www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Usenet : een diskussie-groep over 't Midden - Oosten ?
fotogalerie on Thu, 2 Oct 2003 01:22:05 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Usenet : een diskussie-groep over 't Midden - Oosten ?Op Usenet loopt er een enquete over wel/niet een usenet groep :
nl.politiek.midden-oosten. Als U belangstelling hebt :

			--()--

Dit is een officiële oproep om te stemmen over de totstandkoming van een
ongemodereerde Nederlandstalige nieuwsgroep nl.politiek.midden-oosten.
Zie 'Hoe te stemmen' hieronder voor de wijze waarop u kunt stemmen.

EENREGELIGE OMSCHRIJVING:
nl.politiek.midden-oosten    Over Midden-Oostenpolitiek.

CHARTER: nl.politiek.midden-oosten

In deze nieuwsgroep kan gediscussieerd worden over
politieke zaken betreffende het Midden-Oosten.
De nadruk dient te liggen op de gevoerde politiek
door regeringen, regeringsleiders en organisaties.

EINDE CHARTER.

HOE TE STEMMEN:

Belangstellenden voor de voorgestelde nieuwsgroep kunnen stemmen vanaf
zondag 21-09-2003 tot en met zaterdag 18-10-2003. De CFV-periode zal
dus vier weken lang duren.

Om te stemmen stuurt u naar <stemformulieren {AT} rz.xs4all.nl>
een e-mailbericht met in de Subject-header minstens:

  nl.politiek.midden-oosten

en in de body van het bericht precies een van de volgende regels:

  Ik stem VOOR nl.politiek.midden-oosten
  Ik stem TEGEN nl.politiek.midden-oosten
  Ik stem BLANCO inzake nl.politiek.midden-oosten
  Ik ANNULEER mijn stem inzake nl.politiek.midden-oosten

Indien uw naam niet al door uw e-mailprogramma ingevuld wordt in de From
of Reply-To header van uw e-mailbericht, dan dient u deze achter de
regel hieronder in te vullen. Wijzig deze regel verder niet.

  Vul hierachter uw naam in:

Indien u dit leest via een nieuwsgroep, kunt u dit alles het eenvoudigst
doen door een reply te geven op dit artikel en alles behalve de gewenste
regel of regels te verwijderen. Indien u dit leest via een andere bron,
bijvoorbeeld een mailinglist of een webpagina, dan dient u zelf zorg te
dragen voor een goede verzending aan bovengenoemd stemadres.

Binnen enkele dagen na inzending van uw stem ontvangt u van het
stembureau een bevestiging van ontvangst. (Dit zegt niets over de
geldigheid van uw stem.) Indien u die niet ontvangt, kan er iets mis
zijn met uw afzenderadres, ofwel uw e-mailbericht is niet aangekomen op
het stembureau dat de peiling voert. In beide gevallen kunt u, na
controle van uw e-mailinstellingen, nogmaals uw stem uitbrengen.

PROCEDURE:

Doel van deze CFV is te bezien of er voldoende steun voor het voorstel
uitgesproken wordt. Voor aanname van de groep moeten minstens vijftig
stemmen meer zich uitspreken voor aanmaak dan ertegen, en bovendien
minstens tweemaal zoveel stemmen voor aanmaak als ertegen. Blanco
stemmen hebben geen invloed op het stemresultaat.

Iedereen mag één stem uitbrengen, en dient daarbij een uniek,
persoonlijk e-mailadres te gebruiken. Als vanaf hetzelfde e-mailadres
verschillende stemmen worden uitgebracht, dan geldt alleen de laatste;
op deze manier kunt u uw stem verbeteren of annuleren. Als iemand vanaf
verschillende e-mailadressen stemmen uitbrengt, zonder ze te annuleren,
dan zijn al deze stemmen ongeldig.

Voorts zijn ongeldig:
* stemmen vanaf niet-bestaande e-mailadressen;
* doorgestuurde ('geforwarde') stemmen;
* stemmen bij beweerde volmacht namens een ander dan de afzender;
* stemmen die onvoldoende aantoonbaar afkomstig zijn van de beweerde
  afzender;
* anonieme stemmen.

Uw stem dient niet alleen uw geldige e-mailadres, maar ook uw naam te
vermelden. Dit betekent niet dat u per se uw echte naam moet invullen;
een stem onder een welbekend pseudoniem kan geaccepteerd worden.
Ongeldig is echter een stem zonder naam, een stem onder een kennelijk
pseudoniem dat onvoldoende bekend is, dan wel enige andere vorm van
anonieme stem (ter beoordeling van het stembureau dat de peiling
voert).

Verspreiding van deze CFV of delen ervan is aan beperkingen gebonden.
Deze beperkingen gelden tijdens de hierboven aangegeven CFV-periode.
* Delen van deze CFV mogen niet op enigerlei wijze verspreid worden.
* De gehele CFV mag niet verspreid worden zonder toestemming van het
  stembureau dat de peiling voert.
* De beheerder van een in de CFV genoemde mailinglist is gerechtigd de
  CFV naar de abonnees van deze mailinglist door te sturen. Dit geldt
  alleen als deze beheerder een PGP-signed exemplaar van de CFV heeft
  ontvangen van het stembureau dat de peiling voert.
* Het is toegestaan neutrale verwijzingen naar de CFV te verspreiden.

De stemming is openbaar. Tussentijds publiceert het stembureau lijsten
van de ontvangen stemmen; deze lijsten bevatten alleen het e-mailadres
en de naam voor elke uitgebrachte stem, maar niet wat deze gestemd
heeft. Na afloop van de CFV-periode publiceert het stembureau een
'Stemresultaat'; dit is een lijst die naast bovengenoemde gegevens
tevens vermeldt wat iedereen gestemd heeft, en of de nieuwsgroep is
aangenomen dan wel afgekeurd.


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (grootveld {AT} nrc.nl).