www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] V2_: nieuwe uitgave V2_Archief
V2_Organisatie on Thu, 17 Apr 2003 16:43:11 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] V2_: nieuwe uitgave V2_ArchiefNieuwe uitgave V2_Archief: LP/CD '(FAVORITES)' van Roel Meelkop

Roel Meelkop - '(FAVORITES)' LP/CD
'(FAVORITES)' is het eerste echte remixproject van Roel Meelkop. Al het 
gebruikte materiaal is opgenomen van vinyl en CD's, die een bijzondere 
plaats innemen in Meelkops persoonlijke muziekgeschiedenis. Het resultaat 
is een achttiental stukken die geheel passen binnen Meelkops wereld en toch 
subtiel verwijzen naar de originelen. Het gaat Meelkop in zijn remix om een 
verwerking van de inlvoed van andermans muziek op zijn eigen muzikale 
ontwikkeling. '(FAVORITES)' kan dan ook worden beschouwd als een eerbetoon 
aan deze artiesten.
Naast deze persoonlijke achtergrond is er ook sprake van een kritische 
ondertoon: auteursrechtelijke kwesties worden zijdelings aan de orde 
gesteld. De vraag die daarbij op de voorgrond staat, is of en in hoeverre 
men zonder medeweten van de oorspronkelijke artiesten hun materiaal mag 
gebruiken voor eigen doeleinden. Meelkops antwoord hierop is duidelijk: het 
kan en mag, zolang men dat materiaal in een eigen muzikale taal verwerkt. 
In die zin is alle geluid gelijkwaardig, muziek of niet. Er is in 
'(FAVORITES)' duidelijk geen sprake van plagiaat; de luisteraar zal zijn 
uiterste best moeten doen om de originelen te herkennen. Veel meer gaat het 
om de mogelijkheid om een oude artistieke traditie in stand te houden: 
‘imitatio et innovatio’ (imitatie en vernieuwing).

Voor '(FAVORITES)' is de bijzondere vorm van een dubbele uitgave op vinyl 
en CD gekozen om recht te doen aan de originelen: de 8 stukken op de LP 
zijn van vinyl afkomstig, de 10 op de CD van CD’s. Dit gegeven is ook in de 
vormgeving verwerkt. De informatie op de hoes is, zoals gebruikelijk bij 
Meelkops uitgaven, zeer summier.

Meelkop heeft twee jaar aan deze LP/CD gewerkt, die sinds eind 2002 
beschikbaar is voor het publiek. '(FAVORITES)' is te koop in V2_Store, 
Eendrachtsstraat 10, Rotterdam.

LP/CD '(FAVORITES)', 18 tracks
Prijs: € 17,50

Meer informatie is te vinden op http://store.v2.nl. Op deze URL is het 
mogelijk om de LP/CD direct online te bestellen.

U kunt de LP/CD nu direct bij ons bestellen door deze e-mail te 
beantwoorden onder vermelding van uw naam, adres, postcode, plaats en 
telefoonnummer. Graag vermelden hoeveel exemplaren van de LP/CD (FAVORITES) 
u wilt bestellen. De prijs inclusief verzendkosten (binnen Nederland) is € 
24,-.
U krijgt uw bestelling inclusief factuur dan zo snel mogelijk thuisgestuurd. 

---
Outgoing mail is certified Virus Free.
Checked by AVG anti-virus system (http://www.grisoft.com).
Version: 6.0.463 / Virus Database: 262 - Release Date: 17-3-03
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (grootveld {AT} nrc.nl).