 
trekken en kritisch tegen het licht te houden. In hoeverre zijn de beelden 
over de oorlog in Irak die wij dagelijks op de televisie kunnen aanschouwen 
'real'? En wat is er gebeurd sinds de analyse van de Franse filosoof Jean 
Baudrillard, die de vorige Golfoorlog omschreef als "The war that did not 
take place"?

Een gesprek met Joeri Boom (redacteur De Groene Amsterdammer), Patrick 
IJzendoorn (filosoof/publicist) en Noortje Marres (filosoof/publicist)
INFO WAR ROOM volgt de oorlog op de voet. Biedt westers en Arabisch nieuws 
(deels vertaald) én ruimte om die ter discussie te stellen.

Zie ook www.infowarroom.org en www.debalie.nl
Mogelijk door: NCDO / ASiA / De Balie / NextFiveMinutes / Corporate Image / 
Kriterion / Engage! Tactical Media / Triomf Producties / Mira Media_________________________________________________________________
MSN 8 with e-mail virus protection service: 2 months FREE* 
http://join.msn.com/?page=features/virus

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (grootveld {AT} nrc.nl).