www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Debat 'quarantaine' post st Joost opleiding
Wouter Jansen on Fri, 23 May 2003 15:13:47 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Debat 'quarantaine' post st Joost opleiding


Betreft: uitnodiging debat

afz: Wouter Jansen


‘QUARANTAINE’

SYMPOSIUM over de verhouding AUTONOMIE-ENGAGEMENT

POST ST. JOOST – MASTEROPLEIDING AUTONOME KUNSTSPREKERS:  	STEF VAN BELLINGEN (B)/ inleiding
JEROEN LINSSEN (NL)/ filosoof verbonden aan de KUN in
Nijmegen
		KOEN VAN MECHELEN (B) / beeldend kunstenaar
		WOUTER JANSEN (NL)/ student Post st. Joost
		HANS LODDER (NL)/ hoofdanalist verbonden aan VU –
Amsterdam


Programma: 	16.00-18.00 uur: sprekers lezen een
voorbereide tekst
		18.00-18.15 uur: pauze
		18.15-19.00 uur: studenten Post St. Joost maken een
statement  
		19.00-20.00 uur: debat
		aansluitend is er een buffet

Hoe kun je als kunstenaar in deze tijd betekenis
dragen?
Het symposium stelt deze vraag naar aanleiding van de
eindpresentatie onder de titel:‘Quarantaine’. Moet je
je als kunstenaar afzonderen, opsluiten, richten op
jezelf en je eigen verhaal? Moet je je als kunstenaar
zo autonoom mogelijk opstellen? Of kun je in deze
woelige tijden na 11 september, de moord op Pim
Fortuyn, Golfoorlog II en SARS  niet langer aan de
kant blijven toekijken en moet je engageren? Je actief
bezig gaan houden met wat er in de wereld gebeurt en
met je werk daar uitspraken over doen? 

Inleider Stef van Bellingen beschrijft twee literaire
metaforen die hij typerend noemt voor de mogelijke
houdingen van de hedendaagse kunstenaar:
De eerste metafoor komt uit ‘Het Hermetisch Zwart’ van
Marguerite Yourcenar. De houding vindt zijn
uitdrukking in de arts en filosoof Zeno. Hij
belichaamt het zoekende, nomadische type dat door
Europa zwerft om aan de Inquisitie te ontsnappen
wegens zijn dissidente geschriften. Terwijl de pest
volop woedt blijft hij plichtsgetrouw zijn taken als
geneesheer vervullen. Zijn engagement is dermate dat
hij bereid is er het eigen leven bij in te schieten.
Hij is degene die de quarantaine-grens doorbreekt. 
De tweede houding vindt van Bellingen in de
‘Decamerone’ van Boccaccio: In tien dagen vertellen
tien jongelingen, nadat ze de pest in Firenze zijn
ontvlucht en zich in een kasteel teruggetrokken
hebben, elkaar verhalen als tijdverdrijf. Het is een
soort zedenspiegel, een ‘menselijke komedie’, die de
spot drijft met alles. Hier komt de meer
afstandelijke, misschien zelfs ‘ivoren-toren-houding’
tot uiting. 


 

HET SYMPOSIUM VINDT PLAATS:
VRIJDAG 30 MEI VAN 16.00-20.00 UUR
IN DE TEAROOM VAN DE VAN NELLE ONTWERPFABRIEK, 
VAN NELLE WEG 1, ROTTERDAM
De toegang is gratis

Post St. Joost/ Beukenlaan 1 4800 RA Breda / t
076-5250307 / www.poststjoost.nl / voor informatie:
Bas van den Hurk t 06-12265152

Wouter jansen
Woutertje Pietersestraat 27-3
1061 DE Amsterdam
E: happyconomy {AT} yahoo.com
W: http://www.happyconomy.nl______________________________________________________________________ 
Post your free ad now! http://personals.yahoo.ca
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (grootveld {AT} nrc.nl).