www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Experimentele website Schaduwdemocratie 2 nu on-line!
Arnout Ponsioen on Sat, 10 May 2003 01:13:42 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Experimentele website Schaduwdemocratie 2 nu on-line!


Experimentele website Schaduwdemocratie 2 nu on-line!

In het kader van het onderzoekprogramma <http://www.internetenopenbaarbestuur.nl/> Internet en Openbaar Bestuur verrichtte TNO-STB onderzoek naar vier maatschappelijke organisaties die een politiek doel combineren met een vooruitstrevend internetgebruik. Het onderzoek geeft inzicht in de betekenis van internetgebruik voor de relatie tussen de overheid en burgers, een vraag dus naar veranderende democratische verhoudingen als gevolg van internetgebruik.

Het onderzoek bestond uit de volgende vier casestudies: <http://www.wakkerdier.nl/> Stichting Wakker Dier, <http://www.vragenforumabw.nl/> VragenForum Abw, <http://www.waddenvereniging.nl/> De Waddenvereniging vs <http://www.interwad.nl/> Interwad, en <http://www.wereldburgers.nl/> Wereldburgers.nl. Van deze organisaties werden analyses gemaakt van de websites en direct betrokkenen ge´nterviewd. Op basis hiervan zijn de volgende democratische implicaties geformuleerd: de overheid krijgt te maken met steeds beter ge´nformeerde (netwerken van) maatschappelijke organisaties en individuele burgers (empowerment); relatief kleine maatschappelijke organisaties zijn steeds beter in staat een relatief groter gewicht te hebben (representativiteit); en kwaliteit en status van diensten/informatie van maatschappelijke organisaties is moeilijk te beoordelen (transparantie).

Wie meer wil weten over de manier waarop de bestudeerde maatschappelijke organisaties internet gebruiken, of wat de democratische implicaties kunnen betekenen voor het overheidsbeleid, kan naar eigen inzicht rondwandelen op <http://www.stb.tno.nl/schaduwdemocratie/main2.htm> de experimentele website of <http://www.stb.tno.nl/schaduwdemocratie/publicaties%20en%20presentaties%20-%20Ponsioen%20IenI.htm> een artikel lezen dat werd gepubliceerd in het tijdschrift Informatie & Informatiebeleid. Een pdf-versie van het artikel in I&I kunt u downloaden van de website van <http://www1.stb.tno.nl/index.php?pointer=1-2-20-539-824-1608> TNO-STB.

Voor vragen kunt u contact opnemen met <mailto:ponsioen {AT} stb.tno.nl> Arnout Ponsioen of <mailto:frissen {AT} stb.tno.nl> Valerie Frissen

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (grootveld {AT} nrc.nl).