www.nettime.org
Nettime mailing list archives

Re: [Nettime-nl] digitale stad 3 conferentie, Amsterdam, 19-21 September
Jos Horikx on Tue, 6 May 2003 12:23:47 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] digitale stad 3 conferentie, Amsterdam, 19-21 September 2003


At 14:42 6-5-2003 +1000, geert lovink wrote o.a.:
>From: "Peter van den Besselaar" <peter.van.den.besselaar {AT} niwi.knaw.nl>

>CALL FOR PAPERS

>DIGITAL CITIES III
>local information and communication infrastructures:
>experiences and challenges

>A workshop organized within the context of the
>Communities and Technologies Conference Amsterdam 19-21 September 2003

>The relationship between technologies and communities is ambiguous.
>On the one hand, changing technologies of communication and cooperation have
>facilitated the changes in the way people relate to each other.

Ik heb me ooit op deze lijst ge-abonneerd omdat deze was opgezet
mede vanuit het oogmerk een nederlandstalige lijst te zijn.

Ik heb het een-en-ander nog eens gecheckt (sorry) en er staat op
http://www.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-nl toch 
werkelijk: 

"  Ook is het absoluut niet de bedoeling toch weer Engelstalig mate- 
    riaal via nettime-nl te gaan verspreiden. Het is 'dutch only'... "

Wat gaat er hier nou eigenlijk fout? Waarom post men niet gewoon
Nederlandstalig materiaal op de Nederlandse lijst en Engelstalig ma-
teriaal op de Engelstalige lijst. Is dat te simpel ofzo?


JH 

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (grootveld {AT} nrc.nl).