www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] FWDFYI: politiek cafť "In private handen"
Patrice Riemens on Fri, 4 Apr 2003 00:37:01 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] FWDFYI: politiek cafť "In private handen"


Opdat niet alle 'andere issues' verzwolgen worden door de oorlog in 
Irak...


----- Forwarded message from MFI <MFI {AT} bothends.org> -----

Subject: [Attac-l] politiek cafť "In private handen"
Date: Wed, 2 Apr 2003 14:43:58 +0200

________
23 april DOOR DE BANK GENOMEN. Het maandelijks politiek cafť over het beleid
van Nederland m.b.t. de Multilaterale FinanciŽle Instellingen, georganiseerd
door Both ENDS, Novib en Wemos.
Thema: In private handen. Over de rol van de private sector in sociale
basisvoorzieningen van arme landen.
17.30 - 19.00 uur, Cafť Dudok, Hofweg 1a, Den Haag.
Info: 020-6230823, mfi {AT} bothends.org. Zie ook www.bothends.org. 
____________________________________________________________

Langere tekst:
____________________________________________________________

Gyekye Tanoh, Ghana Water coalition
Leon Bijlmakers-schrijver van: The World Bank's Private Sector Development
Strategy

Voorafgaand van 16.15 - 17.15 uur in Dudok bieden Novib en de NCDO, het
nieuwe Social Watch rapport 2003 'the poor and the market' aan Tweede Kamer
leden aan. 

Wemos, Both ENDS en Novib nodigen u uit deel te nemen aan het politiek cafť
DOOR DE BANK GENOMEN. Deze aflevering van het cafť gaat over de rol van de
private sector in sociale basisvoorzieningen van arme landen. 
 
Armoedebestrijding via de markt is een belangrijk thema voor de Wereldbank.
De Bank ziet een grote rol voor de private sector bij armoedebestrijding en
het vergroten van de toegang tot basisvoorzieningen als drinkwater, energie,
gezondheidszorg en onderwijs. Private aanbieders moeten gestimuleerd worden
door een beter investeringsklimaat, directe financiŽle steun en
publiekprivate samenwerking. 

De Bank wil de private sector inschakelen voor 'sociaal wenselijke doelen'
waarbij overheid en bedrijfsleven complementaire functies hebben. Impliciet
wordt aangenomen dat de private sector efficiŽnter is dan de overheid, dat
private investeringen de totale beschikbare middelen verhogen en dat
consumenten meer keuzevrijheid krijgen. Meer private voorzieningen (voor de
rijken) zouden bovendien overheidsbudget voor armen vrijmaken. 

Non-profit aanbieders met 'sociale' doelstellingen bereiken de armen vaak
goed. De Bank vooronderstelt dit ook voor commerciŽle aanbieders. De
ervaring met publiekprivate samenwerking laat een aantal risico's zien. De
Bank bewijst slechts lippendienst aan het verbeteren van de regulering en
controle van de private sector. Een verschuiving van middelen naar de
private sector kan de financiering van de publieke sector ondermijnen. De
introductie van marktwerking in sociale sectoren kan ertoe leiden dat
WTO-regels moeten worden nageleefd, die de rechten van bedrijven beter
beschermen dan die van consumenten. Verder stuurt de PSD  (Private Sector
Development), strategie erop aan dat klanten de kostprijs gaan betalen voor
voorzieningen. Arme klanten zouden gesubsidiŽerd moeten worden, maar dat
blijkt in de praktijk heel moeilijk. Het risico is dat sociale
basisvoorzieningen nog verder buiten het bereik van de armen komen, precies
wat de Bank zegt niet te willen.

Draagt de PSD strategie bij aan een betere toegang van de armen tot sociale
basisvoorzieningen? Zo ja, onder welke condities?


D O O R  D E  B A N K  G E N O M E N 

Een kwart van de Nederlandse ontwikkelingshulp wordt via internationale
instellingen besteed, maar er is bijna geen publieke aandacht voor de
besteding van deze gelden. Als er al controle is over wat er met dit geld
gebeurt, dan gaat deze vrijwel geheel aan het parlement voorbij. Volgens
veel Nederlandse maatschappelijke organisaties is er voldoende reden voor
kritisch debat, meer openheid en meer democratische controle over het beleid
van de Nederlandse regering m.b.t. deze multilaterale financiŽle
instellingen. Daarvoor werken zij samen in het MFI informatieproject. Both
ENDS nodigt u namens deze organisaties uit om in een politiek cafť mee te
praten over: wat doen multilaterale financiŽle instellingen met Nederlands
geld

____________________________________________________________
	Both ENDS
	environment and development service for ngo's

	Our new address:
	Nieuwe Keizersgracht 45
	1018 VC Amsterdam
	The Netherlands

	Telephone	: + 31 20 623 08 23
	Telefax	: + 31 20 620 80 49
	E-mail	: info {AT} bothends.org
	Website	: www.bothends.org


_______________________________________________
Attac-l mailing list
Attac-l {AT} xminy.nl
https://www.xminy.nl/mailman/listinfo/attac-l


----- End forwarded message -----
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (grootveld {AT} nrc.nl).