www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Koninginnedag Alternatief
Actieblad Ravage on Tue, 29 Apr 2003 10:45:24 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Koninginnedag Alternatief
ORANJE VRIJE ZONE OP JAVA-EILAND

Dit jaar krijgen ook critici en tegenstanders van de monarchie de gelegenheid om op 30 
april ongegeneerd uit de bol te gaan. Hiervoor zal op de Kop van het Java-eiland in 
Amsterdam een speciale oranje vrije zone worden ingesteld. Bands, cabaretiers, 
dichters en activisten manifesteren zich op het festival Ravage Royaal, waarmee 
actieblad Ravage haar 15-jarig bestaan viert.

Op het gratis toegankelijke festival Ravage Royaal treden tal van bands en artiesten op, 
waaronder de Rotterdam Ska & Jazz Foundation, Human Alert, Diana Ozon, het 
Ballongezelschap uit Ruigoord en de Nice Time Freedom Band. Verder zullen diverse 
actiegroepen zich op markante wijze manifesteren. Het programma op de Kop van het 
Java-eiland in het Amsterdamse IJ duurt van 12.00 tot 20.00 uur.

Het festival staat in het teken van het 15-jarig bestaan van actieblad Ravage. Dit 
illustere tijdschrift verwoordt de strijdwijze en het gedachtegoed van sociale 
bewegingen. Het blad is gewild bij mensen die zich inzetten voor een samenleving waar 
natuur, mensenrechten, vrijheid en creativiteit beter tot z'n recht komen.

Ravage wordt volledig samengesteld en uitgegeven in zelfbeheer. De productiekosten 
worden gegenereerd uit de inkomsten van de abonnees. Sinds de oprichting van 30 
april 1988 zijn er zo'n 340 edities verschenen en heeft het blad een landelijk bereik. In 
de periode 1988-2000 verscheen het blad tweewekelijks, sindsdien om de drie weken. 
Aanvankelijk heette het actieblad NN (Nomen Nescio), in 1996 werd de naam gewijzigd 
in Ravage. In datzelfde jaar verrichtte de Arnhemse politie een huiszoeking op de 
burelen.

Op vrijdag 25 april verscheen ons jublileumnummer dat in het teken staat van 15 jaar 
Ravage en het functioneren van de media in het algemeen. Dit nummer zal voor de 
speciale prijs van 1 euro worden aangeboden aan het publiek op koninginnedag.

Website festival: http://www.ravageroyaal.nl
Ravage, actieblad 
Van Ostadestraat 233n
1073 TN Amsterdam 
telefoon 020-6761773
fax: 020-6730595
Internet: http://www.antenna.nl/ravage

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (grootveld {AT} nrc.nl).