www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Persbericht: Oprichting stichting Spamvrij.nl
Rejo Zenger on Wed, 30 Apr 2003 01:06:31 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Persbericht: Oprichting stichting Spamvrij.nl


Datum: 28 april 2003
Contact: <reacties {AT} spamvrij.nl>


PERSBERICHT STICHTING SPAMVRIJ.NL

http://www.spamvrij.nl

Rotterdam, 28 april 2003

Sinds vorige week staat de site van de recent opgerichte stichting
Spamvrij.nl op het in internet. De stichting publiceert een lijst van
Nederlandse bedrijven die zich in het recente verleden hebben
ingelaten met spam: ongevraagde bulk-email. Iedereen die Nederlandse
spam tegenkomt, kan die bij submissions {AT} spamvrij.nl melden.

De stichting Spamvrij.nl stelt zich ten doel alle spam van Nederlandse
oorsprong te bestrijden. De lijst met bedrijven is  daar overigens
maar een onderdeel van; de Stichting zet zich o.m. ook in voor
afdoende wetgeving die spam onmogelijk moet maken. De huidige Europese
Richtlijn en de komende Nederlandse regelgeving is daarvoor volgens de
Stichting veruit onvoldoende.

Geschiedenis

Het idee om zo'n lijst met bedrijven op het internet te zetten is
afkomstig van Rejo Zenger, initiatiefnemer van het oorspronkelijke
http://www.spamvrij.nl. Naar aanleiding van hun vermelding op deze
lijst hebben verschillende Nederlandse bedrijven hun beleid met
betrekking tot e-mail marketing inmiddels aangepast.

Helaas vormde de publicatie van de lijst voor anderen aanleiding om
Zenger te bedreigen. De site is naar aanleiding van die bedreigingen
zelfs korte tijd uit de lucht geweest. Aan deze kwestie is in de pers
(Teleac, Webwereld, De Telegraaf, BNN) enige ruchtbaarheid gegeven.

Spamvrij.nl is overigens niet de enige die last heeft van zulke
bedreigingen. Paul Wouters van ISP Extended Internet wordt al drie
weken lang dwarsgezeten met aanvallen op zijn netwerk vanwege zijn
spamarchief op <http://www.xtdnet.nl/paul/spam>

Om organisatorisch, juridisch en maatschappelijk / politiek sterker te
staan heeft Zenger samen met anderen besloten om de stichting
Spamvrij.nl in het leven te roepen, die zijn privé-initiatief verder
vorm moet geven. De stichting heeft, zodra zij haar oprichting
aankondigde, veel steun gekregen, zowel van programmeurs als
donateurs.

De stichting

De doelstelling van de stichting is om spam van Nederlandse oorsprong
uit te bannen. Onder 'spam' wordt daarbij verstaan: e-mail die in
grote hoeveelheden wordt verstuurd en waarvoor de ontvangers geen
expliciete toestemming voor ontvangst hebben gegeven.

De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:
- het publiek te informeren welke Nederlandse bedrijven en / of
  instanties spam hebben verstuurd;
- bedrijven en instanties te informeren over een verstandig beleid
  met betrekking tot het gebruik van mailinglijsten, aankondigingen
  en dergelijke;
- te lobbyen voor een afdoende anti-spamwetgeving.

Het bestuur van de stichting Spamvrij.nl bestaat uit:

Rejo Zenger, voorzitter;
Erik Hensema, secretaris;
Paul Posthumus, penningmeester;
Karin Spaink.

EINDE PERSBERICHT----------------------------------------------------------------------
Noot voor de redactie / Niet voor publicatie:

Link voor informatie over de eerdere bedreigingen:
http://www.webwereld.nl/nieuws/14344.phtml

Voor meer informatie over de stichting en over de site kunt u
contact opnemen met een van de bestuursleden van de Stichting
Spamvrij.nl:

Rejo Zenger: 010 - 213 6061

Of per e-mail:

Rejo Zenger <rejo {AT} spamvrij.nl>
Erik Hensema <erik {AT} spamvrij.nl>
Paul Posthumus <paul {AT} spamvrij.nl>
Karin Spaink <karin {AT} spamvrij.nl>-- 
http://www.spamvrij.nl 
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (grootveld {AT} nrc.nl).